Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gick FN-granskningen? Av Sveriges arbete med FN-konventionen för rättigheter för personer med funktions- nedsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gick FN-granskningen? Av Sveriges arbete med FN-konventionen för rättigheter för personer med funktions- nedsättning."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur gick FN-granskningen? Av Sveriges arbete med FN-konventionen för rättigheter för personer med funktions- nedsättning.

3 Tillbakablick 2006FN-konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2008Sverige ratificerar den. 2009Konventionen började gälla i Sverige. 2011 Sveriges rapport. Alternativrapport av funktionshinderrörelsen. 2013 PM till List of Issues från LU i juni. FN-konferens i september. List of Issues av FN-kommittén i oktober. Sveriges svar till FN i december. 2014PM med kommentarer från Lika Unika i februari. FN-förhör i Geneve i mars-april. FN-kommitténs observationer och rekommendationer i april.

4 FN:s observationer och rekommendationer •FN-förhöret den 31 mars-11 april 2014. •Kommittén välkomnar Sveriges första rapport. •Sverige deltar med en stor delegation från många departement. •Rapporten finns på engelska just nu.

5 Positiva aspekter - FN lovordar Sverige för.. • Att svenskt teckenspråk har lika status som de 5 nationella minoritetspråken, enligt Språklagen. • Inkluderande utbildningssystem samt att 1,5 % går i särskolan pga. av familjens egna beslut. • Proposition om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. • E-röstning på gång till valet 2018, på prov. • Funktionshinderperspektiv i internationellt samarbete. • Bjuder in funktionshindersrörelsen till statspartsmöten och möte om Post 2015. • Årligt uppföljningssystem.

6 Farhågor och rekommendationer A Generella principer och skyldigheter (art 1-4) •Saknas uppföljning för alla rättigheter. •Frivillig uppföljning av kommunernas arbete. Inte något man reserverat sig för vid ratificeringen. •Konventionen inte är integrerad i svensk lag.

7 Farhågor och rekommendationer B Specifika rättigheter (artikel 5-30), urval •Jämlikhet och icke-diskriminering art. 5. •Kvinnor art 6 / Våld, utnyttjande art 16. •Barn art. 7. •Medvetenhet art. 8. •Tillgänglighet art. 9. •Leva självständigt art. 19. •Arbete och anställning art. 27.

8 Farhågor och rekommendationer C Specifika skyldigheter (artikel 31-33) •Statistik och data art. 31. •Internationellt samarbete art. 32. •Nationell implementering och uppföljning art. 33: –Oberoende MR-institution. –Paradigmskiftet.

9 Formalia •Behov av strategi och tidsplan, översättning samt tillgängliga format. Nästa rapport •Ny 2:a-3:e rapport i januari 2019. •Alternativt förenklad form /List of Issues.

10 Vägen framåt, idéer för Lika Unika •Bas i Lika Unikas rättvisepolitiska plattform, ett urval. •Koppla ihop med Hur är läget och kommunuppföljningen. •För alternativrapportering om andra konventioner. •Kommande ”funktionshinderstrategi” i Sverige. •Medlemsförbundens intresseområden. •Verktyg för nå en oberoende MR-institution. •Vad mer?

11 Lämnar nu ordet vidare.. Reflexioner, tillägg och kommentarer. •Av Jan-Peter Strömgren HRF, Jenny Nilsson SDR och Peter Andersson. •Hela gruppen

12 Avslutningsvis •Vårt arbete är viktigt för FN-kommittén. •FN-granskningen är ett viktigt verktyg för oss alla att använda i opinionsarbetet. •Utbildning om konventionen, internt och för makthavare.

13 www.likaunika.org


Ladda ner ppt "Hur gick FN-granskningen? Av Sveriges arbete med FN-konventionen för rättigheter för personer med funktions- nedsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser