Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sambi, Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg 2014-04-09 Ulf Palmgren Agenda • Bakgrunden till Sambi • Vad Sambi är • Krav.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sambi, Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg 2014-04-09 Ulf Palmgren Agenda • Bakgrunden till Sambi • Vad Sambi är • Krav."— Presentationens avskrift:

1 Sambi, Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg 2014-04-09 Ulf Palmgren Agenda • Bakgrunden till Sambi • Vad Sambi är • Krav som ställs på medlemmarna • Erfarenheter från pågående arbeten

2 Bakgrund: Landskapet eTjänster Medarbetare eTjänster Medarbetare Tjänsteplattformen Gemensamma stödtjänster Anslutna Vårdgivare Inloggning SAMBI, Offentlig och privata federationer eTjänster Invånare eTjänster Invånare System 2 System 3 Gemensam och regionala tjänsteplattform Privatpersoner och Medarbetare Inloggning Gemensamma E-tjänster System 1 System 1 Spärr TGP Logg …

3 Lagren eTjänster Medarbetare eTjänster Medarbetare Tjänsteplattformen Inloggning eTjänster Invånare eTjänster Invånare System 2 System 3 Inloggning System 1 System 1 Spärr TGP Logg … Identitets och behörighetsfederation Federation ”Informationsutbytesfederation”

4 Scoopet för detta pass eTjänster Medarbetare eTjänster Medarbetare Tjänsteplattformen Inloggning eTjänster Invånare eTjänster Invånare System 2 System 3 Inloggning System 1 System 1 Spärr TGP Logg … SAMBI Identitets och behörighetsfederation SAMBI Identitets och behörighetsfederation

5 Visionen: En säkerhetslösning till allt? Ekonomi Skola Barn- omsorg Miljö & Hälsa Bygglov Gata & Park Vård & Omsorg Social-tjänst Överför- myndare Kommun

6 Visionen: En säkerhetslösning till allt? Ekonomi Skola Barn- omsorg Miljö & Hälsa Bygglov Gata & Park Vård & Omsorg Social- tjänst Överför- myndare Kommun Privata utförare Ekonomi Skola Vård & Omsorg Gata & Park Kunder Invånare Företag Myndigheter Migration FK SKV AF Vård och Omsorg Landsting Nationella system Privat vårdgivare eHM Övriga Apotek E-handel

7 e-tjänstelegitimation Webbläsare eTjänst Uppgifter från certifikatet • HSAID Person • Organisation • Organisationsenhet • Legitimerad Yrkestitel Gemensam tjänstMedarbetare

8 e-legitimation Webbläsare eTjänst Uppgifter från certifikatet • HSAID Person Behörighet Gemensam tjänst Medarbetare

9 E-tjänst Identitets och behörighetsfederation Webb- läsare eTjänst Uppgifter i Intyget • HSAID Person • HSAID VG/VE • Medarbetaruppdrag • Förskrivarkod • Arbetsplatskod • ….. Intygs- utgivare Intyg -vem -vad Intyg -vem -vad Katalog Gemensam tjänstMedarbetare

10 E-legitimation En lösning för Vård och Omsorg Valfrihet för alla sektorer Svensk e-legitimation SITHS Imorgon?Idag

11 Katalog Person Organisation Behörighet HSA Person Organi- sation Organi- sation Behörig- het Navet SKV Navet SKV HOSP SoS HOSP SoS Vårdreg. IvO Vårdreg. IvO Allt i samma katalog Informationstjänster bra på ett område Huvud- man Huvud- man Hosp …… Imorgon?Idag Sortiment utbud Sortiment utbud

12 Låter bra, men vad är det för bit i pajen som saknas? Något som ger grunden för valfrihet under ett gemensamt regelverk

13 Sambi, Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg

14 Vision för Sambi Sambi ska fungera som det infrastrukturella navet som sammanlänkar e-tjänster och användarorganisationer i en lösning som bygger på tillit och skydd för den personliga integriteten. Sambi ger valfrihet att välja sin egen säkerhetslösning och möjliggör samverkan inom vård- och omsorgssektorn. Sambi har gemensamma säkerhetskrav där medlemmarnas efterlevnad kontrolleras.

15 Samverkan via bilaterala avtal Landsting

16 Bilateralt skalar inte så bra  eHM Landsting Apotek

17 Och leder till….

18 Federationsoperatör AnsökanAnsökan AnsökanAnsökan Medlemsregister.SE Federationsoperatör AnsökanAnsökan AnsökanAnsökan AnsökanAnsökan AnsökanAnsökan AnsökanAnsökan AnsökanAnsökan eHM Landsting Apotek

19 Tillit: Hur lita på andra? • Federationsoperatören – Regelverk – Tillitsramverk – Tekniskt ramverk – Avtal – Godkännande – Test – Uppföljning/Granskning

20 A.Organisation och styrning B.Fysisk, administrativ och person- orienterad säkerhet C.Teknisk säkerhet D.Ansökan, identifiering och registrering E.Utfärdande och spärr av e-legitimation F.Attribut (tilltro) G.Utställande av elektroniskt intyg Tillitsramverkets omfattning 1. Alla medlemmar 2. E-legitimationer Svensk e-legitimation 3. Attributkällor 4. Intygsutfärdare

21 Sambi Identitets och behörighetsfederation Var ligger ansvaret och för vad? Medlemsregister Medlem uppfyller Regelverk, Tillitsramverk, Policys, eTtjänst Inloggning Intygsutfärdare IDP Inloggning Intygsutfärdare IDP Katalog Behörighetstyrande attribut Intyg -Vem -Vad Intyg -Vem -Vad Federationsoperatör.SE Anvisningstjänst Tillsyn Avtal Vårdgivare Gemensam tjänst Auktorisation

22 Projektet Sambi Förstudie (CeHis, Apotekens Service,.SE) 2012 Slutrapport Implementation 2013 Webbsida http://www.sambi.se Avtal, regler, specifikation och tillitsramverk Testbädd Bygga förvaltningsorganisation Etablering 2014 (.SE äger/finansierar projektet) Piloter Medlemsavtal Granskningar

23 Piloter Stockholms län Samordnad vårdplanering Beställningsportal eHälsomyndigheten "Min förskrivning” Granskningar Tillitsgranskning av pilottjänster och användarorganisationer Samordnad tillitsgranskning med e-legitimationsnämnden

24 Testbädd Öppen för leverantörer: MobilityGuard Nexus Pulsen Combine Svensk e-identitet Tieto och organisationer: SLL Inera eHälsomyndigheten Migrationsverket

25 Erfarenheter Teknik Inga större utmaningar Tillit Större utmaningar Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Att få flera parter att gå i takt…. Stor utmaning

26 Tack! Frågor (gärna enkla) Följ arbetet på http://www.sambi.se


Ladda ner ppt "Sambi, Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg 2014-04-09 Ulf Palmgren Agenda • Bakgrunden till Sambi • Vad Sambi är • Krav."

Liknande presentationer


Google-annonser