Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gick FN-granskningen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gick FN-granskningen?"— Presentationens avskrift:

1

2 Hur gick FN-granskningen?
Av Sveriges arbete med FN-konventionen för rättigheter för personer med funktions-nedsättning.

3 Tillbakablick 2006 FN-konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sverige ratificerar den Konventionen började gälla i Sverige Sveriges rapport. Alternativrapport av funktionshinderrörelsen PM till List of Issues från LU i juni. FN-konferens i september. List of Issues av FN-kommittén i oktober. Sveriges svar till FN i december PM med kommentarer från Lika Unika i februari. FN-förhör i Geneve i mars-april. FN-kommitténs observationer och rekommendationer i april.

4 FN:s observationer och rekommendationer
FN-förhöret den 31 mars-11 april 2014. Kommittén välkomnar Sveriges första rapport. Sverige deltar med en stor delegation från många departement. Rapporten finns på engelska just nu.

5 Positiva aspekter - FN lovordar Sverige för..
Att svenskt teckenspråk har lika status som de 5 nationella minoritetspråken, enligt Språklagen. Inkluderande utbildningssystem samt att 1,5 % går i särskolan pga. av familjens egna beslut. Proposition om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. E-röstning på gång till valet 2018, på prov. Funktionshinderperspektiv i internationellt samarbete. Bjuder in funktionshindersrörelsen till statspartsmöten och möte om Post 2015. Årligt uppföljningssystem.

6 Farhågor och rekommendationer
A Generella principer och skyldigheter (art 1-4) Saknas uppföljning för alla rättigheter. Frivillig uppföljning av kommunernas arbete. Inte något man reserverat sig för vid ratificeringen. Konventionen inte är integrerad i svensk lag.

7 Farhågor och rekommendationer
B Specifika rättigheter (artikel 5-30), urval Jämlikhet och icke-diskriminering art. 5. Kvinnor art 6 / Våld, utnyttjande art 16. Barn art. 7. Medvetenhet art. 8. Tillgänglighet art. 9. Leva självständigt art. 19. Arbete och anställning art. 27.

8 Farhågor och rekommendationer
C Specifika skyldigheter (artikel 31-33) Statistik och data art. 31. Internationellt samarbete art. 32. Nationell implementering och uppföljning art. 33: Oberoende MR-institution. Paradigmskiftet.

9 Formalia Behov av strategi och tidsplan, översättning samt tillgängliga format. Nästa rapport Ny 2:a-3:e rapport i januari 2019. Alternativt förenklad form /List of Issues.

10 Vägen framåt, idéer för Lika Unika
Bas i Lika Unikas rättvisepolitiska plattform, ett urval. Koppla ihop med Hur är läget och kommunuppföljningen. För alternativrapportering om andra konventioner. Kommande ”funktionshinderstrategi” i Sverige. Medlemsförbundens intresseområden. Verktyg för nå en oberoende MR-institution. Vad mer?

11 Lämnar nu ordet vidare.. Reflexioner, tillägg och kommentarer. Av Jan-Peter Strömgren HRF, Jenny Nilsson SDR och Peter Andersson. Hela gruppen

12 Avslutningsvis Vårt arbete är viktigt för FN-kommittén. FN-granskningen är ett viktigt verktyg för oss alla att använda i opinionsarbetet. Utbildning om konventionen, internt och för makthavare.

13


Ladda ner ppt "Hur gick FN-granskningen?"

Liknande presentationer


Google-annonser