Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektbeskrivning för Affärschansprojekt VILNIUS 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektbeskrivning för Affärschansprojekt VILNIUS 2007."— Presentationens avskrift:

1 Projektbeskrivning för Affärschansprojekt VILNIUS 2007

2 AFFÄRSCHANSPROJEKT - Möjlighet för småföretag att skapa internationella affärer •Affärschansprojekten har lanserats för att främja internationaliseringen av svenska småföretag, dvs. företag med färre än 50 anställda och lägre omsättning än EUR 10 miljoner. •Affärschansprojekten genomförs av Exportrådets utlandskontor. •Företagen erbjuds en subventionerad och standardiserad tjänst bestående av tre delar, som ger en plattform för etablering på en specifik marknad: 1.Marknadscheck – en snabb, kortfattad översikt, men ändå anpassad efter kundens behov. Tar upp ämnen såsom branschkaraktäristik, etableringsproblematik, kund- och partnerinformation, konkurrenssituation etc. Innefattar även förslag på möjliga samarbetspartners. 2.Besöksprogram – möten på marknaden med relevanta aktörer såsom potentiella kunder och partners, distributörer, underleverantörer eller agenter. 3.Uppföljning – efter besöket presenteras en handlingsplan med en rekommendation för hur affärsmöjligheterna kan utnyttjas på bästa sätt. Företagen får även hjälp att genomföra de rekommenderade aktiviteterna. •Avgiften för deltagande i ett Affärschansprojekt är subventionerad, projekten delfinansieras av särskilda medel inom Exportrådet.

3 •Genomförande av en övergripande kartläggning. •Vad utmärker den nya marknaden? •Vilka potentiella kundsegment kan identifieras för mina tjänster/produkter? •Vilka säljkanaler visar störst potential? •Förslag på potentiella affärspartners. •Initiera diskussioner med potentiella affärspartners. •Fördjupad kunskap om kunders och samarbetspartners potential. •Utbyte av erfarenheter. •Framtida samarbetsmöjligheter. •Handlingsplan. •Stöd i t. ex. förhandlingar, uppföljning av möten, att ta fram samarbetsavtal etc •Diskussioner kring nästa steg och långsiktig försäljning. AFFÄRSCHANSPROJEKT BESTÅR AV STÖD I TRE FASER Affärschansprojekten hjälper småföretag att ta steget in på en ny marknad Market Check Phase 1 Visiting Programme Phase 2 Follow-up Phase 3

4 GENOMFÖRANDET AV EN MARKNADSCHECK GER OSS ETT BRA BESLUTSUNDERLAG FÖR NÄSTA STEG … etc, etc, etc

5 BESÖKSPROGRAMMET RESULTERAR I EN AFFÄRSDIALOG MED KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS •Affärsmöten bokas och genomförs med de företag som visar störst potential och intresse. –Mötena genomförs tillsammans med projektteamet från Exportrådet. –Exportrådet förbereder mötena tillsammans med kunden och summerar resultatet av varje möte samt nästa steg för respektive företag. –Resulterar i fördjupad kunskap om kunders och samarbetspartners potential. Besöksprogrammet innebär direkta möten och fördjupade affärsdiskussioner med de affärspartners som visade störst potential i steg 1

6 EXPORTRÅDET STÖDJER I UPPFÖLJNINGEN AV BESÖKSPROGRAMMET •Exportrådet ger stöd i uppföljningen efter besöksprogrammet. –En handlingsplan tas fram för det fortsatta arbetet. –Fokus på att driva affärsprocessen framåt, t.ex. genom kontakter med lokala advokater/jurister för utformning av samarbetsavtal. –Alla kontakter och företag som ingår i undersökningen dokumenteras och överlämnas till företaget i form av en databas. –Vårt verktyg blir ert verktyg.

7 TIDSPLANEN FÖR GENOMFÖRANDET AV STEG 1-2 ÄR CA 5-8 VECKOR Workshop 1Start up Workshop 2 Continuous dialogue 4-6 weeks 1-2 weeks Business?! Market Check Phase 1 Visiting Programme Phase 2 Follow-up Phase 3

8 www.swedishtrade.se/litauen “VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT” Exportrådet i Litauen Konstitucijos avenue 7 LT-09308 Vilnius Litauen tel.: +370 5 212 61 55 fax: +370 5 212 66 97 e-mail: litauen@swedishtrade.se


Ladda ner ppt "Projektbeskrivning för Affärschansprojekt VILNIUS 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser