Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensfrågorna en del av kvaliteten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensfrågorna en del av kvaliteten"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensfrågorna en del av kvaliteten

2 Kompetenskrav 6§ LSS ...den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

3 Specialmotiveringen till 6 § LSS
Skyldiget att ha den personal som behövs för att meddela god omsorg personalen ska ha den utbildning och erfarenhet som krävs för varje specifik uppgift Inga krav på viss personalkategori

4 3 § LSS - förordningen ...en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten samt den personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.

5 I Socialstyrelsens allm
I Socialstyrelsens allm.råd och föreskrifter om bostad med särskild service för vuxna SOSFS 2002:9 (S) lämplig utbildning för den som förestår verksamhen i en gruppbostad menas högskoleutbildning som är relevant ... personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verksamhet

6 6 § LSS Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet.....
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

7 Olika perspektiv Brukaren Personalen Ledningen Medborgaren

8 Vad är målet för insatsen?
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet så att möjlighet att leva som andra tillförsäkras goda levnadsvillkor.

9 Områden som ska/bör behandlas i ett ledningssystem
Kvalitetssäkring av sociala tjänster AR Tillgänglighet AR Samarbete – samverkan F Handläggning och dokumentation AR/F Fel och brister i verksamheten F Synpunkter och klagomål på verksamheten F Personal och kompetensförsörjning F Försörjning av varor och tjänster AR Uppföljning och utvärdering av verksamheten F.

10 Utgångspunkt Vilka krav på kunskap har brukare och klienter rätt att ställa ? Teoretiska kunskaper Praktiska färdigheter Professionellt förhållningssätt

11 Personalförsörjning Det ska finnas rutiner för:
Att det finns den bemanning som krävs för att utföra uppdraget Att personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna Att personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling.

12 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning – Har vi gjort det vi ska göra? Utvärdering – Gör vi rätt saker? Arbetet med kvalitetsfrågor är ett ständig pågående utvecklingsarbete där alla i verksamheten är delaktiga.

13 Så här mycket arbetstid har man som chef (efter Lena Andersson-Fele)
”Man kan inte vara ledare för fler än man har goda vänner. Har man få vänner ska man inte vara ledare.” Johnny Johnsson Företagsläkare Stora Enso

14 Så här mycket skulle man behöva

15


Ladda ner ppt "Kompetensfrågorna en del av kvaliteten"

Liknande presentationer


Google-annonser