Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAG & RÄTT. Grundlag –En grundlag är en särskild form av lag som står över alla andra lagar. Innehållet i andra lagar får aldrig strida mot vad som står.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAG & RÄTT. Grundlag –En grundlag är en särskild form av lag som står över alla andra lagar. Innehållet i andra lagar får aldrig strida mot vad som står."— Presentationens avskrift:

1 LAG & RÄTT

2 Grundlag –En grundlag är en särskild form av lag som står över alla andra lagar. Innehållet i andra lagar får aldrig strida mot vad som står i en grundlag.lag –Sverige har fyra grundlagar •Regeringsformen från 1974Regeringsformen •Successionsordningen från 1810Successionsordningen •Tryckfrihetsförordningen från 1949Tryckfrihetsförordningen •Yttrandefrihetsgrundlagen från 1991Yttrandefrihetsgrundlagen

3 Riksdagen stiftar lagarna •Lag –Lagar är regler som alla i ett land måste följa. –Regeringen kan också besluta om regler.Regeringen –Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Svensk författningssamling (SFS) –En del av lagstiftningen som rör Sverige beslutas gemensamt inom Europeiska unionen (EU).Europeiska unionen (EU)

4 Nästan omöjligt göra Sverige till en diktatur! En vanlig lag kan ändras genom ett (1)beslut i riksdagen. riksdagen En grundlag måste riksdagen fatta två (2) likadana beslut. Anledningen till att grundlagarna är svåra att ändra är att de utgör grunden för vår demokrati.

5 Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. ”Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals”. http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=9&module_instance=3&action=pod_show http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=9&module_instance=3&action=pod_show •Bara två tredjedelar av barnen i Afrika söder om Sahara börjar i skolan. I till exempel Burkina Faso, Etiopien, Mali och Niger går mindre än hälften av alla barn i skolan

6 75 miljoner människor i världen kan inte läsa – borde vara en mänsklig rättighet, eller hur? •http://www.sida.se/Svenska/http://www.sida.se/Svenska/ •http://www.sak.se/http://www.sak.se/

7 FN:s barnrättskommitté Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer 1)Förbud mot diskriminering (artikel 2) 2) Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3) 3) Rätten till liv och utveckling (artikel 6) 4)Rätten att få komma till tals (artikel 12)

8 Välfärdssamhälle är olika beroende på vilken sorts politik de står för.

9 Välfärdssamhälle Välfärd = lycka, framgång och trygghet Allmän välfärd innebär att alla i samhället garanteras en viss nivå av grundläggande välfärdstjänster: Skydd, säkerhet, mat, sjukvård och utbildning. Ett alternativ till detta är selektiv välfärd där dessa tjänster endast är för vissa grupper. Sverige är ett så kallat VÄLFÄRDSSAMHÄLLE.

10 Välfärd?

11 ALLEMANSRÄTTEN Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen och att tillfälligt uppehålla sig där.

12 Vem är ÅKLAGARE OCH vem är FÖRSVARSADVOKAT?

13 Båda är juridiskt utbildade och båda ses i en domstolsförhandling ÅKLAGARE Åklagaren är den person som leder som förundersökningsledare poliserna som utreder brottslighet under en förundersökning i anledning av brott för att sen fatta beslut om en vidare rättslig process ska följa, som till exempel anhållan och åtal. Försvarsadvokat •En försvarsadvokat är en advokat som biträder den TILLTALADE (det vill säga den personen som KAN vara brottsling) i ett brottsmål.


Ladda ner ppt "LAG & RÄTT. Grundlag –En grundlag är en särskild form av lag som står över alla andra lagar. Innehållet i andra lagar får aldrig strida mot vad som står."

Liknande presentationer


Google-annonser