Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om mänskliga rättigheter. Den allmänna förklaringen - ett levande dokument •centrala universella värderingar: icke-diskriminering, jämlikhet, rättvisa,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om mänskliga rättigheter. Den allmänna förklaringen - ett levande dokument •centrala universella värderingar: icke-diskriminering, jämlikhet, rättvisa,"— Presentationens avskrift:

1 Om mänskliga rättigheter

2 Den allmänna förklaringen - ett levande dokument •centrala universella värderingar: icke-diskriminering, jämlikhet, rättvisa, universalitet •fortsatt relevans, pågående kamp

3 De historiska milstolparna 1700-talets deklarationer: •Amerikanska oavhängighetsförklaringen •Franska deklarationen om mänskliga och medborgerliga rättigheter Revolutionerna de gav upphov till: •Amerikanska revolutionen •Franska revolutionen Påföljande revolutioner och uppror under 1800-talet och 1900-talet baserade på samma grundidéer

4 Amerikanska oavhängighetsförklaringen 1776 •Individens odelbara och okränkbara rättigheter; rätten till liv, frihet och att sträva efter lycka •En nation: ”Dessa enade kolonier är och bör vara fria och självständiga stater!” Amerikanska revolutionen 1763-1783

5 Franska deklarationen om mänskliga och medborgerliga rättigheterna 1789 •Individens odelbara och oförytterliga rättigheter •Rätten till frihet, egendom, säkerhet, och rätten att göra motstånd mot förtryck •Yttrandefrihet Franska revolutionen 1789-1799

6 Sammanfattningsvis •1700-talets deklarationer hävdade människans rätt till sitt liv, sin frihet och sin egendom och rätten att göra motstånd mot förtryck. •skriftliga dokument •regeringens makt var inte längre oinskränkt •nationell angelägenhet

7 1800-talets revolutioner Aktivism för mä nskliga rättigheter förblev ett område för politiska och religiösa grupper och övertygelser. Deras anspråk var främst politiska INTE humanitära.

8 1900-talets uppror Indien driver ut den brittiska kolonialmakten Kampen för kvinnlig rösträtt

9 Rättegångar prövar krigsförbrytelser •Markerade slutet av andra världskriget •Nürnberg och Tokyo •Brott mot mänskligheten •Behov av internationella regler för mänskliga rättigheter

10 FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna •Inrättades 1946 •Första ordföranden: Eleanor Roosevelt •Första uppdrag: ett förslag till den allmänna förklaringen •Ersattes av MR-rådet 2006

11 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna •1948 antar FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen •de odelbara och universella rättigheterna är grunden till frihet, rättvisa och fred i världen •30 artiklar; översatt till 360 språk

12 Olika rättigheter Artikel 1: alla är födda fria och lika i värde Artikel 2: icke-diskriminering Artikel 3: rätt till liv och frihet Artikel 4: slaveri Artikel 5: tortyr Artikel 6 – 12: likhet inför lagen Artikel 13 och 14: rätten att förflytta sig och söka asyl. Artikel 15: rätten till nationalitet Artikel 16: rätt att gifta sig med vem man vill Artikel 17 – 20: personliga friheter Artikel 21: demokratiska rättigheter Artikel 22 – 25 och 27: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Artikel 26: rätten till utbildning

13 Vad är en mänsklig rättighet? •mänskliga rättigheter gäller för alla och envar och de är universella •ingen gradering – alla är viktiga, ömsesidigt samverkande och delar av samma helhet •internationella regler mellan stater som utvecklats framförallt efter andra världskriget •reglerar statens skyldigheter och individens rättigheter

14 Deklarationens framsteg •Mänskliga rättigheter fick ett språk, uttryckt i 30 artiklar. •Mänskliga rättigheter blev en internationell, universell, standard. •Källa av inspiration. Utgångspunkt för folkrättens utveckling.

15 Kärnkonventionerna • Medborgerliga och politiska rättigheter (1966) • Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) • Avskaffande av rasism och etnisk diskriminering (1969) • Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979) • Avskaffande av tortyr (1984) • Barnets rättigheter (1989) • Migrantarbetares rättigheter (1990) • Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006) • Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)

16 FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter •Wienkonferensen 1993 •Samordning av FN:s MR-verksamhet •MR-kontoret, Palais Wilson, Genève •Navi Pillay 2008-

17 Svenska FN-förbundets arbete med mänskliga rättigheter •Samordning av nätverket för mänskliga rättigheter •Parallellrapportering •Politisk påverkansarbete, media •Föreläsningar, seminarier, utbildningar •MR dagarna, Bokmässan, 10 december •Aktivitetspaket

18


Ladda ner ppt "Om mänskliga rättigheter. Den allmänna förklaringen - ett levande dokument •centrala universella värderingar: icke-diskriminering, jämlikhet, rättvisa,"

Liknande presentationer


Google-annonser