Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hans Juhlin Affärssystem Nydalavägen Vetlanda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hans Juhlin Affärssystem Nydalavägen Vetlanda"— Presentationens avskrift:

1 Hans Juhlin Affärssystem Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda
E-post: 10 år på T-Emballage, 26 års branscherfarenhet, E-handelslösningar 1986 1

2 T-Emballage? IT:s roll i verksamheten Våra erfarenheter
Effektiva IT-system är nödvändiga för fortsatt tillväxt T-Emballage? IT:s roll i verksamheten Våra erfarenheter 2

3 Grundades 1975 av Kurt Thureson
Grundades 1975 av Kurt Thureson. I leverantörbasen finns en kärna av tillverkare av well- och polyetenprodukter och vår marknad finns inom bygg och industri. Budgeten i år är 370 MKr och vi siktar på 500.

4 Vårt erbjudande består av Förpackningslösningar, Byggmaterial och logistiktjänster.

5 Som grossist- och handelsföretag laddar vi våra fysiska produkter med tjänster- och mervärden och diffrentierar det mot 4 olika marknadssegment

6 Mot våra kunder inom industri och sågverk har vi en stark konsultativ roll som innefattar både konstruktion och logistiklösningar.

7 De produkter vi säljer till husfabriker och svensk bygghandel är till stor del produkter som utgör tätskikt i huskonstruktioner. Här bedriver vi även produktutveckling i samarbete med tillverkare och husfabriker och har flera egna kvalitetssäkrade varumärken. Vår konsultativa roll är stark även här och vi ger dagligen byggtekniska råd till både kunder och kunders kunder.

8 Vår roll… 8

9

10 Vision I T-Emballages vision står det under rubriken IT-stöd;
”IT-stöd är ett prioriterat område hos T-Emballage för att uppnå kund- och leverantörstillfredsställelse. Moderna och effektiva IT-system som stödjer företagets affärsprocesser är nödvändiga för fortsatt tillväxt. Kundernas önskemål och krav på effektivare logistik ökar och måste tillgodoses. Att kontinuerligt bredda och fördjupa medarbetarnas IT-kunskaper är avgörande för företagets fortsatta utveckling.” I detta häfte, som delas ut till samtliga anställda, dokumenterades T-Emballages företagskultur redan i början på 90-talet. Där står; 10

11 Grundprinciper Affärssystemet skall vara bärare av all affärsinformation Definitionen av Affärssystem är Jeeves och Sharepoint tillsammans Som affärsinformation betraktas information som påverkar våra processer enligt Verksamhetssystemet som leder till kundtillfredsställelse - ”Nöjda kunder återkommer” Att utföra nyupplägg och ändringar i Affärssystemet skall vara så enkelt och rationellt att det inte tar längre tid än att muntligen eller skriftligen be någon annan att utföra dessa. IT-arkitekturen skall vara kopplad till verksamhetens mål och inriktning. Målsättningen är att de komponenter, flöden och ansvarsområden som ingår i affärsprocesserna skall kunna identifieras i och speglas av systemarkitekturen. Systemutvecklingen skall möta marknadens ökande krav på effektivare logistik och optimering av de processer som ingår i verksamhetens del i vårt värdenätverk. Investeringar i systemutveckling skall ge en kostnadsminskning på minst 30% under en 3-årsperiod inom det påverkade området. Tekniken får aldrig bli ett självändamål – affärsnytta, effektivitet och arbetsergonomi är de ända godtagbara argumenten för IT-investeringar För er som inte är konfirmerade – Gubben är inte Billy Gibbons i ZZ Top utan Moses. Han tyckte att livet blev enklare om man formulerade några enkla regler för hur man ska leva det. 11

12 Grundprinciper Definitionen på vansinne
”Att göra som du alltid har gjort och förvänta dig andra resultat” För er som inte är konfirmerade – Gubben är inte Billy Gibbons i ZZ Top utan Moses. Han tyckte att livet blev enklare om man formulerade några enkla regler för hur man ska leva det. 12

13 Organisation och drift
Jeeves partner driftar och utvecklar Affärssystemet per definition via SaaS-avtal Lokal resurs driftar teknikplattform och telefoni Den interna organisationen består av Ansvarig Affärssystem samt ett IT-råd bestående av funktionsrepresentanter från Inköp, Sälj, Ekonomi och Lager. Strategiska Verksamhetsutvecklingsråd genomförs två gånger om året med Ledningsgrupp och verksamhetskonsulter från Jeeves partner. Operativt IT-råd en gång per månad startar och driver utvecklingsärenden och projekt 13

14

15 Nyckelfaktorer IT är core-business på T-Emballage. Ledningsgruppen är ytterst delaktig i IT-frågorna och IT-ansvarig är ytterst delaktig i affärsprocesserna. Vi har noga utarbetat enkla grundprinciper i vår IT-policy för att vägleda oss i beslutsprocesserna. Vi arbetar ständigt med att optimera driften och lägger i dagsläget hela 60-70% av budgeten på utveckling Vi har ett långt samarbete med våra systemleverantörer som bygger på win-win Vi strävar efter att väva samman IT och affär och har alltid kundnyttan i fokus. "Krångla inte till det i onödan och använd standard.” 15

16 Aktuella utvecklingsprojekt
Utnyttja uppgraderingen och Jeeves designpaketet. Implementera nytt BI/Beslutsstöd Scanning till Jeeves och Sharepoint Öka integration av Jeeves – Sharepoint - Web e-Commerce (EDI, webshop, e-faktura m.m.) 16

17


Ladda ner ppt "Hans Juhlin Affärssystem Nydalavägen Vetlanda"

Liknande presentationer


Google-annonser