Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Checklista för jurister Introduktion i rättsliga förutsättningar för enklare samverkan i utvecklingsinsatser Berit Wennström & Sofia Stjernlöf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Checklista för jurister Introduktion i rättsliga förutsättningar för enklare samverkan i utvecklingsinsatser Berit Wennström & Sofia Stjernlöf."— Presentationens avskrift:

1 Checklista för jurister Introduktion i rättsliga förutsättningar för enklare samverkan i utvecklingsinsatser Berit Wennström & Sofia Stjernlöf

2 Vad är checklistan? • Ett arbetsverktyg för jurister • Gemensam utgångspunkt vid samverkan • Övergripande frågeställningar • Katalog över författningar och vägledningar • Rapport från E-delegationen

3 Varför har den tagits fram? • Många rättsområden • Befintliga författningar och praxis ska tillämpas i en digital miljö • Nya typer av juridiska frågeställningar

4 Vem har tagit fram den? • Tillväxtverkets projekt ”Enklare samverkan i e-förvaltningsprojekt” • Arbetsgrupp med jurister från Lantmäteriet, Bolagsverket, Skatteverket, Riksarkivet och SKL • Granskad av referensgrupp

5 Hur ser den ut? • Frågeställningarna uppdelade efter en utvecklingsinsats faser • Förteckning över vägledningar och sammanställning över viktigare författningar och styrande dokument i varje avsnitt • Avsnitt – Kompetensområde och samverkansfrågor – God offentlighetsstruktur – Personuppgifter – Service och ärendehandläggning – Informationssäkerhet – Upphandling och konkurrensfrågor – Drift och förvaltning

6 Var kommer jag att kunna hitta den? www.edelegationen.se/Publikationer/Rapporter-och-PM/

7 Jurister, juridiken och samverkan

8 Samverkan och e-förvaltning • Samverkan blir allt viktigare för att kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs på kommuner, landsting och statliga myndigheter • Den verksamhet som utövas måste ha stöd i och bedrivas enligt lag eller annan författning

9 Juridiken i utvecklingsinsatser • De juridiska frågorna måste angripas i ett tidigt skede • Frågorna aktualiseras under hela utvecklingsinsatsen och måste lösas fortlöpande • Ett tätt samarbete med ett flertal kompetenser krävs

10 Juristens roll i utvecklingsinsatser • Nytt arbetssätt • Samarbete med andra kompetenser • Samarbete mellan jurister • Ge stöd så att arbetet bedrivs författningsenligt och effektivt

11 Konsekvenser av att inte koppla in jurist • Ekonomiska • Verksamhetsmässiga • Enskilda drabbas

12 Exempel från checklistan

13 Kompetensområde och samverkansfrågor • Kräver utvecklingsinsatsen förändringar av gällande författning? • Ska avtal eller överenskommelse tecknas mellan de samverkande parterna för projekttiden?

14 God offentlighetsstruktur • Var och när uppstår allmänna handlingar? • Om viss information ska gallras - kan informationen i systemet gallras i enlighet med myndighetens gallringsbeslut?

15 Personuppgifter • Vem eller vilka av samverkansparterna anses vara personuppgiftsansvariga för de olika personuppgiftsbehandlingarna som ska ske? • Vilka it-säkerhetsåtgärder krävs, exempelvis autentisering, behörighetsstyrning, loggkontroller, kryptering?

16 Drift och förvaltning • Hur ska organisationen för samverkan regleras i förvaltningen? • Ska avgifter tas ut för information, tjänst etc.?

17 Förteckning över författningar och vägledningar

18 Frågor ?

19 • Koppla in en jurist så tidigt som möjligt • Använd checklistan


Ladda ner ppt "Checklista för jurister Introduktion i rättsliga förutsättningar för enklare samverkan i utvecklingsinsatser Berit Wennström & Sofia Stjernlöf."

Liknande presentationer


Google-annonser