Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bygga målstyrt Underhåll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bygga målstyrt Underhåll"— Presentationens avskrift:

0 October 30, 2007 © SKF Group Slide 0

1 Att bygga målstyrt Underhåll
Maximo Användarförening Dennis Järmensjö

2 Obehagliga bilder kan komma att visas under presentationen
Varning ! Obehagliga bilder kan komma att visas under presentationen October 30, © SKF Group Slide 2

3 Kundernas röst “Vi producerar el med nio kärnkraftverk i Storbritannien och förluster på grund av oplanerade stopp motsvarar ett av dom” British Energy på AM2006 ”Vi har 19 produktionsställen i Europa och förluster på grund av oplanerade haverier motsvarar två av dom” Steven Fletcher, Unilever på AM2006 October 30, © SKF Group Slide 3

4 Är det möjligt att styra underhållet?
October 30, © SKF Group Slide 4

5 Är det någon som känner igen sig?
Jag behöver producera !!! Jag behöver underhålla maskinen !!! Allt kostar för mycket Ingen tid för Underhåll Fokus på Underhålls- problem Försvarsställning Vad vill dom egentligen? Underhåll Produktion October 30, © SKF Group Slide 5

6 Eller den här kampen Ekonomi avdelningen? Underhållsbudgeten?
October 30, © SKF Group Slide 6

7 Byta tillstånd October 30, © SKF Group Slide 7

8 Förutsättningar för underhåll
Underhållet börjar inte på underhålls-avdelningen utan startar i produktionen! Affärsmålen driver besluten för utnyttjande och skötsel av utrustningen. Underhåll och driftsäkerhet är medel för att uppnå specificerade mål och inte ett självändamål Meningen är att optimera utnyttjandet av alla resurser inte bara underhåll. Underhållsstrategin bestäms av produktionens förutsättningar. Förvaltning av Företagets Tillgångar (Asset Management) “Kostnader och prestanda är förutsägbara och under kontroll” October 30, © SKF Group Slide 8

9 Utmaningen? October 30, © SKF Group Slide 9

10 … eller att förstå? Vad är kravet på produktionsavdelningen?
Vad förväntar dom sig av Underhåll? Vilka är våra gemensamma mål? Hur bidrar Underhåll till dom? Hur kan produktionen själva bidra? Vad får det kosta? October 30, © SKF Group Slide 10

11 Hur kommunicerar vi vanligtvis?
Pratar vi samma språk? October 30, © SKF Group Slide 11

12 Vilket är det gemensamma språket?
Vanligtvis: PENGAR PRODUKTIONSTID October 30, © SKF Group Slide 12

13 Hur tar vi ut riktningen?
October 30, © SKF Group Slide 13

14 Underhållarbete vs Driftsäkerhetsarbete
Vad är skillnaden? October 30, © SKF Group Slide 14

15 Underhåll (definition enligt SS EN 13306)
Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion. NOT: Se också definitionerna av förbättring och modifiering October 30, © SKF Group Slide 15

16 Underhåll (definition enligt SS EN 13306)
Efter det att fel upptäcks Innan fel upptäcks Underhåll Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Tillståndsbaserat underhåll Förutbestämt underhåll Kontinuerligt eller Periodiskt Schemalagt Uppskjutet Akut Förbättring Modifiering October 30, © SKF Group Slide 16

17 Definition av driftsäkerhet
En enhets förmåga att utföra krävd prestation under angivna be- tingelser vid ett givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga. NOT 1: Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna funktionssäkerhet Underhållsmässighet och underhållssäkerhet. NOT 2: Erforderliga stödfunktioner, andra än underhållsresurser, påverkar inte enhetens tillgänglighet. October 30, © SKF Group Slide 17

18 Driftsäkerhet October 30, © SKF Group Slide 18

19 Driftsäkerhetsarbete
Aktiviteter och åtgärder som syftar till att säkerställa anläggningens möjlighet att utföra avsedd prestation trots eventuella oförutsedda fel och störningar...... ..under ständig utmaning att prestera mer, eller bättre kvalitet.... Underhåll Driftsäkerhetsarbete > MTBF < MTTR < MWT October 30, © SKF Group Slide 19

20 Lönar det sig att investera i Underhållsverksamheten
October 30, © SKF Group Slide 20

21 Vad är det som skiljer dessa företag åt ?
Vad skiljer företag åt? Anläggnings-effektivitet (OEE/TAK) Underhållskostnad i förhållande till åter-anskaffningsvärde % % 4 - 5% Typiskt Reaktiv 85% <2% Världsklass When you look at reliability benchmarks, a strange paradox emerges. The companies who are stuck in the reactive mode not only have lower reliability, they also have a higher costs. The absolute best companies have a low cost with higher reliability. This breaks the paradigm that to have better reliability you have to spend more money. Of course, given this snapshot it would be easy to come to a poor conclusion…. If we slash costs we can get to world class. Most companies have tried this and learned the first rule of maintenance: “Maintenance delayed will typically come back multiplied in cost and effect” Vad är det som skiljer dessa företag åt ? October 30, © SKF Group Slide 21

22 Osthyvelseffekten Lönsamheten? October 30, © SKF Group Slide 22

23 Driftsäkerhetseffekten
Lönsamheten? October 30, © SKF Group Slide 23

24 Påverkan av Oplanerat - Planerat Arbete
Direkt kostnadsfaktor Tidsfaktor Haverier / Oberett arbete 3x 3-6x Oplanerade åtgärder 1.5x x Planerat 1x 1x Notera: Man kan ha väl beredda arbeten, men inte göra rätt arbete eller inte göra dom rätt. Därför är det nödvändigt att följa upp omarbete, inställda arbeten samt Tillståndskontroller October 30, © SKF Group Slide 24

25 Värdet av Underhåll Hur mycket är varje % ökad produktion värt? (under förutsättning att man kan sälja) Hur mycket är varje % minskad underhållskostnad värt? (under förutsättning att man har samma produktionsnivå) October 30, © SKF Group Slide 25

26 Life Cycle Profit (LCP)
Kronor Att mäta förluster ! Förväntade intäkter Förluster Rörliga kostnader Intäkter Vinst Life Cycle Profit (LCP) Kostnader Fasta kostnader Livstid October 30, © SKF Group Slide 26

27 Vilka är dessa förluster?
Utrustningsfel Omställning & Verktygsbyte Tomgång & småstopp Hastighetsförluster Kassation Omarbete October 30, © SKF Group Slide 27

28 Vår verklighet Haverier Omställningar Personalbrist
October 30, © SKF Group Slide 28

29 ! Daglig fokus Ingenting! För det har hänt! Det är en konsekvens
Vad kan vi göra åt det? October 30, © SKF Group Slide 29

30 Att återta ”förlorad” produktionstid
Allt! För det har hänt och vi kan se till att det inte händer igen eller att vi har kontroll på om det är på väg att hända! Eliminera förlusterna! Vad kan vi göra åt det om vi byter tillstånd? October 30, © SKF Group Slide 30

31 Strukturerat och systematiskt arbete!
Hur gör vi det , då? Strukturerat och systematiskt arbete! October 30, © SKF Group Slide 31

32 I grunden är modellen rätt enkel.
Affärsmål Resurs styrning Underhålls- plan Nuvarande produktion Strategier, kostnader och åtgärder October 30, © SKF Group Slide 32

33 Utveckling Omedvetet kunnig WCM Medvetet kunnig Pro Aktivt
Medvetet okunnig Underhålla Omedvetet okunnig Brandkår October 30, © SKF Group Slide 33

34 Men … … vi behöver hjälpas åt och samarbeta
… vi behöver befinna oss i bägge ”tillstånden” under ett tag … vi behöver behålla fokus, även om det skakar ibland … vi behöver börja! October 30, © SKF Group Slide 34

35 UC PC October 30, © SKF Group Slide 35

36 PQCDSM Production Produktion Quality Kvalitet Cost Kostnader
Delivery precision Leverans Precision Safety Säkerhet Moral Moral October 30, © SKF Group Slide 36

37 Tillgänglighets- förluster Anläggnings- förluster
168 timmar/vecka Omställningar normal tid Planerat UH Planerad Utbildning, Möten Tillgänglighets- förluster Haverier / Reparationer Utökad omställningstid Oplanerade Verktygsbyten/ Justeringar Personal- / Kompetensbrist Cykeltidsavvikelser Mikro stopp <10 min Anläggnings- förluster Tomgång Uppstart / Nedstängning Fel / Defekter Kvalitets- förluster Skrot Omarbete Produktionstid October 30, © SKF Group Slide 37

38 Konsekvens Det blir en konsekvens
October 30, © SKF Group Slide 38

39 Sätt mål Drift Underhåll Drift: Underhåll:
Önskade Produktionsmål Teoretisk kapacitet * Önskad Produktionstid Kostnad Nuläge Kapacitet * Produktionstid Kostnadsdrivare Kommande investeringar Önskat framtida läge Kapacitet Personal Hastighet Kvalitet Produktionstid Planerad stopptid Oplanerad stopptid Ekonomisk effekt av framtida läge Reduktion av planstopp Förutsättningar under året Nya maskiner Nya processer Andra UH-påverkande parametrar Smörjmedels förbrukning Aktiviteter för att uppnå önskat läge Förebyggande UH Operatörsunderhåll Felorsaksanalyser Rutiner Öka MTBF Minska MTTR Reservdelar Åtgärda kostnadsdrivare Investeringar Drift Underhåll October 30, © SKF Group Slide 39

40 Styrning Önskat läge Nyckeltal Nuläge Vårt åtagande Kundens åtagande
October 30, © SKF Group Slide 40

41 Hur hittar vi timmarna då?
Analysera i Underhållssystemet Svaga punkter Underdimensionerade komponenter Återkommande fel October 30, © SKF Group Slide 41

42 Hur ser data ut i systemet ut?
October 30, © SKF Group Slide 42

43 Analys av data Är data användbart? Finns det koder för: Symptom
Felorsak Åtgärder Finns Underhålls- och ekonomiska data? Tider Kostnader October 30, © SKF Group Slide 43

44 Anläggningsregistret
Komponentnivå October 30, © SKF Group Slide 44

45 Arbetstyper October 30, © SKF Group Slide 45

46 Felsymptom October 30, © SKF Group Slide 46

47 Felorsaker October 30, © SKF Group Slide 47

48 Omvandlingen Omvandlingen Nuläge: 753 h oplanerade stopp Mål: - 378 h
Åtgärder: h utbyte motor M3 - 150 h ombyggnad haspel h utökat Operatörs UH h utökade tillståndskontroller. Kostnad: Utbyte motorer: kSek Ombyggnad haspel: kSek Utökat OU: kSek (inkl. hårdvara) Utökade TK: kSek (hårdvara och övervakning) Summa: kSek October 30, © SKF Group Slide 48

49 Inställningen borde inte vara att: “Underhållsavdelningen fixar allt”,
Attityd Inställningen borde inte vara att: “Underhållsavdelningen fixar allt”, utan att: “Reducera Underhåll till ett minimum” October 30, © SKF Group Slide 49

50 Flytta fokus Akut Planerat October 30, © SKF Group Slide 50

51 Effektivitet; Aktivitetsfokus
Effektivitet & Effekt Fel Aktiviteter utförda Rätt Rätt Aktiviteter utförda Rätt Effektivitet; Aktivitetsfokus Fel Aktiviteter utförda Fel Rätt Aktiviteter utförda Fel Effekt; Resultatfokus October 30, © SKF Group Slide 51

52 Att göra rätt Förstå varför vi gör det vi gör!
Gör det vi skall göra och göra det bra! Förstå betydelsen av det vi gör och hur bra vi gör det, agera/förändra och lär av det! October 30, © SKF Group Slide 52

53 Driftsäkerhetsarbete
Underhålls- avdelningen Drift- avdelningen Beredning Operatörer Analys och utveckling Mek El October 30, © SKF Group Slide 53

54 ProAktivt Driftsäkerhetsarbete
Operativ genomg å ng Operativ genomg å ng Uppf ö ljning & Nyckeltal Uppf ö ljning & Nyckeltal Underhållsstrategi & Underhållsprogram Å tg ä rder PRM Å tg ä rder PRM Underh å llsprogram Diagnos och Felorsaks - Diagnos och Felorsaks - analys (RCFA) analys (RCFA) October 30, © SKF Group Slide 54

55 Process för optimering
Varför Vad Hur, vem & När Utföra October 30, © SKF Group Slide 55

56 Underhållsstrategi olika verktyg
Baserat främst på erfarenhet Baserat på driftsäkerhet Främst riskbaserat Kvantitativt Kvalitativt Underhållsfokus Fokus driftsäkerhet Fokus på risk & driftsäkerhet Underhåll betraktas som en kostnad QSR SRCM/RCM CyberAlpha Underhåll betraktas som en investering Audits Wayne Reed Modelling RAM, Discreet event, Functional block diagrams, LCC, Maintenance Criticality, Templates, Spares October 30, © SKF Group Slide 56

57 Datainsamling October 30, © SKF Group Slide 57

58 (motor ström ökar, obalanser, skador på kuggdrev))
Felutveckling Onormal vibration Följd fel (motor ström ökar, obalanser, skador på kuggdrev)) Kraftig skada Haveri Maskinstopp Stor skada på bana Normal vibration Skada på banan Skada uppstår Most bearings that survive infancy continue to perform with few failures occurring. In time, however, the failures begin to increase and progress rapidly toward catastrophic failure. Note - When a bearing begins to demonstrate a trend toward failure, data acquisition frequency should be increased to better determine machine reliability. The predictive maintenance system’s goal is to detect failure early enough to allow time to schedule the most effective repair effort. This is typically accomplished by trending the bearing’s measurement progress over time. Tid October 30, © SKF Group Slide 58

59 Trendning av insamlade data
October 30, © SKF Group Slide 59

60 Hur mycket chansar ni med livslängden?
Teoretisk livslängd Verklig livslängd Kostnad ! October 30, © SKF Group Slide 60

61 Hur mycket chansar ni med livslängden?
Vem bestämmer leverantör? Vem har det tekniska kunnandet? Vem bestämmer efter-smörjningen? Hur ofta justerar ni intervall och mängder? Hur ofta kontrollerar ni era automatiska system? October 30, © SKF Group Slide 61

62 Hur mycket chansar ni med livslängden?
Blandar ni smörjmedel? Vem har det tekniska kunnandet? Hur förvarar ni era smörjmedel? Hur hanterar ni föroreningar? October 30, © SKF Group Slide 62

63 Hur mycket chansar ni med livslängden?
Har ni rätt verktyg? October 30, © SKF Group Slide 63

64 Hur mycket chansar ni med livslängden?
Har ni rätt utbildning? October 30, © SKF Group Slide 64

65 Samverkan för Driftsäkerhet
October 30, © SKF Group Slide 65

66 Hur organiseras arbetet idag?
October 30, © SKF Group Slide 66

67 Ser vi förbättringsmöjligheter?
October 30, © SKF Group Slide 67

68 Processen under kontroll och kapabel
Verksamhetens behov Processen under kontroll och kapabel Producera efter behov Eliminera förluster Engagerade medarbetare October 30, © SKF Group Slide 68

69 Processen under kontroll och kapabel
Gemensamma mål Stabila processer och uppföljning Effekt av Underhåll för att skapa en stabil drift Processen under kontroll och kapabel Producera efter behov Eliminera förluster Engagerade medarbetare Effektivitet i Underhållsorganisationen Kompetenta och motiverade medarbetare October 30, © SKF Group Slide 69

70 Underhållets åtgärder
Underhållsprogram Arbetsorderprocess OperatörsUnderhåll Nyckeltal (KPI) Processen under kontroll och kapabel Producera efter behov Tillståndskontroll Mål & Uppföljning Felorsaksanalyser Beredning/planering Eliminera förluster Ansvar & Befogenheter Engagerade medarbetare EHS Kompetensutveckling UH-systemet Förbättringsgrupper Reservdelar October 30, © SKF Group Slide 70

71 SKF:s stöd till er Underhållsprogram OperatörsUnderhåll
Arbetsorderprocess Stöd genom hela genomförandet OperatörsUnderhåll Nyckeltal (KPI) Tillståndskontroller Mål & Uppföljning Felorsaksanalyser Beredning/planering Ansvar & Befogenheter EHS Kompetensutveckling UH-systemet Förbättringsgrupper Reservdelar October 30, © SKF Group Slide 71

72 Seger “Förlust är säkerställt för dom som inte har förberett sig, man kallar det ”Otur”. Medan Seger är säkerställt för dom som lärt sig att förbereda sig, man kallar det ”Tur” Roald Amundsen October 30, © SKF Group Slide 72

73 Processer Teknik Människor (Kultur)
Framgångsfaktorer Levande processer som stödjer teknikutvecklingen Processer Teknik Människor (Kultur) Framgång Människor som arbetar i en kultur med ständiga förbättringar Teknik som underlättar ständiga förbättringar October 30, © SKF Group Slide 73

74 Tack så mycket 2.8x - 3.2x Running speed, min. 4 FFT lines
Moderate: 0.08 IPS, Severe: 0.12 IPS October 30, © SKF Group Slide 74


Ladda ner ppt "Att bygga målstyrt Underhåll"

Liknande presentationer


Google-annonser