Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att styra stora projekt Den svenska projektkoden PMcode society ©2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att styra stora projekt Den svenska projektkoden PMcode society ©2010."— Presentationens avskrift:

1 Att styra stora projekt Den svenska projektkoden PMcode society ©2010

2 Erfarenheter från stora projekt Går inte projekten enligt plan Verkligheten visar att ca 60% av alla projekt uppfattas som misslyckade Är de då misslyckade ? Förutsättningarna ändras, men ändras de verkligen eller är det endast så att man blir klokare, ju längre projektet utvecklas Det handlar mer om att förstå verksamheten och kunna prioritera utifrån dess behov och krav Projektansvariga måste tala verksamhetens språk och förstå omvärldens förändring Utan projektägarens mandat går det inte att driva projekt optimalt med verksamhetens krav

3 Verksamhetsprojekt Vad är ett verksamhetsprojekt –Affärsmodeller, Affärsutveckling –Processer, processutveckling –Organisationsutveckling –Förändringsledning –Utbildning –Kommunikation –IT-system –IT-stöd –Effekthemtagning Projektet styrs av ett Business case

4 Bolagsstyrning och projektstyrning: paralleller Ägarna Styrelsen Företags- ledningen Aktiebolaget Projektet Projektägarna (ofta = = företagsledningen Projektstyrelsen Projekt- ledning

5 Bolagsstyrning: corporate governance - ägarstyrning Ägarna Styrelsen Företags- ledningen Aktiebolaget Corporate governance kan översättas till ägarstyrning och definierar hur ägaren styr styrelsens arbete med ägardirektiv CG Bolagsstyrning är en definition på hur bolaget styrs, dvs även VD omfattas Företagsledning definierar hur VD och ledningen styr företaget enl styrelsens beslut

6 Projektstyrning: Project governance – ägarstyrning av projekt Projektet Projektägarna (ofta = = företagsledningen Projektstyrelsen Projekt- ledning Project governance - ägarstyrning innebär att ha en tydlig policy och riktlinjer för hur Projektägaren, Projektstyrelsen och projektledaren skall förhålla sig till varandra i viktiga frågor och beslut PG Project management – projekt ledning innebär att ha en modell för hur man driver och styr projekt Det som är fundamentalt är att det finns tydliga regler för kommunikation och beslut över de streckade linjerna

7 Så här får ägare till aktiebolag igenom sin vilja Ägarna Styrelsen Företags- ledningen Vad är det vi vill ha gjort? Aktör Hur ser kravpro- filen ut på den/de som ska göra jobbet? Styrande dokument Styrelse Ägar- direktiv VD *VD-instruktion *Org.plan *Affärsplan Medarbetare i ledningsgruppen Strategibeslut Arbetsordning Ägarvilja Affärer Styrel- sebeslut Handling

8 Så här får ägare till projekt igenom sin vilja Vad är det vi vill ha gjort? Aktör Hur ser kravpro- filen ut på den/de som ska göra jobbet? Styrande dokument Projekt- styrelse Projekt- ledare *PL-instruktion *Org.plan *Rapportinstr. Projektgruppen Projektägarna (ofta = = företagsledningen Projektstyrelsen Projekt- ledningen Integrera! Strategibeslut Arbetsordning Ägar- direktiv … … i affärstermer! Projektdirektiv Ägarvilja Affärer Styrelse- beslut Handling

9 Skillnader på att sätta till en bolagsstyrelse respektive en styrgrupp AktiebolagetProjektet Vem äger processen och fattar besluten? Ägarna Formellt beställaren, ev de blivande ägarna, i realiteten oklart Hur går det tillÄgarna har ofta ett särskilt beredningsorgan, valberedningen Oftast ganska improviserat Strukturerat Ingen klar struktur Kriterier för val av ledamöter Kompetens viktigt krav. Genomtänkt och väl förankrad kravprofil. Tid. Engagemang Externa ledamöter Kompetens inget fram- trädande krav. Anknytning till blivande användare det vanligaste kriteriet. Nästan aldrig externa ledamöter Styrelseordföranden Nästan lika viktig för bolagets framgång som VD. Kompetens, tid, engagemang Oftast representant för den närmast berörde an- vändaren. Tid, kompetens, engagemang underordnat.

10 Vad är det vi vill ha gjort? Hur ser kravpro- filen ut på den/de som ska göra jobbet? Styrande dokument Projektägarna (ofta = = företagsledningen Aktör Så här borde valet gå till (och gör det ibland formellt) Men det tyngsta inflytandet kommer ofta från projekt- ledaren! Vad gör vi åt det här? Att styra stora projekt: var ligger problemen? Projekt- gruppen

11 Projekt styrelsens mandatperiod Projekt- vinster Kostnader År Projek- tering Utveckling Implemen- tering Effekt- hemtagning Projekt styrelsens mandatperiodUtvecklingprojekt Endast kostnader Linjeverksamhet Intäkter enl BC De tre huvudfaserna utveckling, roll-out linjeverksamhet fordrar definitivt olika projektledarprofil Roll out

12 Hur kommer vi dit; Tydligt ansvar och tydliga mål Faser Utveckling Effekter Alla plandokument:” skall föra oss närmare de långsiktiga målen?” Långsiktiga effektmål Mål för projekt- fasen Projektplan. ”Vi ska under fasen uträtta följande:” Gemensam målbild jfr BSC Projektering Implementering

13 Nytta med projektkoden - PMcode Ökad nytta (påverkar mest effekthemtagningen) –Tidigare effekthemtagning, normalprojekten är nästan alltid försenade –Effektivare effekthemtagning, baserat på en tydligare och effektivare styrning och förankring –Goodwill internt och externt Minskade kostnader (påverkas mest i genomförandet) –Minskade kostnader genom snabbare genomförande –Lönsammare projekt genom högre effektivitet och lägre kostnad Professionell styrelse Exaktare styrning


Ladda ner ppt "Att styra stora projekt Den svenska projektkoden PMcode society ©2010."

Liknande presentationer


Google-annonser