Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Former för kommunalteknisk samverkan – vilka är alternativen? Jan Söderström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Former för kommunalteknisk samverkan – vilka är alternativen? Jan Söderström."— Presentationens avskrift:

1 Former för kommunalteknisk samverkan – vilka är alternativen? Jan Söderström

2 Drivkrafter för samverkan:  Minskande befolkning  Generationsskifte på gång  Skapa underlag för spetskompetens  Ekonomisk vinst genom delade resurser  Samverkan ger bättre kompetens, bättre service och därmed överlevnadsförmåga

3 Samverkansformer 1. Avtal 2. Gemensam nämnd enligt kommunallagen 3. Kommunalförbund 4. Aktiebolag

4 Några kommunala bolag  MittSverigevatten AB Sundsvall, Timrå och Nordanstig Enbart VA  Dala Vatten och Avfall AB Gagnef, Leksand och Rättvik VA och renhållning  Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholm, Flen och Vingåker VA och renhållning  Roslagsvatten Österåker, Vaxholm, Knivsta och Vallentuna Enbart VA

5 Några kommunalförbund  Kommunalförbundet Bergslagsteknik Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg VA, avfall, gata, park, idrott, lokalvård  Gästrike Återvinnare Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby Enbart avfall  Kommunalförbundet VA SYD VA i Malmö och Lund, Avfall i Malmö och Burlöv, dessutom mottagning av avloppsvatten från andra kommuner

6 Val av organisationsform ger delvis olika demokratiansats i styrning: Bolag eller kommunalförbund?? Men i diskussionen måste även beaktas:  Utförarsyn: Moderkommunen beställer genom t.ex. verksamhetsavtal  Huvudmannasyn: Förvaltare/utvecklare av moderkommunens ägande

7 En gemensam syn på den nya organisationens uppgift är nödvändigt!

8 Organisation av ”Vatten och avfall i Norra Dalarna AB” Orsa kommunMora kommunÄlvdalens kommun Ägarbolag OrsaÄgarbolag MoraÄgarbolag Älvdalen Kompetensbolag

9 Motiv för val av bolag  Med bolag tas alla viktiga beslut om investeringar, taxa, verksamhetsområde etc. lokalt i resp. kommun  Ägandet och besluten om kommunens egna anläggningar ligger kvar i kommunen via ägarbolaget  Bolagsmodellen medger att andra kommuner lätt kan anslutas  Aktiebolagslagen och bokföringslagen passar va och renhållning bra, då de är taxefinansierade där va ska ha egen resultat- och balansräkning

10 Teckaldomen innebär att följande två kriterier måste vara uppfyllda för att kommun ska få köpa från eget bolag utan upphandling: Kontrollkriteriet  Kommunen ska samtidigt utöva en kontroll som motsvarar den som kommunen utövar över sin egen förvaltning Verksamhetskriteriet  Bolaget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de kommuner som är ägare av bolaget I avvaktan på svensk utredning införs temporär lag 1 juni 2010 – 1 januari 2013

11 Några nycklar till framgång - 1 Inför samarbetet  Vänta med val av samverkansform Studera olika samverkansformer, fokusera på vad ni vill åstadkomma och välj sedan samverkansform  Omvärldsbild Beskriv de krav som kommer att ställas på verksamheten i framtiden och hur den egna verksamheten ska formas för att möta detta  Dra nytta av andras erfarenheter Lär av andras lösningar – framgångar och misstag – och bygg era förslag på den samlade kunskapen

12 Några nycklar till framgång - 2 Politisk styrning  Tydlig viljeinriktning Viktigt att de politiska ledningarna har en tydlig vilja att bedriva verksamheten i samverkan med andra och att idén tydliggörs och kommuniceras  Använd handlingsutrymmet Tillsätt politisk arbetsgrupp som diskuterar hur den politiska styrningen om samverkan ska utformas och hur budget ska tas fram

13 Några nycklar till framgång - 3 Projektorganisationen  Tydlig projektledning Skapa ett politiskt beslutsorgan med tydligt mandat – en ledningsgrupp – som effektivt kan styra arbetet. Utse ansvariga tjänstemän. Bra med särskild projektledare.  Externt stöd Viktigt att egna personalen engageras och genomför förändringsarbetet. Anlita externt stöd om det behövs, t.ex. för it- lösning.

14 Några nycklar till framgång - 4 Övrigt  Kommunikation Koppla kunskap om hantering av kommunikation till projektet i ett tidigt skede. Behåll initiativet i kommunikationshanteringen.  Organisationskultur Var medveten om kulturskillnader och skapa förutsättningar för kulturer att mötas i det gemensamma nya.


Ladda ner ppt "Former för kommunalteknisk samverkan – vilka är alternativen? Jan Söderström."

Liknande presentationer


Google-annonser