Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter Politik Juridik Etik Universella, odelbara, delaktighetsprincipen och icke- diskriminering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter Politik Juridik Etik Universella, odelbara, delaktighetsprincipen och icke- diskriminering."— Presentationens avskrift:

1 Mänskliga rättigheter Politik Juridik Etik Universella, odelbara, delaktighetsprincipen och icke- diskriminering

2 Hur fungerar mänskliga rättigheter? Mänskliga rättigheter är allas ansvar Stater Företag Civila samhället Kommuner Individer Familjer Internationella samfundet

3 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Antogs av FN 2006 Trädde i kraft (blev giltig) 2009 Innehåller inga nya rättigheter Förtydligar samhällets ansvar, och allas lika värde Består av förord, principer, rättigheter och procedurregler

4 Ett rättighetsperspektiv RÄTTIGHET VÄLGÖRENHET SkyldighetVal AutonomOmgivningen kontrollerar EgenmaktMaktlös Anpassa omgivningenAnpassa svaghet OberoendeBeroende Lika värdeDiskriminering InkluderingInstitutionalisering IntegrationSegregering

5 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Respekt för människors inneboende värde och självbestämmande Icke-diskriminering Fullständigt och faktiskt deltagande i samhället Respekt för olikheter och accepterande av den mänskliga mångfalden Lika möjligheter Tillgänglighet Jämställdhet mellan män och kvinnor Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning

6 Rättighetsperspektivet Allas lika värde och rätt Icke-diskriminering, positiv diskriminering och jämlikhet Delaktighet och deltagande Kunskap och trygghet Inflytande Påverka sitt eget liv Synliggöra ansvaret Alla samhällsaktörer Implementering av rättigheterna Kvalité, tillgänglighet och normgivande

7 Frågor?

8 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Diskutera! Vad tycker du att principerna innebär för dig? Vad betyder principerna i ditt arbete?

9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Gemensam diskussion

10 Använda mänskliga rättigheter i ditt arbete Utgå från ditt arbetsområde och/eller din intressepolitiska fråga Skaffa kunskap och bli experter! Kartläggning och utvärdering Styrdokument Påverkan/skapa opinion Utbildning Kommun och landstingsanställda Föreningar och medlemmar Alla tillsammans Direkta insatser (samarbeta)

11 Gemensam diskussion - Konkreta förslag? - Vad behöver ni?

12 Använda mänskliga rättigheter i ditt arbete Agenda 50 Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning HANDISAM Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Lättläst Den nya konventionen! –utbildningsmaterial för kommun-, region- och landstingsanställda Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet Svenska funktionshindersrörelsens alternativrapport En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 (S2012.028) Kommitténs slutsatser och rekommendationer


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter Politik Juridik Etik Universella, odelbara, delaktighetsprincipen och icke- diskriminering."

Liknande presentationer


Google-annonser