Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Köp från eget bolag Upphandlingsstödsdagen 8 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Köp från eget bolag Upphandlingsstödsdagen 8 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Köp från eget bolag Upphandlingsstödsdagen 8 november 2013

2

3 Nytt i samband med det permanenta undantaget
Alla upphandlande myndigheter, även offentligt styrda organ, exempelvis kommunala bolag, kan utnyttja undantaget. Den nya bestämmelsen öppnar upp för flera situationer där undantag från upphandlingsskyldigheten kan föreligga.

4 Situationer där in house-undantaget anses vara tillämpligt
Köp mellan kommun och fristående enhet (vertikalt förhållande) Viano AGAC

5 Köp mellan myndigheter och offentligt styrda organ
Generella undantag från upphandlingsskyldigheten får inte göras!

6 Köp mellan en fristående enhet och en upphandlande myndighet – ”omvänd situation”

7 Köp mellan systerbolag

8 Samarbetskontrakt mellan myndigheter avseende allmännyttig tjänst
Ingen upphandling behöver genomföras om samtliga förutsättningarna nedan är uppfyllda det måste vara fråga om ett samarbetskontrakt som säkerställer att ett gemensamt allmännyttigt uppdrag utförs genom samarbetet ska ett mål av allmänintresse som i någon form är gemensamt för samtliga inblandade myndigheter uppnås

9 samarbetet som bedrivs genom kontraktet ska enbart styras av överväganden och krav som avser att uppnå mål av allmänintresse kontraktet ska enbart ingås mellan offentliga organ och utan inblandning av några privata parter, och inget privat bolag får ges någon direkt eller indirekt fördel i förhållande till sina konkurrenter till följd av kontraktet.

10 Horisontellt samverkansförhållande

11 Teckal-kriterierna Undantaget är tillämpligt under förutsättning att de två Teckal-kriterierna är uppfyllda: 1. Den upphandlande myndigheten utövar kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet). 2. Den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den (verksamhetskriteriet).

12 Exempel Verksamhetskriteriet
Bolaget A ägs av de upphandlande myndigheterna X och Y. Bolaget A bedriver 30 % av verksamheten med myndigheten X och 60 % med myndigheten Y. Resterande 10 % av verksamheten bedrivs åt privata aktörer. Enligt verksamhetskriteriet räknas både X och Y:s verksamhet i bedömningen.

13 Marknadsmässig inriktning hos den fristående enheten:
Vid bedömning av kontrollkriteriet. Vid bedömning av verksamhetskriteriet.

14 Annat att tänka på… Av vägledningen framgår att undantaget även kräver att annan lagstiftning beaktas: Aktiebolagslagen (ABL) Kommunallagen Lagen om offentlig upphandling (LOU) Samtliga krav måste vara uppfyllda

15 Kommunalrättens betydelse
Bestämmelser i kommunallagen: Kommunfullmäktige Åläggs vissa skyldigheter Kommunstyrelsen Uppsiktsplikt som utövas genom årliga beslut Kan påverka bedömningen av huruvida kontrollkriteriet är uppfyllt!

16 In house Avstämning årligen att regler följs
Nödvändiga åtgärder (bolagsordning + ansvar) Kommunala bolag befogenheter Kompetens Egna bolag Gäller retroaktivt Konsekvenser av undantaget Hamburg-fallet allmännyttig tjänst Gamla undantaget SYSAV In house Kommunal- lagen, hur omfattande? Verksamhet Offentligt styrda organ Kontroll Upphandla enligt LOU eller ej

17 Tack! Irina Svensson, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet Tel: E-post: Pendar Solimani, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet Tel: E-post:


Ladda ner ppt "Köp från eget bolag Upphandlingsstödsdagen 8 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser