Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hans Juhlin Affärssystem Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hans Juhlin Affärssystem Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Hans Juhlin Affärssystem Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda E-post: hans.juhlin@t-emballage.se www.t-emballage.se

2 T-Emballage? IT:s roll i verksamheten Våra erfarenheter Effektiva IT-system är nödvändiga för fortsatt tillväxt

3

4

5

6

7

8 Vår roll…

9

10 Vision ”IT-stöd är ett prioriterat område hos T-Emballage för att uppnå kund- och leverantörstillfredsställelse. Moderna och effektiva IT-system som stödjer företagets affärsprocesser är nödvändiga för fortsatt tillväxt. Kundernas önskemål och krav på effektivare logistik ökar och måste tillgodoses. Att kontinuerligt bredda och fördjupa medarbetarnas IT-kunskaper är avgörande för företagets fortsatta utveckling.” I T-Emballages vision står det under rubriken IT-stöd;

11 Grundprinciper  Affärssystemet skall vara bärare av all affärsinformation  Definitionen av Affärssystem är Jeeves och Sharepoint tillsammans  Som affärsinformation betraktas information som påverkar våra processer enligt Verksamhetssystemet som leder till kundtillfredsställelse - ”Nöjda kunder återkommer”  Att utföra nyupplägg och ändringar i Affärssystemet skall vara så enkelt och rationellt att det inte tar längre tid än att muntligen eller skriftligen be någon annan att utföra dessa.  IT-arkitekturen skall vara kopplad till verksamhetens mål och inriktning. Målsättningen är att de komponenter, flöden och ansvarsområden som ingår i affärsprocesserna skall kunna identifieras i och speglas av systemarkitekturen.  Systemutvecklingen skall möta marknadens ökande krav på effektivare logistik och optimering av de processer som ingår i verksamhetens del i vårt värdenätverk.  Investeringar i systemutveckling skall ge en kostnadsminskning på minst 30% under en 3-årsperiod inom det påverkade området.  Tekniken får aldrig bli ett självändamål – affärsnytta, effektivitet och arbetsergonomi är de ända godtagbara argumenten för IT-investeringar

12 Grundprinciper Definitionen på vansinne ”Att göra som du alltid har gjort och förvänta dig andra resultat”

13 Organisation och drift  Jeeves partner driftar och utvecklar Affärssystemet per definition via SaaS-avtal  Lokal resurs driftar teknikplattform och telefoni  Den interna organisationen består av Ansvarig Affärssystem samt ett IT-råd bestående av funktionsrepresentanter från Inköp, Sälj, Ekonomi och Lager.  Strategiska Verksamhetsutvecklingsråd genomförs två gånger om året med Ledningsgrupp och verksamhetskonsulter från Jeeves partner.  Operativt IT-råd en gång per månad startar och driver utvecklingsärenden och projekt

14

15 Nyckelfaktorer  IT är core-business på T-Emballage. Ledningsgruppen är ytterst delaktig i IT- frågorna och IT-ansvarig är ytterst delaktig i affärsprocesserna.  Vi har noga utarbetat enkla grundprinciper i vår IT-policy för att vägleda oss i beslutsprocesserna.  Vi arbetar ständigt med att optimera driften och lägger i dagsläget hela 60-70% av budgeten på utveckling  Vi har ett långt samarbete med våra systemleverantörer som bygger på win-win  Vi strävar efter att väva samman IT och affär och har alltid kundnyttan i fokus.  "Krångla inte till det i onödan och använd standard.”

16 Aktuella utvecklingsprojekt  Utnyttja uppgraderingen och Jeeves designpaketet.  Implementera nytt BI/Beslutsstöd  Scanning till Jeeves och Sharepoint  Öka integration av Jeeves – Sharepoint - Web  e-Commerce (EDI, webshop, e-faktura m.m.)

17


Ladda ner ppt "Hans Juhlin Affärssystem Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser