Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Checklista för jurister

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Checklista för jurister"— Presentationens avskrift:

1 Checklista för jurister
Introduktion i rättsliga förutsättningar för enklare samverkan i utvecklingsinsatser Berit Wennström & Sofia Stjernlöf .

2 Vad är checklistan? Ett arbetsverktyg för jurister
Gemensam utgångspunkt vid samverkan Övergripande frågeställningar Katalog över författningar och vägledningar Rapport från E-delegationen

3 Varför har den tagits fram?
Många rättsområden Befintliga författningar och praxis ska tillämpas i en digital miljö Nya typer av juridiska frågeställningar

4 Vem har tagit fram den? Tillväxtverkets projekt ”Enklare samverkan i e-förvaltningsprojekt” Arbetsgrupp med jurister från Lantmäteriet, Bolagsverket, Skatteverket, Riksarkivet och SKL Granskad av referensgrupp

5 Hur ser den ut? Frågeställningarna uppdelade efter en utvecklingsinsats faser Förteckning över vägledningar och sammanställning över viktigare författningar och styrande dokument i varje avsnitt Avsnitt Kompetensområde och samverkansfrågor God offentlighetsstruktur Personuppgifter Service och ärendehandläggning Informationssäkerhet Upphandling och konkurrensfrågor Drift och förvaltning

6 Var kommer jag att kunna hitta den?

7 Jurister, juridiken och samverkan

8 Samverkan och e-förvaltning
Samverkan blir allt viktigare för att kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs på kommuner, landsting och statliga myndigheter Den verksamhet som utövas måste ha stöd i och bedrivas enligt lag eller annan författning

9 Juridiken i utvecklingsinsatser
De juridiska frågorna måste angripas i ett tidigt skede Frågorna aktualiseras under hela utvecklingsinsatsen och måste lösas fortlöpande Ett tätt samarbete med ett flertal kompetenser krävs

10 Juristens roll i utvecklingsinsatser
Nytt arbetssätt Samarbete med andra kompetenser Samarbete mellan jurister Ge stöd så att arbetet bedrivs författningsenligt och effektivt

11 Konsekvenser av att inte koppla in jurist
Ekonomiska Verksamhetsmässiga Enskilda drabbas

12 Exempel från checklistan

13 Kompetensområde och samverkansfrågor
Kräver utvecklingsinsatsen förändringar av gällande författning? Ska avtal eller överenskommelse tecknas mellan de samverkande parterna för projekttiden?

14 God offentlighetsstruktur
Var och när uppstår allmänna handlingar? Om viss information ska gallras - kan informationen i systemet gallras i enlighet med myndighetens gallringsbeslut?

15 Personuppgifter Vem eller vilka av samverkansparterna anses vara personuppgiftsansvariga för de olika personuppgiftsbehandlingarna som ska ske? Vilka it-säkerhetsåtgärder krävs, exempelvis autentisering, behörighetsstyrning, loggkontroller, kryptering?

16 Drift och förvaltning Hur ska organisationen för samverkan regleras i förvaltningen? Ska avgifter tas ut för information, tjänst etc.?

17 Förteckning över författningar och vägledningar

18 ? Frågor

19 Koppla in en jurist så tidigt som möjligt
Använd checklistan


Ladda ner ppt "Checklista för jurister"

Liknande presentationer


Google-annonser