Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Reflekterande arbetsplatser i Karlstad, Forshaga och Grums kommun För.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Reflekterande arbetsplatser i Karlstad, Forshaga och Grums kommun För."— Presentationens avskrift:

1 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Reflekterande arbetsplatser i Karlstad, Forshaga och Grums kommun För socionomer – lärare – skolledare – övrig skolpersonal Samtal med 11 personer Projektledning Lärare Socionom Skolledare Kurator

2 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Svårt att beskriva reflektion till andra – egen erfarenhet från reflektion behövs för att få en djupare förståelse om hur reflektion kan leda till bättre hälsa och arbetsliv Tillit till varandra och sig själv Att våga lita till sin egen kunskap, erfarenhet och kompetens Processen tar tid, kräver långsiktighet och uthållighet Kunskap om reflektion sprids via idébärare Organisk tillväxt

3 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Reflektionsprocessen innebär för de allra flesta att de återerövrar respekten för sitt eget engagemang och blir stärkta i insikten om det konstruktiva och nödvändiga att arbeta utifrån sina egna drivkrafter och sitt eget engagemang Man ser tydligare när orsakerna ligger utanför en själv; i strukturen, arbetsledningen, resursbrist, regelstyrning eller vad det nu kan vara

4 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Man tar inte på sig skammen när man hindras att utföra ett vettigt arbete – när praktiken krockar med etiken Att delta i reflektion kan medverka till att de anställda får tillgång till verktyg för att kunna ta ställning i sin egen arbetssituation Man stimuleras till ett kritiskt tänkande – man behöver inte göra allt Ett proffs säger nej – att sluta tacka ja på reflex och säga nej av kunskap

5 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Reflektion i samtal utan att någon kommer med kloka svar och en massa råd Får tid att tänka färdigt Man lär sig också att vara medveten om att man faktiskt påverkar andra genom sitt eget förhållningssätt Man behöver samtala med sig själv om sin egen trovärdighet i relation till vad man säger och hur man handlar

6 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Det råder ingen tvivel om att reflekterande arbetsplatser kommer att fortsätta som en del av skolans verksamhet inom skolans ekonomiska ram. Skolan samverkar med servicehälsan för att få tillgång till lokaler och experthjälp. Den långsiktiga effekten av reflekterande arbetsplatser är att det är sjukdomsförebyggande – man föder ett nytt sätt att tänka

7 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Genom att man skapar ett arbetsklimat där de anställda upplever att de är värdefulla på arbetsplatsen får de en ökad tilltro till sig själv När man upptäcker att man kan förändra sin egen arbetssituation och att någon lyssnar får man en ökad tro på sig själv och sin egen förmåga Systemstöd på sikt genom ökad tolerans och förståelse

8 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Vi tror att det har en betydelse för överlevnaden av projektet att chefer i verksamheter har deltagit själva i egen reflektion De kan förstå innebörden av att få reflektera och de kan också få en djupare insikt om sin egen roll som chefer och ledare Det är också viktigt att betona att ledningen inte har några förväntningar som kan kopplas till krav i arbetet efter medverkan i reflektion

9 © Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Reflektion viktig för individens förståelse av sig själv i ett sammanhang Utvecklats i steg, omfattar reflektion i flera blandade personalgrupper samt utbildning av reflektionsledare Växer organiskt Sänkta sjuktal och en minskad flykt från yrket Motkraft till utökat ansvar utöver yrkesrollen Engagerade chefer – skapar legitimitet Strategi för utvecklingsarbete? Hur går man från individ till organisation?


Ladda ner ppt "© Copyright APeL 2004 Hanne Randle www.apel.nu Delaktighet för hållbar utveckling Reflekterande arbetsplatser i Karlstad, Forshaga och Grums kommun För."

Liknande presentationer


Google-annonser