Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sömlösa övergångar Per Granstrand, Verksamhetsarkitekt - Bolagsverket Hans Ekstål, Koordinator utvecklingsansvar - Bolagsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sömlösa övergångar Per Granstrand, Verksamhetsarkitekt - Bolagsverket Hans Ekstål, Koordinator utvecklingsansvar - Bolagsverket."— Presentationens avskrift:

1 Sömlösa övergångar Per Granstrand, Verksamhetsarkitekt - Bolagsverket Hans Ekstål, Koordinator utvecklingsansvar - Bolagsverket

2 Innehåll • Användarens behov • SSO pilot • Verksamt.se – Mina meddelanden.se • Behörighetskontroller

3 Användarens behov av SSO Ett axplock från Bolagsverkets utvecklingsansvar och E-delegationens ”Uppdrag helhet”

4 Tidslinjen och det digitala stödet • Att vara medborgare i Sverige innebär kontinuerliga kontakter med offentlig förvaltning. • Användarens behov av myndighetskontakter finns från den dagen man föds till den dagen man dör. • Användaren har ofta ett antal parallella processer riktade mot olika myndigheter att hantera i sin vardag. • Användarens process är ofta myndighetsövergripande

5 Behovsdriven utveckling i samverkan • Myndighetssamarbetet ”Starta och driva företag” – Verksamt.se – Kartläggning av process för restaurang etablering (Dukat) • Nätverk för behovsdriven utveckling • E-delegationen – ”Uppdrag helhet” – Arbetsgrupp utvecklingsansvarig myndigheter – Vägledning för behovsdriven utveckling

6 Några exempel på behov utifrån våra analyser – Behov av en sammanhållen bild • Information och service – Behov av ordning och reda • Stöd för att ha koll på aktiviteter och dokument – Behov av att kunna planera • Kalenderfunktioner och checklistor – Behov av guidning och vägledning • Stöd för att göra rätt saker i rätt ordning

7 Befintliga och föreslagna förvaltningsgemensamma tjänster • Mina meddelanden • Min ärendeöversikt • Mina fullmakter • Min kalender • Min e-pärm • Sömlöst – SSO en förutsättning ! Meddelanden Fullmakter Ärenden Mina xxx

8 Identitets- utfärdare 1 Identitets- utfärdare 2 Verksamt.se Minameddelanden.se SAML SSO pilot Verksamt.se och Mina meddelanden idag

9 SSO - lösningsalternativ • SSO Proxy • Egen utveckling, ingen standard • IDP Proxy • Avancerad lösning • IDP initierad redirect • Discovery service • Använda beprövad teknik • Bygga på standards • Förberedelse för framtiden (Eid 2.0)

10 Identitets- utfärdare 1 Identitets- utfärdare 2 Verksamt.se Minameddelanden.se SAML Införandet av en Discovery service Discovery service

11 Konsekvenser av vald lösning • Fördelar – Prova delar av EID2 konceptet – Möjliggör en enkel övergång till EID2 – Möjligt att hantera parallella id lösningar – Går att bygga ut med attributshantering • Nackdelar – Är en statisk lösning, inte så skalbar – Manuell konfiguration av alla tekniska kontrakt

12 Avtal – kontraktshantering IDP 1 IDP 2 Verksamt.se Minameddelanden.se

13 Möjlig påbyggnad - Federation service IDP 1 IDP 2 Verksamt.se Minameddelanden.se Federation service

14 Behörighetskontroller • Problem – Firmateckning måste kontrolleras för behörighetskontroll – Varje tjänst gör sin egen kontroll mot Bolagsverket – Varje tjänst gör sin egen tolkning av firmateckningen • Lösningsförslag – Skapa en attributstjänst (AA) – Skapa SAML biljett med attributsinformation – Skapa gemensamt regelverk för tolkning av behörighetsinformation • Nyttor – Enklare att ansluta och använda tjänsten – Gemensam syn på tolkning av behörighetsinformation • Utmaningar – Olika lagstiftning och regelverk – Ansvarsfrågor i tolkning

15 Bolagsverket Verksamt.se Minameddelanden.se Dagens lösning

16 Bolagsverket Verksamt.se Minameddelanden.se Attributstjänst SAML

17 Attributs tjänst Verksamt.se Minameddelanden.se Proxy IDP Verksamt IDP Verksamt IDP Bolagsverket ”EID 2” SAML

18 Reservbilder

19 Samverkan med medborgare och företagare i fokus Arbete Skola Hälsa Företag Familj Åldrande Vårdnad Samhälle Regeringens målbild för e- förvaltningen 2020 Välfärdstjänster baserade på och ordnade utifrån privatpersoners och företagares (kunder) behov. Tjänsterna ska vara enkla och säkra att använda samt vara tillgängliga via flera kanaler.


Ladda ner ppt "Sömlösa övergångar Per Granstrand, Verksamhetsarkitekt - Bolagsverket Hans Ekstål, Koordinator utvecklingsansvar - Bolagsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser