Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillfälle 3: Rättskällelära och den juridiska argumentationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillfälle 3: Rättskällelära och den juridiska argumentationen."— Presentationens avskrift:

1 Tillfälle 3: Rättskällelära och den juridiska argumentationen.
Juridisk svenska. Tillfälle 3: Rättskällelära och den juridiska argumentationen.

2 Dagens tillfälle Den juridiska argumentationen och informationsinhämtning – en gruppövning Rättskällelära och juridisk argumentation

3 Den juridiska argumentationen och informationsinhämtning – en gruppövning
Dela upp er i grupper om två-fyra personer Besvara med hjälp av lagboken, så gott det går, var ni kan hitta författningsstöd för de frågor som följer. Det viktiga: Inte svaret på den materiella frågan utan rättskällestödet – var ni hittar stödet för att besvara frågorna Var beredda på att redovisa resultaten Syfte: Åskådliggöra förhållandet mellan informationsinhämtning, den juridiska argumentationen och tolkning, etc.

4 Tre frågor A, en privatperson, har lånat ut sin dator till B. Datorn går sönder. A vill ha en ny dator. Var hittar ni svaret? A har utan uppdrag vidtagit åtgärder på grannen B:s hus, som höll på att förstöras i en storm. Åtgärderna var ostridigt nödvändiga för att rädda byggnaden. A vill ha ersättning från B för kostnader. Vad är det här för situation och var hittar ni svaret? A planerar tillsammans med B en plan för att kunna tjuvåka på buss (plankning). (Handlingen är på förberedelseplanet.) De grips av polisen och åklagaren Å vill åtala. Var hittar Å normstöd?

5 Den utlånade datorn Avtal? Vilken typ av avtal? Parternas juridiska status? Var regleras denna typ av avtal? Hur hittar man normstöd?

6 Negotiorum gestio Terminologi
Inställningen till tjänster utan uppdrag i svensk rätt Normstöd – HB-regeln etc.

7 Förberedelsebrottet Vad är det för typ av gärning? Brottslig?
Särskilda rättssäkerhetsaspekter.

8 En paralegals lärdomar
Informationsinhämtning etc. Författningarnas begränsningar Tolkningen och tolkningens begränsningar

9 Rättskällelära och juridiskt språkbruk
Rättskällelära och juridiskt språkbruk. Om den juridiska argumentationen som metod för att lösa rättsliga problem

10 Hur löser man ett juridiskt problem?
Identifiera problemet Applicera normer på problemet Hur applicerar vi normerna? Genom en juridisk metod, som innebär att vi granskar innehållet i s.k. rättskällor i den aktuella frågan

11 Vad är rättskällor? Författning (lag, och underordnad förf. – vem stiftar lag och vem står bakom en förordning?) Förarbeten (Vad är förarbeten?) Prejudikat (Vad är det?) Sedvänja och kutym (Och det då, standardavtal?) ”Doktrinen”

12 Tolkning av rättskällor
Analogisk tolkning: Ex. HB 18:9 E contrario-tolkning: Ren förmögenhetsskada Teleologisk tolkning

13 Det juridiska språkbruket i rättskälleläran?
Om rättskälleläran i svensk rätt: Vad juristen använder för att nå sitt slut Bundenhet? Författning? Annan rättskälla Den svenska förarbetestraditionen.

14 Några vanliga synpunkter
Lagbokens innehåll – förhållandet till den juridiska argumentationen Var hittar man rättskällorna? Är det svårt att lösa juridiska problem? Luckor i lagen ”Om jag bara har en tillräckligt duktig advokat, typ Silbersky, så klarar jag mig”

15 Den juridiska argumentation i svensk rättskultur
”Flickan och Porschen”: Om svensk pragmatism och förhållandet till rättskällor Förarbetesuttalanden som tycks tala emot lagtext/tidigare praxis. Ex.: Bespottade poliser. 36 § avtalslagen och öppna lagrum.

16 Juridisk argumentation ur olika perspektiv
Juridiska utbildningars perspektiv: Ofta domarperspektivet. Syftar till att objektivt, eller i alla fall neutralt, belysa frågan Relevanta perspektiv för er: Ofta partsperspektiv. Syftar till att ”lösa” problemet – men även till att hitta goda argument för er klients sak

17 Övning: Tolkning Läs det utdelade rättsfallet. Diskutera 10 minuter i grupper om två-fyra personer 1: Vad är rättsfrågan – går det att utröna? 2: Vad tror ni ligger bakom avgörandet? 3: Vad gör HD för typ av tolkning av uttrycket ”i trafik”?


Ladda ner ppt "Tillfälle 3: Rättskällelära och den juridiska argumentationen."

Liknande presentationer


Google-annonser