Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 Köp från eget bolag Upphandlingsstödsdagen 8 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 Köp från eget bolag Upphandlingsstödsdagen 8 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 Köp från eget bolag Upphandlingsstödsdagen 8 november 2013

2 Sid 2

3 Sid 3 Nytt i samband med det permanenta undantaget • Alla upphandlande myndigheter, även offentligt styrda organ, exempelvis kommunala bolag, kan utnyttja undantaget. • Den nya bestämmelsen öppnar upp för flera situationer där undantag från upphandlingsskyldigheten kan föreligga.

4 Sid 4 Situationer där in house-undantaget anses vara tillämpligt KÖP MELLAN KOMMUN OCH FRISTÅENDE ENHET (VERTIKALT FÖRHÅLLANDE) Viano AGAC

5 Sid 5 KÖP MELLAN MYNDIGHETER OCH OFFENTLIGT STYRDA ORGAN Generella undantag från upphandlingsskyldigheten får inte göras!

6 Sid 6 KÖP MELLAN EN FRISTÅENDE ENHET OCH EN UPPHANDLANDE MYNDIGHET – ”OMVÄND SITUATION”

7 Sid 7 KÖP MELLAN SYSTERBOLAG

8 Sid 8 Ingen upphandling behöver genomföras om samtliga förutsättningarna nedan är uppfyllda • det måste vara fråga om ett samarbetskontrakt som säkerställer att ett gemensamt allmännyttigt uppdrag utförs • genom samarbetet ska ett mål av allmänintresse som i någon form är gemensamt för samtliga inblandade myndigheter uppnås SAMARBETSKONTRAKT MELLAN MYNDIGHETER AVSEENDE ALLMÄNNYTTIG TJÄNST

9 Sid 9 • samarbetet som bedrivs genom kontraktet ska enbart styras av överväganden och krav som avser att uppnå mål av allmänintresse • kontraktet ska enbart ingås mellan offentliga organ och utan inblandning av några privata parter, och • inget privat bolag får ges någon direkt eller indirekt fördel i förhållande till sina konkurrenter till följd av kontraktet.

10 Sid 10 HORISONTELLT SAMVERKANSFÖRHÅLLANDE

11 Sid 11 Teckal-kriterierna 1. Den upphandlande myndigheten utövar kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet). 2. Den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den (verksamhetskriteriet). Undantaget är tillämpligt under förutsättning att de två Teckal-kriterierna är uppfyllda:

12 Sid 12 Exempel Verksamhetskriteriet Bolaget A ägs av de upphandlande myndigheterna X och Y. Bolaget A bedriver 30 % av verksamheten med myndigheten X och 60 % med myndigheten Y. Resterande 10 % av verksamheten bedrivs åt privata aktörer. Enligt verksamhetskriteriet räknas både X och Y:s verksamhet i bedömningen.

13 Sid 13 Marknadsmässig inriktning hos den fristående enheten: • Vid bedömning av kontrollkriteriet. • Vid bedömning av verksamhetskriteriet.

14 Sid 14 Annat att tänka på… •Av vägledningen framgår att undantaget även kräver att annan lagstiftning beaktas:  Aktiebolagslagen (ABL)  Kommunallagen  Lagen om offentlig upphandling (LOU) •Samtliga krav måste vara uppfyllda

15 Sid 15 Kommunalrättens betydelse •Bestämmelser i kommunallagen:  Kommunfullmäktige -Åläggs vissa skyldigheter  Kommunstyrelsen -Uppsiktsplikt som utövas genom årliga beslut •Kan påverka bedömningen av huruvida kontrollkriteriet är uppfyllt!

16 Sid 16 In house Egna bolag Hamburg-fallet allmännyttig tjänst SYSAV Kommunal- lagen, hur omfattande? Kommunala bolag befogenheter Kompetens Upphandla enligt LOU eller ej Offentligt styrda organ Kontroll Nödvändiga åtgärder (bolagsordning + ansvar) Avstämning årligen att regler följs Konsekvenser av undantaget Gäller retroaktivt Gamla undantaget Verksamhet

17 Sid 17 Tack! Irina Svensson, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet Tel: 08-700 06 82 E-post: irina.svensson@kammarkollegiet.se Pendar Solimani, Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet Tel: 08-700 06 78 E-post: pendar.solimani@kammarkollegiet.se


Ladda ner ppt "Sid 1 Köp från eget bolag Upphandlingsstödsdagen 8 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser