Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella relationer: Stater & FN. Stater: En utgångspunkt i internationella relationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella relationer: Stater & FN. Stater: En utgångspunkt i internationella relationer."— Presentationens avskrift:

1 Internationella relationer: Stater & FN

2 Stater: En utgångspunkt i internationella relationer

3 • Kallas ibland länder eller nationer • 246 länder • 195 stater, 193 i FN (inte Vatikanstaten och Taiwan (Kina)) • Hur kommer det sig? Diskutera!

4 StatNation • Maktorganisation • Kontroll över befolkning • Territorium • Erkänd av andra stater • Latinets natio = särdrag, ursprung • Språk • Religion • Etnicitet • Historia • Kultur • Exempel?

5 • Statens viktigaste egenskap: Suveränitet • Vad är det?

6 Suveränitet/självständighet • Alla stater självständiga och jämlika • Ingen stat står över andra stater • Staters inre angelägenheter:

7 • Är alla stater jämlika och lika respekterade? • Finns undantag?

8 • Självständiga, suveräna stater • Internationell politik kan sägas vara anarkisk • Ingen världspolis som agerar när brott begås

9 Istället för världspolis: FN (Förenta Nationerna)

10 • Grundades efter slutet av det andra världskriget • Motverkandet av nya krig • Motverka fattigdom • Främja mänskliga rättigheter • FN-stadgan: Staters och individers rättigheter

11 FN:s organisation och arbete • Generalförsamlingen

12 Generalförsamlingen • Staternas parlament • Konflikter i och mellan stater • Fattigdoms- & sjukdomsbekämpning • Hungersnöd • Naturkatastrofer • Haiti 2010

13 • Erkännandet av nya stater • 1 röst per stat • Inga bindande beslut, men besluten fungerar som moralisk kompass • Världens samvete

14 Världsbanken och IMF • Ekonomiskt stöd till stater i svårigheter • Exempelvis Grekland, Argentina • Pengar, i form av lån, om regeringar ändrar politik • Nyliberalt, offentliga nedskärningar • Cypern

15 Internationella domstolen i Haag • Avgör tvister mellan länder som erkänt domstolen

16 Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) • Inte under FN • FN skickar misstänkta till ICC • Krigsförbrytelser • Brott mot mänskligheten • Folkmord

17 Säkerhetsrådet • Ansvarar för säkerhet och fred • 15 medlemsländer • Bindande beslut • 5 permanenta: USA, Frankrike, Kina, Storbritannien, Ryssland • Varför är dessa permanenta?

18 • De permanenta medlemsländerna har vetorätt • Problematiskt: Fallet Syrien

19 Vid konflikt • Fredliga lösningar: • Medling • Eld upphör & fredsavtal

20 Fredsstyrka

21 Ekonomiska och politiska sanktioner • Förbud mot handel • Frysta bankkonton • In- och utreseförbud • Exempel: • Libyen, Nordkorea, Irak • Kritiserats genom åren

22 • I ovanliga fall: • Ta till våld. Exempel: Koreakriget (1950-tal), Libyen 2011)

23 Filmfrågor • I början sägs att ingen vid grundandet av FN kunde tro att fredsstyrkor skulle behövas i framtiden. Varför då? • Under 90-talet mötte FN:s fredsbevarande arbete nya svårigheter, som man inte var vana vid. Vad menas? • Kvinnor sägs vara särskilt utsatta i konflikter, och vara särskilt viktiga för FN:s fredsarbete. Vad kan detta bero på? • Hur försöker FN arbeta för fred, bortsett från fredsstyrkor? • Intag ett källkritiskt perspektiv! Vem är avsändaren? Vad sägs i filmen? Har avsändaren anledning att vinkla/skönmåla sitt budskap?


Ladda ner ppt "Internationella relationer: Stater & FN. Stater: En utgångspunkt i internationella relationer."

Liknande presentationer


Google-annonser