Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att utveckla tillsammans - om kritiska faktorer i projektarbete Projektkontakt Mora 2006 05 31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att utveckla tillsammans - om kritiska faktorer i projektarbete Projektkontakt Mora 2006 05 31."— Presentationens avskrift:

1 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att utveckla tillsammans - om kritiska faktorer i projektarbete Projektkontakt Mora 2006 05 31

2 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Nationellt FoU-centrum på regional bas

3 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Lärande mellan utbildnings- systemet och arbetslivet APeL:s FoU-områden Lärande på arbetsplatsen © Copyright APeL 2005 www.apel.nu I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I Lärande i nätverk, partnerskap och innovationssystem

4 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att skapa förutsättningar Att organisera för samarbete Att arbeta strategiskt och processinriktat

5 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att skapa förutsättningar Ovanifrån och underifrån

6 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu

7 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Bygga på delaktighet och engagemang

8 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Aktivt ägarskap Professionell styrning Kompetent ledning Engagerade deltagare Länkar som måste hänga ihop Sätta ramar Följa utveckling Implementera resultat Strategiska beslut i samspel med ägarna Organisera nätverk Engagera Motivera Föra dialog Pröva idéer Genomföra förändringar

9 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Projektorganisation för långsiktighet Aktivt ägarskap Politik – högsta ledning Professionell styrning Kompetent ledning Engagerade deltagare

10 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att organisera för samarbete I I I I I I

11 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu AKTÖR

12 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu ETT SAMLAT GREPP SAMORDNING OCH SAMHANDLING

13 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu GEMENSAM FRAMTIDSBILD SAMORDNING OCH SAMHANDLING

14 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu TILLIT JÄMLIKA RELATIONER TID OCH RESURSER EXTERNT STÖD Plattform för utvecklingssamarbete

15 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu NÄTVERK PARTNERSKAP INNOVATIONSSYSTEM

16 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Nätverk – en extern utvecklingsorganisation ORG

17 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Utvecklingspartnerskap Problem --- Utvecklings- område

18 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Innovationssystem

19 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att arbeta strategiskt och processinriktat AB ?

20 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu ”Färdplanering”…

21 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Traditionell projektorganisering Projektägare Styrgrupp Projekt- ledare PLANERAUTVÄRDERAGENOMFÖRA PROJEKT- BESKRIVNING PROJEKT- PLAN FINANSIÄR

22 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Planeringsstrategi Aktiveringsstrategi Nätverksstrategi Olika strategier i utvecklingsarbete

23 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Strategier i processinriktat arbete Styra, leda och skapa struktur AB X AB

24 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att ”bygga in ” lärtillfällen” i processen TILLIT JÄMLIKA RELATIONER TID OCH RESURSER EXTERNT STÖD Att starta en lärprocess Att lära ”på djupet” Handling och fortsatt utveckling Att bryta vanemönster Att definiera problemet Att analysera problemet Att se helheten Att pröva i praktiken Att utvärdera

25 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu info@apel.nu www.apel.nu forlag@arbetslivsinstitutet.se www.apel.nu forlaget@nutek.se

26 © Copyright APeL 2006 www.apel.nu Lars Christensen Peter Kempinsky (red.) ISBN 91-44-03533-0 Lennart Svensson Casten von Otter ISBN 91-89449-25-8


Ladda ner ppt "© Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att utveckla tillsammans - om kritiska faktorer i projektarbete Projektkontakt Mora 2006 05 31."

Liknande presentationer


Google-annonser