Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U t v e c k l i n g s c e n t r u m Chefsdagen 5/4 - 06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U t v e c k l i n g s c e n t r u m Chefsdagen 5/4 - 06."— Presentationens avskrift:

1 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Chefsdagen 5/4 - 06

2 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Vision Skånsk livskraft – vård och hälsa Framtida vårdbehov Medborgar- och patientorientering Attraktiva arbetsplatser Ständigt lärande ”Systemiskt” tänkande Effektivitet och gott resultat

3 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Förbättringsarbetets fokus System-/processorientering, patientens väg genom vården Praktiskt förbättringsarbete där vården sker Resultat och måluppfyllelse

4 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Samband mellan praktiskt förbättringsarbete i verksamheten ledning och styrning – chefskap vårdtagarnas behov och önskemål kräver förbättringsarbete utifrån ett systemorienterat och processinriktat synsätt – samverkan mål- och resultatfokusering engagerade medarbetare och chefer ”nytänk” och vilja att lära nytt och av varandra

5 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Vision Bättre liv i Skåne Verksamhetsidé Vi främjar hälsa, utveckling och tillväxt Vi erbjuder vård, resande och upplevelser av hög klass för alla i Skåne Kännetecken Kundorientering Engagemang Ansvar Kompetens Region Skåne är en professionell kunskaps- organisation som kännetecknas av Övergripande mål Nöjda kunder Stolta och motiverade medarbetare Effektiv verksamhet

6 U t v e c k l i n g s c e n t r u m vara säker vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig vara patientfokuserad vara effektiv vara jämlik ges i rimlig tid Hälso- och sjukvården skall Vad är god kvalitet inom vården?

7 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Vad innebär ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete? ”Ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i vården innebär att arbetet ska vara långsiktigt, patientorienterat och präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan” Handboken God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, utgiven av Socialstyrelsen

8 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Vem gör vad? Vårdgivaren fastställer verksamhetens över- gripande mål för kvalitet och patientsäkerhet och ska kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Med vårdgivare avses inte den hälso- och sjukvårds- personal som ger vård till patienter. Vårdgivaren är den fysiska eller juridiska person (landsting, kommun, aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening, stiftelse eller enskild firma) som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen har en viktig roll i det systematiska kvalitets- arbetet. Med verksam- hetschef avses den person som leder en verksamhet i hälso- och sjukvården eller den som vårdgivaren inom tandvården utsett att fullgöra motsvarande uppgifter. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att alla medarbetare engageras, har rätt kompetens och får ansvar och befogenheter för att kunna bedriva en vård av god kvalitet. Alla medarbetare ska aktivt medverka i det systematiska kvalitets- arbetet. Det är alla medarbetares ansvar att medverka i risk- och avvikelsehantering, och delta i arbetet med uppföljning av mål och resultat. Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara helt integrerat i verksamheten. Källa: Handboken God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, utgiven av Socialstyrelsen

9 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Framtidens sjukvård Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet som kräver långsiktighet och stabila förutsättningar. Vi måste arbeta med vår inre effektivitet parallellt med strukturella åtgärder – i små steg och över längre tid. Vid effektivisering av verksamheter inom sjukvården bör fokus läggas på system- och processer. Framtidens sjukvård kräver ett nytt arbetssätt som bygger på att patienten får tillgång till rätt kompetens för sina vårdbehov och att olika kompetenser samlas runt patienten i ett välutvecklat team. Källa: Iakttagelser om landsting, Finansdepartementet, Cederqvist Jane, Hjortendal Hellman

10 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Ledarens roll i förbättringsarbetet Skapa förutsättningar Ge stöd Efterfråga resultat Samordning och helhet Uthållighet och långsiktighet Delaktighet och kommunikation


Ladda ner ppt "U t v e c k l i n g s c e n t r u m Chefsdagen 5/4 - 06."

Liknande presentationer


Google-annonser