Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter i Västra Götaland. •Alla människor är lika i värde och har samma rätt till mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter i Västra Götaland. •Alla människor är lika i värde och har samma rätt till mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering."— Presentationens avskrift:

1 Mänskliga rättigheter i Västra Götaland

2 •Alla människor är lika i värde och har samma rätt till mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering från födsel och i hela livet. •Det är ytterst staten, som med hjälp av kommuner och landsting, ska skydda människor och se till att alla individer får sina rättigheter tillgodosedda. •Mänskliga rättigheter är enkelt uttryckt vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa. Det berör därför alla individer och alla samhällsområden. Mänskliga rättigheter

3 Det goda livet Hållbart väl fungerande samhälle Hållbar och sund miljö Hållbar väl fungerande ekonomi

4 •rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa •rätt till sjukvård •rätt till arbete •rätt till utbildning •rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv •rätt till vila och fritid •rätt att ta emot och sprida information •rätt att delta i beslutsfattande angående frågor som berör en Rättigheterna ska utövas utan diskriminering av något slag Rättighetsperspektivet - värdighet, delaktighet, möjlighet

5 Vi i Västra Götaland

6 Olika aspekter av mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter Juridik Verksamhet Bemötande Identitet / självbild

7 Juridik Mänskliga rättigheter är juridiskt bindande regelverk. Finns i svenska grundlagen, EU:s stadga, Europakonven- tionen och FN-konventioner. Offentlig verksamhet ska respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna.

8 Verksamhet Agerande och beslut ska ha som uttalat mål att respektera, skydda, uppfylla och främja någon eller flera mänskliga rättigheter. Agerande och beslut ska ske utifrån rättighetsprinciper = Ett rättighetsbaserat arbete

9 Bemötande Mänskliga rättighetsprinciper: •Icke-diskriminering/jämlikhet •Deltagande/inkludering •Ansvarstagande och transparens

10 Synen på Sverige och myndigheter: ”Vi behöver inte jobba med mänskliga rättigheter i Sverige eftersom vi:” 1.redan har det så bra. 2.har en diskrimineringslag som hanterar eventuella kvarvarande problem. 3.redan respekterar andra människor. Identitet/självbild

11 Kommittén för rättighetsfrågor Ska utifrån ett helhetsperspektiv främja alla människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor. Ska stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter och verka för uppmärksamhet på särskilt utsatta grupper.

12 Rättighetskommitténs kansli •Beslutsunderlag till kommittén •Initierar rättighetsbaserat arbete i verksamheterna •Genomför samråd med föreningslivet •Ansvarar för TD, en tillgänglighetsdatabas •Tar fram handlingsplaner, policyer och strategier •Handlägger projekt och organisationsbidrag •Utbildar i mänskliga rättigheter •Genomför insatser för forskning och utveckling

13 Kontaktuppgifter Rättighetskommitténs kansli Besöksadress Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg Regionens hus, Lillhagsparken 5, Göteborg Telefon 010-441 00 00 (växel) E-post rattighet.kansli@vgregion.se Hemsida www.vgregion.se/rattighet-kansli Facebook www.facebook.com/rattighetskommittenskansli


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter i Västra Götaland. •Alla människor är lika i värde och har samma rätt till mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering."

Liknande presentationer


Google-annonser