Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.palmecenter.se VAD ÄR RÄTTVISA? En lektion om de mänskliga rättigheterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.palmecenter.se VAD ÄR RÄTTVISA? En lektion om de mänskliga rättigheterna."— Presentationens avskrift:

1 www.palmecenter.se VAD ÄR RÄTTVISA? En lektion om de mänskliga rättigheterna

2 www.palmecenter.se Vilka är de mänskliga rättigheterna?

3 www.palmecenter.se Huvudpunkter från den allmänna förklaringen • Alla människors lika värde • Icke diskriminering • Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet • Religionsfrihet • Organisations- och mötesfrihet • Rätten till liv • Förbud mot tortyr • Rätten till arbete • Rätten till utbildning www.ohchr.org

4 www.palmecenter.se Konventioner – juridiskt bindande • Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet, religionsfrihet • Organisations- och mötesfrihet • Rätten att ta del av sitt lands styrelse genom fritt valda ombud • Regler om skydd för den enskildes integritet • Allas likhet inför lagen • Garantier för den enskildes rättsäkerhet • Rätt till en nationalitet • Rätten att i andra länder söka och få en fristad från förföljelse • Alla ska ha rätt att lämna sitt land och också att återvända • Rätten till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa arbetsförhållanden och skydd mot arbetslöshet • Rätt till lika lön för lika arbete • Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar • Ingen ska godtyckligt kunna bli berövad sin egendom • En levnadsstandard som är tillräcklig för hälsa och välbefinnande • Rätt till social trygghet • Rätt till kostnadsfri grundläggande undervisning

5 www.palmecenter.se Fler konventioner • 1965 Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering • 1966 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter • 1966 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter • 1979 Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor • 1984 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning • 1989 Konventionen om barnets rättigheter • 1990 Konventionen om skyddet av migrantarbetares och deras familjers rättigheter • 2006 Konventionen om skydd av personer med funktionsnedsättning • 2006 Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden

6 www.palmecenter.se Är vissa rättigheter viktigare än andra?

7 www.palmecenter.se Rättssystem

8 www.palmecenter.se Vilka skyldigheter har makthavarna nationellt?

9 www.palmecenter.se Vem garanterar att rättigheterna följs internationellt?

10 www.palmecenter.se Vad betyder rättigheterna för fattigdomsbekämpning, fred, demokrati och utveckling?

11 www.palmecenter.se Vad måste göras för att stärka de mänskliga rättigheterna?

12 www.palmecenter.se Länktips www.palmecenter.sewww.palmecenter.se Olof Palmes Internationella Center www.manskligarattigheter.gov.sewww.manskligarattigheter.gov.se Regeringens hemsida om MR www.un.orgwww.un.org FN:s hemsida www.ohchr.orgwww.ohchr.org FN:s högkommissaries hemsida www.undp.orgwww.undp.org FN:s Utvecklingsprogram UNDP www.amnesty.orgwww.amnesty.org Amnesty International www.hrw.orgwww.hrw.org Human Rights Watch www.ilo.orgwww.ilo.org Internationella arbetsorganisationens hemsida


Ladda ner ppt "Www.palmecenter.se VAD ÄR RÄTTVISA? En lektion om de mänskliga rättigheterna."

Liknande presentationer


Google-annonser