Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kinda Ödeshög Boxholm Ydre Tranås i

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kinda Ödeshög Boxholm Ydre Tranås i"— Presentationens avskrift:

1 Kinda Ödeshög Boxholm Ydre Tranås i
samverkan

2 Varför samverkan Samarbete – teori och erfarenheter Frågor som måste lösas Hur påverkas handläggaren Visa vår produkt

3 Ture Göransson Vägverket 5 år
Kinda kommun, byggnadsinspektör, planerare, GIS-samordnare, projektledare och diversearbetare

4

5

6 Referensgrupp Styrgrupp Projektledare Resurspersoner

7 Referensgrupp Styrgrupp Projektledare

8 ”Inget nytt” Tydlighet Kommunikation Förankring Information
Tydliga mål Traditionella ledarfrågor i ny roll

9 ”Nytt” Konflikt mellan förvaltande organisation och projektorganisation Delegationsordning? Olika beslutsprocesser Vem ansvarar för ledarskapet etc

10 In i den löpande verksamheten
Juridiken; kommunalförbund, dela tjänster, gemensam nämnd. Ekonomi; dela efter befolkning, yta, nytta. Förankring i den egna budgeten. Organisation; lokaler, egen förvaltning eller resurspersoner etc

11 Hur har vi arbetat KÖBYT informell sammanslutning, har bildad bredbands AB Styrgrupp KS-ordförande och kommunchefer Formella beslut i varje kommun

12 KÖBYT-gis Förslag från tjänstemannagrupp Förankrat i styrgruppen
Bildat grupper förvaltningsvis över kommungränser Informerat alla förvaltningar, bolag, entreprenörer Återkoppling

13 Gemensam förstudie och handlingsplan
Val av gemensamt GIS-verktyg Kartinköp Programvara gemensam Server Kostnadsfördelning

14

15 Pallen Samverkan K Ö Y T B

16 Samverkan Hårdvara Åtkomst Mjukvara Data Kunskap

17

18 Allmänheten

19 Användare Allmänheten

20 Handläggare Användare Allmänheten

21 Experter Handläggare Användare Allmänheten

22 Spets Experter Handläggare Användare Allmänheten

23 Produkten Infovisaren från Metria Intranät med lösenord
Internet via hemsidorna MapInfos Map Extreme Gemensam server

24 Vägen till framgång Utred måttligt
Mycket eget arbete, begränsade konsultinsatser Från ord till handling Introduktion och synpunkter


Ladda ner ppt "Kinda Ödeshög Boxholm Ydre Tranås i"

Liknande presentationer


Google-annonser