Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 En introduktion till SEB Way SEB Way. 2 ?Vilka behov har mina kunder? ?Vilka är mina mål? ?Hur presterar jag? ?Är det här det bästa sättet att utföra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 En introduktion till SEB Way SEB Way. 2 ?Vilka behov har mina kunder? ?Vilka är mina mål? ?Hur presterar jag? ?Är det här det bästa sättet att utföra."— Presentationens avskrift:

1 1 En introduktion till SEB Way SEB Way

2 2 ?Vilka behov har mina kunder? ?Vilka är mina mål? ?Hur presterar jag? ?Är det här det bästa sättet att utföra mitt arbete på? ?Vilken kompetens bör jag utveckla och hur går jag vidare? ?Har jag givit och tagit emot feedback i dag? ?Vilken skillnad har jag gjort i dag? 2 Vägen till operationell excellence är att känna till: SEB Way handlar om att… …skapa en kultur av ständig förbättring i syfte att uppnå operationell excellence

3 3 Vi har fokus på att stödja affären, och på så sätt nå våra affärsmål Kundrelationer & tillväxt …ha de mest nöjda kunderna …nå den bästa positionen i utvalda segment och marknader Financial performance …leverera varaktig och lönsam tillväxt …ha det högsta RoE över en affärscykel...uppnå AA rating Kultur & People performance …ha handlingskraftiga och kundfokuserade anställda som strävar efter kors- samverkan och ständig förbättring …vara en högeffektiv och kvalitetsmedveten organisation …med en stark riskmanagement kultur Operationell excellence & Risk management Performance management Kompetens- utveckling & förbättrad arbetsor- ganisation Inställning och beteende Process- effektivitet SEB Way metodiken Vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner

4 4 Vi uppnår en kultur av ständig förbättring genom transformationer Före transformation Efter transformationUnder transformation Förbättringsgrad Ständig förbättring Ledande!

5 5 Performance Management styr organisationen i en gemensam rikting som strävar mot samma mål Från…Till…

6 6 Diagnos 4-10 veckor Transformation SEB Wayarbetet kan delas in i två faser – diagnos and transformation Affärsplan  ….  … Division / AffärsområdeAvdelning  Specialanpassade “djupgående” transformationer med navigtörssstöd  ~12 veckor per transformation

7 7 Linjen fortsätter 1. Förberedelse (1-2 dagar) 2. Nulägesfas (2 veckor) 3. Målbildsfas (2 veckor) 4. Implementation (8 veckor)  Fastställ nuläge  Identifiera förbättrings- områden  Sätt övergripande mål  Förstå de huvudsakliga utmaningarna  Ta fram en målbild  Sätt detaljerade mål  Ta fram en plan för implementation  Implementera målbilden  Bygg en plattform för ständig förbättring  Säkerställ ledarnas engagemang  Förstå för- väntningarna  Börja samla information Ständig förbättring  Linjen är utbildad i att upprätthålla och förbättra förändringar  Visst navigatörsstöd för att säkerställa att förändringarna är varaktiga  En ny kultur är etablerad Transformationen följer en strukturerad metod… Navigatörsstöd stöd på heltid

8 8 Långsiktigt åtagande  Program prioriterat under 1-2 år med enstaka satta mål  Ledningsgruppen har ett långsiktigt åtagande att nå bestående förändringar av verksamhetssnivån  Företagsledningen har ett långsiktigt åtagande av målbilden för SEB Way Lärdom av erfarenheter  Specifika lösningar för att nå målen  Standardiseringar utgör basen i det dagliga arbetet och i förbättringar Ledarnas roll  Godkänner den av projektteamet framtagna lösningen  Ledningen skapar nytt arbetssätt, framstår som förebilder och utövar ett coachande ledarskap  Ledarna driver ständig förbättring Performance management  Skapar en process för att säkerställa implementationen av en aktivitetsplan  Sätter upp ambitiösa mål på lokal nivå  Urskiljer avvikelser från standarden och avlägsnar grundproblem direkt Kompetens- utveckling  Enstaka träningar  Kultur av coachning och feedback  Ständig utveckling av ledare och navigatörer Utmärkande för projekt Utmärkande för SEB Way Inte ett projekt – SEB Way är vårt arbetssätt

9 9 SEB Way är vår väg till en kultur av ständig förbättring och operationell excellens Att ta oss från ‘good to great’ – både i termer av kundnöjdhet och lönsamhet En målbild där …  …vi alla bidrar i förbättringen av vårt dagliga arbete  …mål sätts, mäts och följs upp  …ledare coachar, är inspirerande och förebilder 9

10 10


Ladda ner ppt "1 En introduktion till SEB Way SEB Way. 2 ?Vilka behov har mina kunder? ?Vilka är mina mål? ?Hur presterar jag? ?Är det här det bästa sättet att utföra."

Liknande presentationer


Google-annonser