Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling – Driftsäkerhetsarbete genom ODR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling – Driftsäkerhetsarbete genom ODR"— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling – Driftsäkerhetsarbete genom ODR
”SKF förstår vikten av precision” SKF erbjuder implementationsstöd, som består av både konsulting/utbildning och ronderingsverktyg (hård- och mjukvara), för att införa/stödja ODR-arbetet ute hos kund. Genom att tillämpa ett helhetsperspektiv avspeglar det sig genom ett energieffektiviserat underhåll möjligheten att minska förbrukningen av olika media (olja, fett, luft, energi, m.m.) rätt aktiviteter i rätt tid The Power of Knowledge Engineering © SKF Group Slide 1 October 30, © SKF Group Slide 1

2 Hållbar utveckling - CNA-ES
”Proaktivt Arbete” CNA-ES (SKF Client Need Analysis) är en väl utvecklad arbetsprocess som används i avsikt att identifiera områden där SKF kan ge stöd att minska energianvändning och miljöpåverkan. SKF:s energieffektivitetstjänster kan identifiera möjligheter att minska kostnader och spara energi möjlighet att öka tillförlitligheten, öka säkerheten och minska den negativa påverkan på miljön är en del av erbjudandet SKF tillhandahåller tjänster och expertis för att uppnå energibesparingar The Power of Knowledge Engineering © SKF Group Slide 2 October 30, © SKF Group Slide 2

3 Hållbar utveckling – SKF Diagnostik av elektriska motorer
”Rätt Underlag” SKF har ett högteknologiskt mätinstrument som används vid tillståndsbaserat underhåll, framförallt vid analys av elmotorers energieffektivitet. Detta kan användas för att energioptimera drifter och vi kan identifiera fel såsom rotorstavsbrott, undermålig ström-spännings kvalitet som kan öka energiförbrukningen Vi ser inte bara till elmotorn utan även till andra maskinkomponenter i systemet The Power of Knowledge Engineering October 30, © SKF Group Slide 3 © SKF Group Slide 3

4 Hållbar utveckling – SKF E2. Sfäriskt Rullager
”Lägre Friktion” E2. Sfäriskt Rullager är framtaget i avsikt att erbjuda ett lager med extremt låg friktion. Detta är initierat av SKF BeyondZero för att möta våra kunders miljökrav och upprätthålla resurser för vår framtida generation. E2. Sfäriskt Rullager sparar både energi och miljö genom att friktionen minskar med minst 30% man uppnår lägre temperatur vid drift upp till 4 gånger längre smörjintervall The Power of Knowledge Engineering © SKF Group Slide 4 October 30, © SKF Group Slide 4

5 Hållbar utveckling – Övervakning
”Insikt avgör” SKF erbjuder ett brett sortiment av olika av produkter kopplat till övervakning. Detta inkluderar områden som temperatur, vibration, uppriktning, balansering, potentiella lagerskador, ineffektiv transmissionsöverföring m.m. SKF:s övervakningssystem/produkter kan ligga till underlag för att hjälpa er förstå hur Ni kan energieffektivera Er verksamhet optimera Er drift minska miljöpåverkan The Power of Knowledge Engineering October 30, © SKF Group Slide 5 © SKF Group Slide 5

6 Hållbar utveckling – Smörjsystem
”Lagom är bäst” SKF erbjuder ett brett sortiment av olika av smörjprodukter och smörjsystem. Erbjudandet innefattar allt från oljor, fetter till automatiserade smörjsystem. Allt detta kopplat till att effekt SKF:s smörjprodukter/system spar både energi och miljö genom effektivt (rätt mängd) användande av oljor och fetter ökad lagerlivslängd optimerad drift The Power of Knowledge Engineering © SKF Group Slide 6 October 30, © SKF Group Slide 6

7 Hållbar utveckling – Uppriktning
”Liten skillnad avgör” Uppriktning är mycket viktigt då små förändringar kan få avsevärda konsekvenser. Korrekt axeluppriktning kan minska energiförbrukning upp till 30% Både miljö & energi sparas då korrekt axeluppriktning kan förebygga oönskade vibrationsnivåer onödiga axiella krafter i lager risk för varmgång The Power of Knowledge Engineering © SKF Group Slide 7 October 30, © SKF Group Slide 7

8 Hållbar utveckling – Felorsaksanalys
”Förstå problemet” SKF har en väl utvecklad process för att diagnostisera orsaker till uppdagade problem. Processen kallas felorsaksanalys (Root Cause Analysis). Detta analysverktyg används som underlag för att ta kunskapsbaserade beslut kring framtida insatser Både miljö & energi avspeglas i energieffektivisering driftoptimering kostnadseffektivisering The Power of Knowledge Engineering © SKF Group Slide 8 October 30, © SKF Group Slide 8

9 Hållbar utveckling – Lagermontage
”SKF har kunskapen” SKF erbjuder kunskap och erfarenhet av världsklass vad det gäller lagermontage. Vikten av rätt montering är avgörande för att Ert lager skall fungera under bästa förutsättningar i drift. lager kommer operera i drift. Både miljö & energi avspeglas i att lagret är rätt riktat, erhåller rätt glapp, är rätt förspänt, etc att man motverkar vibrationer, varmgång m.m. att vi energieffektiviserar Er drift The Power of Knowledge Engineering © SKF Group Slide 9 October 30, © SKF Group Slide 9

10 Hållbar utveckling – Lagerrekonditionering
”Livslängd spar miljön” SKF har en väl utarbetad rekonditioneringsprocess för att förlänga lagers livslängd, bespara miljön genom minskad materialåtgång samt kostnadseffektivisera Ert underhållsprogram SKF:s insats besparar både miljö & energi genom förlängd lagerlivslängd minskad miljöpåverkan i och med minskade transporter, material, etc förbättrade lageregenskaper The Power of Knowledge Engineering © SKF Group Slide 10 October 30, © SKF Group Slide 10


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling – Driftsäkerhetsarbete genom ODR"

Liknande presentationer


Google-annonser