Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En introduktion till SEB Way

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En introduktion till SEB Way"— Presentationens avskrift:

1 En introduktion till SEB Way

2 SEB Way handlar om att… …skapa en kultur av ständig förbättring i syfte att uppnå operationell excellence Vägen till operationell excellence är att känna till: Vilka behov har mina kunder? Vilka är mina mål? Hur presterar jag? Är det här det bästa sättet att utföra mitt arbete på? Vilken kompetens bör jag utveckla och hur går jag vidare? Har jag givit och tagit emot feedback i dag? Vilken skillnad har jag gjort i dag? 2 2

3 Vi har fokus på att stödja affären, och på så sätt nå våra affärsmål
Vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner Kundrelationer & tillväxt Operationell excellence & Risk management Kultur & People performance Financial performance …ha de mest nöjda kunderna …nå den bästa positionen i utvalda segment och marknader …vara en högeffektiv och kvalitetsmedveten organisation …med en stark riskmanagement kultur …ha handlingskraftiga och kundfokuserade anställda som strävar efter kors-samverkan och ständig förbättring …leverera varaktig och lönsam tillväxt …ha det högsta RoE över en affärscykel ...uppnå AA rating Performance management Kompetens-utveckling & förbättrad arbetsor-ganisation Inställning och beteende Process- effektivitet SEB Way metodiken

4 Vi uppnår en kultur av ständig förbättring genom transformationer
Förbättringsgrad Ledande! Ständig förbättring Före transformation Under transformation Efter transformation

5 Performance Management styr organisationen i en gemensam rikting som strävar mot samma mål
Från… Till…

6 SEB Wayarbetet kan delas in i två faser – diagnos and transformation
Division / Affärsområde Avdelning Diagnos 4-10 veckor Transformation Transformation Affärsplan …. Transformation Specialanpassade “djupgående” transformationer med navigtörssstöd ~12 veckor per transformation

7 Transformationen följer en strukturerad metod…
1. Förberedelse (1-2 dagar) 2. Nulägesfas (2 veckor) 3. Målbildsfas (2 veckor) 4. Implementation (8 veckor) Ständig förbättring Säkerställ ledarnas engagemang Förstå för-väntningarna Börja samla information Fastställ nuläge Identifiera förbättrings-områden Sätt övergripande mål Förstå de huvudsakliga utmaningarna Ta fram en målbild Sätt detaljerade mål Ta fram en plan för implementation Implementera målbilden Bygg en plattform för ständig förbättring Linjen är utbildad i att upprätthålla och förbättra förändringar Visst navigatörsstöd för att säkerställa att förändringarna är varaktiga En ny kultur är etablerad Navigatörsstöd stöd på heltid Linjen fortsätter

8 Inte ett projekt – SEB Way är vårt arbetssätt
Utmärkande för projekt Utmärkande för SEB Way Långsiktigt åtagande Ledningsgruppen har ett långsiktigt åtagande att nå bestående förändringar av verksamhetssnivån Företagsledningen har ett långsiktigt åtagande av målbilden för SEB Way Program prioriterat under 1-2 år med enstaka satta mål Lärdom av erfarenheter Specifika lösningar för att nå målen Standardiseringar utgör basen i det dagliga arbetet och i förbättringar Ledarnas roll Godkänner den av projektteamet framtagna lösningen Ledningen skapar nytt arbetssätt, framstår som förebilder och utövar ett coachande ledarskap Ledarna driver ständig förbättring Performance management Sätter upp ambitiösa mål på lokal nivå Urskiljer avvikelser från standarden och avlägsnar grundproblem direkt Skapar en process för att säkerställa implementationen av en aktivitetsplan Kompetens- utveckling Kultur av coachning och feedback Ständig utveckling av ledare och navigatörer Enstaka träningar 8

9 SEB Way är vår väg till en kultur av ständig förbättring och operationell excellens
Att ta oss från ‘good to great’ – både i termer av kundnöjdhet och lönsamhet En målbild där … …vi alla bidrar i förbättringen av vårt dagliga arbete …mål sätts, mäts och följs upp …ledare coachar, är inspirerande och förebilder 9

10 10


Ladda ner ppt "En introduktion till SEB Way"

Liknande presentationer


Google-annonser