Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att utveckla tillsammans - om kritiska faktorer i projektarbete Projektkontakt Mora 2006 05 31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att utveckla tillsammans - om kritiska faktorer i projektarbete Projektkontakt Mora 2006 05 31."— Presentationens avskrift:

1 © Copyright APeL Att utveckla tillsammans - om kritiska faktorer i projektarbete Projektkontakt Mora

2 © Copyright APeL Nationellt FoU-centrum på regional bas

3 © Copyright APeL Lärande mellan utbildnings- systemet och arbetslivet APeL:s FoU-områden Lärande på arbetsplatsen © Copyright APeL I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I Lärande i nätverk, partnerskap och innovationssystem

4 © Copyright APeL Att skapa förutsättningar Att organisera för samarbete Att arbeta strategiskt och processinriktat

5 © Copyright APeL Att skapa förutsättningar Ovanifrån och underifrån

6 © Copyright APeL 2006

7 © Copyright APeL Bygga på delaktighet och engagemang

8 © Copyright APeL Aktivt ägarskap Professionell styrning Kompetent ledning Engagerade deltagare Länkar som måste hänga ihop Sätta ramar Följa utveckling Implementera resultat Strategiska beslut i samspel med ägarna Organisera nätverk Engagera Motivera Föra dialog Pröva idéer Genomföra förändringar

9 © Copyright APeL Projektorganisation för långsiktighet Aktivt ägarskap Politik – högsta ledning Professionell styrning Kompetent ledning Engagerade deltagare

10 © Copyright APeL Att organisera för samarbete I I I I I I

11 © Copyright APeL AKTÖR

12 © Copyright APeL ETT SAMLAT GREPP SAMORDNING OCH SAMHANDLING

13 © Copyright APeL GEMENSAM FRAMTIDSBILD SAMORDNING OCH SAMHANDLING

14 © Copyright APeL TILLIT JÄMLIKA RELATIONER TID OCH RESURSER EXTERNT STÖD Plattform för utvecklingssamarbete

15 © Copyright APeL NÄTVERK PARTNERSKAP INNOVATIONSSYSTEM

16 © Copyright APeL Nätverk – en extern utvecklingsorganisation ORG

17 © Copyright APeL Utvecklingspartnerskap Problem --- Utvecklings- område

18 © Copyright APeL Innovationssystem

19 © Copyright APeL Att arbeta strategiskt och processinriktat AB ?

20 © Copyright APeL ”Färdplanering”…

21 © Copyright APeL Traditionell projektorganisering Projektägare Styrgrupp Projekt- ledare PLANERAUTVÄRDERAGENOMFÖRA PROJEKT- BESKRIVNING PROJEKT- PLAN FINANSIÄR

22 © Copyright APeL Planeringsstrategi Aktiveringsstrategi Nätverksstrategi Olika strategier i utvecklingsarbete

23 © Copyright APeL Strategier i processinriktat arbete Styra, leda och skapa struktur AB X AB

24 © Copyright APeL Att ”bygga in ” lärtillfällen” i processen TILLIT JÄMLIKA RELATIONER TID OCH RESURSER EXTERNT STÖD Att starta en lärprocess Att lära ”på djupet” Handling och fortsatt utveckling Att bryta vanemönster Att definiera problemet Att analysera problemet Att se helheten Att pröva i praktiken Att utvärdera

25 © Copyright APeL

26 © Copyright APeL Lars Christensen Peter Kempinsky (red.) ISBN Lennart Svensson Casten von Otter ISBN


Ladda ner ppt "© Copyright APeL 2006 www.apel.nu Att utveckla tillsammans - om kritiska faktorer i projektarbete Projektkontakt Mora 2006 05 31."

Liknande presentationer


Google-annonser