Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

October 30, 2007 © SKF Group Slide 0. Att bygga målstyrt Underhåll Maximo Användarförening Dennis Järmensjö 2010-10-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "October 30, 2007 © SKF Group Slide 0. Att bygga målstyrt Underhåll Maximo Användarförening Dennis Järmensjö 2010-10-06."— Presentationens avskrift:

1 October 30, 2007 © SKF Group Slide 0

2 Att bygga målstyrt Underhåll Maximo Användarförening Dennis Järmensjö 2010-10-06

3 October 30, 2007 © SKF Group Slide 2 Varning ! Obehagliga bilder kan komma att visas under presentationen

4 October 30, 2007 © SKF Group Slide 3 ”Vi har 19 produktionsställen i Europa och förluster på grund av oplanerade haverier motsvarar två av dom” “Vi producerar el med nio kärnkraftverk i Storbritannien och förluster på grund av oplanerade stopp motsvarar ett av dom” Kundernas röst British Energy på AM2006 Steven Fletcher, Unilever på AM2006

5 October 30, 2007 © SKF Group Slide 4 Är det möjligt att styra underhållet?

6 October 30, 2007 © SKF Group Slide 5 Är det någon som känner igen sig? Underhåll Produktion Jag behöver producera !!! Jag behöver underhålla maskinen !!! •Allt kostar för mycket •Ingen tid för Underhåll •Fokus på Underhålls- problem •Försvarsställning •Vad vill dom egentligen?

7 October 30, 2007 © SKF Group Slide 6 Ekonomi avdelningen? Underhållsbudgeten? Eller den här kampen

8 October 30, 2007 © SKF Group Slide 7 Byta tillstånd

9 October 30, 2007 © SKF Group Slide 8 Förvaltning av Företagets Tillgångar (Asset Management) “Kostnader och prestanda är förutsägbara och under kontroll” Förvaltning av Företagets Tillgångar (Asset Management) “Kostnader och prestanda är förutsägbara och under kontroll” Affärsmålen driver besluten för utnyttjande och skötsel av utrustningen. Underhållsstrategin bestäms av produktionens förutsättningar. Underhåll och driftsäkerhet är medel för att uppnå specificerade mål och inte ett självändamål Meningen är att optimera utnyttjandet av alla resurser inte bara underhåll. Förutsättningar för underhåll Underhållet börjar inte på underhålls- avdelningen utan startar i produktionen!

10 October 30, 2007 © SKF Group Slide 9 Utmaningen?

11 October 30, 2007 © SKF Group Slide 10 … eller att förstå? Vad är kravet på produktionsavdelningen? Vad förväntar dom sig av Underhåll? Vilka är våra gemensamma mål? Hur bidrar Underhåll till dom? Hur kan produktionen själva bidra? Vad får det kosta?

12 October 30, 2007 © SKF Group Slide 11 Hur kommunicerar vi vanligtvis? Pratar vi samma språk?

13 October 30, 2007 © SKF Group Slide 12 Vilket är det gemensamma språket? Vanligtvis: • PENGAR • PRODUKTIONSTID

14 October 30, 2007 © SKF Group Slide 13 Hur tar vi ut riktningen?

15 October 30, 2007 © SKF Group Slide 14 Underhållarbete vs Driftsäkerhetsarbete Vad är skillnaden?

16 October 30, 2007 © SKF Group Slide 15 Underhåll (definition enligt SS EN 13306) Underhåll Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion. NOT: Se också definitionerna av förbättring och modifiering

17 October 30, 2007 © SKF Group Slide 16 Underhåll (definition enligt SS EN 13306) Efter det att fel upptäcksInnan fel upptäcks Underhåll Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Tillståndsbaserat underhåll Förutbestämt underhåll Kontinuerligt eller Periodiskt Schemalagt UppskjutetAkut Förbättring Modifiering

18 October 30, 2007 © SKF Group Slide 17 Definition av driftsäkerhet En enhets förmåga att utföra krävd prestation under angivna be- tingelser vid ett givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga. NOT 1: Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna funktionssäkerhet Underhållsmässighet och underhållssäkerhet. NOT 2: Erforderliga stödfunktioner, andra än underhållsresurser, påverkar inte enhetens tillgänglighet.

19 October 30, 2007 © SKF Group Slide 18 Driftsäkerhet

20 October 30, 2007 © SKF Group Slide 19 Aktiviteter och åtgärder som syftar till att säkerställa anläggningens möjlighet att utföra avsedd prestation trots eventuella oförutsedda fel och störningar...... Underhåll Driftsäkerhetsarbete..under ständig utmaning att prestera mer, eller bättre kvalitet.... Driftsäkerhetsarbete > MTBF < MTTR < MWT

21 October 30, 2007 © SKF Group Slide 20 Lönar det sig att investera i Underhållsverksamheten

22 October 30, 2007 © SKF Group Slide 21 Vad skiljer företag åt? Anläggnings- effektivitet (OEE/TAK) Världsklass Underhållskostnad i förhållande till åter- anskaffningsvärde % Typiskt Reaktiv 85% 65 - 70% 4 - 5% <2% Vad är det som skiljer dessa företag åt ?

23 October 30, 2007 © SKF Group Slide 22 Lönsamheten? Osthyvelseffekten

24 October 30, 2007 © SKF Group Slide 23 Lönsamheten? Driftsäkerhetseffekten

25 October 30, 2007 © SKF Group Slide 24 Notera: Man kan ha väl beredda arbeten, men inte göra rätt arbete eller inte göra dom rätt. Därför är det nödvändigt att följa upp omarbete, inställda arbeten samt Tillståndskontroller Haverier / Oberett arbete Oplanerade åtgärder Planerat Direkt kostnadsfaktor 3x 1.5x 1x Tidsfaktor 3-6x 1.5 - 3x 1x Påverkan av Oplanerat - Planerat Arbete

26 October 30, 2007 © SKF Group Slide 25 Hur mycket är varje % ökad produktion värt? (under förutsättning att man kan sälja) Hur mycket är varje % minskad underhållskostnad värt? (under förutsättning att man har samma produktionsnivå) Värdet av Underhåll

27 October 30, 2007 © SKF Group Slide 26 Life Cycle Profit (LCP) Fasta kostnader Rörliga kostnader Kronor Livstid VinstLife Cycle Profit (LCP) Intäkter Förluster Att mäta förluster ! Förväntade intäkter Kostnader

28 October 30, 2007 © SKF Group Slide 27 Vilka är dessa förluster? •Kassation •Omarbete •Utrustningsfel •Omställning & Verktygsbyte •Tomgång & småstopp •Hastighetsförluster

29 October 30, 2007 © SKF Group Slide 28 Vår verklighet Haverier Omställningar Personalbrist

30 October 30, 2007 © SKF Group Slide 29 ! Vad kan vi göra åt det? Ingenting! För det har hänt! Det är en konsekvens Daglig fokus

31 October 30, 2007 © SKF Group Slide 30 Att återta ”förlorad” produktionstid Vad kan vi göra åt det om vi byter tillstånd? Allt! För det har hänt och vi kan se till att det inte händer igen eller att vi har kontroll på om det är på väg att hända! Eliminera förlusterna!

32 October 30, 2007 © SKF Group Slide 31 Hur gör vi det, då? Strukturerat och systematiskt arbete!

33 October 30, 2007 © SKF Group Slide 32 Affärsmål Nuvarande produktion Resurs styrning Underhålls- plan Strategier, kostnader och åtgärder I grunden är modellen rätt enkel.

34 October 30, 2007 © SKF Group Slide 33 Utveckling Omedvetet okunnig Medvetet okunnig Medvetet kunnig Omedvetet kunnig Brandkår Underhålla Pro Aktivt WCM

35 October 30, 2007 © SKF Group Slide 34 Men … … vi behöver hjälpas åt och samarbeta … vi behöver befinna oss i bägge ”tillstånden” under ett tag … vi behöver behålla fokus, även om det skakar ibland … vi behöver börja!

36 October 30, 2007 © SKF Group Slide 35 UC PC

37 October 30, 2007 © SKF Group Slide 36 PQCDSM • ProductionProduktion • QualityKvalitet • CostKostnader • Delivery precisionLeverans Precision • SafetySäkerhet • MoralMoral

38 October 30, 2007 © SKF Group Slide 37 Omställningar normal tid Planerat UH Utbildning, Möten Haverier / Reparationer Utökad omställningstid Verktygsbyten/ Justeringar Uppstart / Nedstängning Cykeltidsavvikelser Mikro stopp <10 min Tomgång Fel / Defekter Skrot Omarbete Tillgänglighets- förluster Anläggnings- förluster Kvalitets- förluster Produktionstid Oplanerade Planerad Personal- / Kompetensbrist Förluster 168 timmar/vecka

39 October 30, 2007 © SKF Group Slide 38 Konsekvens Det blir en konsekvens

40 October 30, 2007 © SKF Group Slide 39 Sätt mål • Önskade Produktionsmål • Teoretisk kapacitet * Önskad Produktionstid • Kostnad • Nuläge • Kapacitet * Produktionstid • Kostnad • Kostnadsdrivare • Kommande investeringar • Önskat framtida läge • Kapacitet – Personal – Hastighet – Kvalitet • Produktionstid – Planerad stopptid – Oplanerad stopptid • Kostnad • Ekonomisk effekt av framtida läge • Reduktion av planstopp • Förutsättningar under året • Nya maskiner • Nya processer • Andra UH-påverkande parametrar • Smörjmedels förbrukning •…•… • Aktiviteter för att uppnå önskat läge • Förebyggande UH • Operatörsunderhåll • Felorsaksanalyser • Rutiner • Öka MTBF • Minska MTTR • Reservdelar • Åtgärda kostnadsdrivare • Investeringar Drift Underhåll Drift: Underhåll:

41 October 30, 2007 © SKF Group Slide 40 Kundens åtagande • Vårt åtagande • Nuläge Önskat läge Nyckeltal 1. 2. 3. Styrning

42 October 30, 2007 © SKF Group Slide 41 Hur hittar vi timmarna då? Analysera i Underhållssystemet • Svaga punkter • Underdimensionerade komponenter • Återkommande fel

43 October 30, 2007 © SKF Group Slide 42 Hur ser data ut i systemet ut?

44 October 30, 2007 © SKF Group Slide 43 Analys av data Är data användbart? Finns det koder för: • Symptom • Felorsak • Åtgärder Finns Underhålls- och ekonomiska data? • Tider • Kostnader

45 October 30, 2007 © SKF Group Slide 44 Anläggningsregistret Komponentnivå

46 October 30, 2007 © SKF Group Slide 45 Arbetstyper

47 October 30, 2007 © SKF Group Slide 46 Felsymptom

48 October 30, 2007 © SKF Group Slide 47 Felorsaker

49 October 30, 2007 © SKF Group Slide 48 Omvandlingen Nuläge: 753 h oplanerade stopp Mål:- 378 h Åtgärder:- 120 h utbyte motor M3 - 150 h ombyggnad haspel - 53 h utökat Operatörs UH - 55 h utökade tillståndskontroller. Kostnad: Utbyte motorer: 350 kSek Ombyggnad haspel: 200 kSek Utökat OU: 300 kSek(inkl. hårdvara) Utökade TK: 500 kSek(hårdvara och övervakning) Summa:1 350 kSek Omvandlingen

50 October 30, 2007 © SKF Group Slide 49 Attityd Inställningen borde inte vara att: “Underhållsavdelningen fixar allt”, utan att: “Reducera Underhåll till ett minimum”

51 October 30, 2007 © SKF Group Slide 50 Flytta fokus Akut Planerat

52 October 30, 2007 © SKF Group Slide 51 Effektivitet & Effekt Fel Aktiviteter utförda Rätt Rätt Aktiviteter utförda Rätt Fel Aktiviteter utförda Fel Rätt Aktiviteter utförda Fel Effekt; Resultatfokus Effektivitet; Aktivitetsfokus

53 October 30, 2007 © SKF Group Slide 52 Att göra rätt Förstå varför vi gör det vi gör! Gör det vi skall göra och göra det bra! Förstå betydelsen av det vi gör och hur bra vi gör det, agera/förändra och lär av det!

54 October 30, 2007 © SKF Group Slide 53 Driftsäkerhetsarbete Underhålls- avdelningen MekEl Analys och utveckling Beredning Drift- avdelningen Operatörer

55 October 30, 2007 © SKF Group Slide 54 ProAktivt Driftsäkerhetsarbete Operativ genomgång Uppföljning & Nyckeltal Operativ genomgång Uppföljning & Nyckeltal Underhållsprogram Underhållsstrategi & Underh ållsprogram Diagnos och Felorsaks- analys (RCFA) Diagnos och Felorsaks- analys (RCFA) Åtgärder Åtgärder PRM

56 October 30, 2007 © SKF Group Slide 55 Process för optimering Varför Vad Hur, vem & När Utföra

57 October 30, 2007 © SKF Group Slide 56 Baserat främst på erfarenhet Baserat på driftsäkerhet Främst riskbaserat KvantitativtKvalitativt UnderhållsfokusFokus driftsäkerhetFokus på risk & driftsäkerhet Underhåll betraktas som en kostnad QSRSRCM/RCMCyberAlpha Underhåll betraktas som en investering Underhållsstrategi olika verktyg

58 October 30, 2007 © SKF Group Slide 57 Datainsamling

59 October 30, 2007 © SKF Group Slide 58 Tid Skada uppstår Haveri Maskinstopp Felutveckling Onormal vibration Skada på banan Stor skada på bana Följd fel (motor ström ökar, obalanser, skador på kuggdrev)) Kraftig skada Normal vibration

60 October 30, 2007 © SKF Group Slide 59 Trendning av insamlade data

61 October 30, 2007 © SKF Group Slide 60 Hur mycket chansar ni med livslängden? Teoretisk livslängd Verklig livslängd Kostnad !

62 October 30, 2007 © SKF Group Slide 61 Hur mycket chansar ni med livslängden? • Vem bestämmer leverantör? • Vem har det tekniska kunnandet? • Vem bestämmer efter- smörjningen? • Hur ofta justerar ni intervall och mängder? • Hur ofta kontrollerar ni era automatiska system?

63 October 30, 2007 © SKF Group Slide 62 Hur mycket chansar ni med livslängden? • Blandar ni smörjmedel? • Vem har det tekniska kunnandet? • Hur förvarar ni era smörjmedel? • Hur hanterar ni föroreningar?

64 October 30, 2007 © SKF Group Slide 63 Hur mycket chansar ni med livslängden? Har ni rätt verktyg?

65 October 30, 2007 © SKF Group Slide 64 Hur mycket chansar ni med livslängden? Har ni rätt utbildning?

66 October 30, 2007 © SKF Group Slide 65 Samverkan för Driftsäkerhet

67 October 30, 2007 © SKF Group Slide 66 Hur organiseras arbetet idag?

68 October 30, 2007 © SKF Group Slide 67 Ser vi förbättringsmöjligheter?

69 October 30, 2007 © SKF Group Slide 68 Verksamhetens behov Producera efter behov Processen under kontroll och kapabel Engagerade medarbetare Eliminera förluster

70 October 30, 2007 © SKF Group Slide 69 Gemensamma mål Producera efter behov Processen under kontroll och kapabel Engagerade medarbetare Eliminera förluster Effekt av Underhåll för att skapa en stabil drift Stabila processer och uppföljning Kompetenta och motiverade medarbetare Effektivitet i Underhållsorganisationen

71 October 30, 2007 © SKF Group Slide 70 Underhållets åtgärder Producera efter behov Processen under kontroll och kapabel Engagerade medarbetare Eliminera förluster Underhållsprogram OperatörsUnderhåll Ansvar & Befogenheter Kompetensutveckling Reservdelar UH-systemet EHS Beredning/planering Arbetsorderprocess Nyckeltal (KPI) Mål & Uppföljning Tillståndskontroll Felorsaksanalyser Förbättringsgrupper

72 October 30, 2007 © SKF Group Slide 71 SKF:s stöd till er Underhållsprogram OperatörsUnderhåll Ansvar & Befogenheter Kompetensutveckling Reservdelar UH-systemet EHS Beredning/planering Arbetsorderprocess Nyckeltal (KPI) Mål & Uppföljning Tillståndskontroller Felorsaksanalyser Förbättringsgrupper Stöd genom hela genomförandet

73 October 30, 2007 © SKF Group Slide 72 Seger Roald Amundsen “Förlust är säkerställt för dom som inte har förberett sig, man kallar det ”Otur”. Medan Seger är säkerställt för dom som lärt sig att förbereda sig, man kallar det ”Tur”

74 October 30, 2007 © SKF Group Slide 73 Framgångsfaktorer Processer Teknik Människor (Kultur) Framgång Människor som arbetar i en kultur med ständiga förbättringar Människor som arbetar i en kultur med ständiga förbättringar Teknik som underlättar ständiga förbättringar Levande processer som stödjer teknikutvecklingen

75 October 30, 2007 © SKF Group Slide 74 2.8x - 3.2x Running speed, min. 4 FFT lines Moderate: 0.08 IPS, Severe: 0.12 IPS Tack så mycket


Ladda ner ppt "October 30, 2007 © SKF Group Slide 0. Att bygga målstyrt Underhåll Maximo Användarförening Dennis Järmensjö 2010-10-06."

Liknande presentationer


Google-annonser