Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU Mattias Johansson, Tullbroskolan, Falkenberg – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU Mattias Johansson, Tullbroskolan, Falkenberg – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 EU Mattias Johansson, Tullbroskolan, Falkenberg – www.lektion.se

2 Mål & Innehåll Vi utgår från målet i kursplanen: ” Eleven skall ha kunskaper om internationella förhållanden samt kunna diskutera relationer och samarbete i ett globalt perspektiv”

3 För att uppnå detta mål ska du känna till följande: Varför finns EU? Kort om EU:s historia. Hur styrs EU? Vilka frågor arbetar EU med? EMU, valutaunionen. Något om EU:s ekonomi. Var kommer pengarna ifrån och vad används de till?

4 HISTORIK Efter 2:a världskriget ville man i Europa ha en varaktig fred, demokrati och återskapa materiellt välstånd. Efter 2:a världskriget ville man i Europa ha en varaktig fred, demokrati och återskapa materiellt välstånd. Tyskland och Frankrike skulle ha ett samarbete mellan kol och stålindustrin - de två mest värdefulla tillgångarna. Tyskland och Frankrike skulle ha ett samarbete mellan kol och stålindustrin - de två mest värdefulla tillgångarna. Kol & Stålunionen skapade en maktbalans – kol och stål behövs till vapen Kol & Stålunionen skapade en maktbalans – kol och stål behövs till vapen Samarbetet växte under åren, Sverige blev medlem 1995 efter en folkomröstning Samarbetet växte under åren, Sverige blev medlem 1995 efter en folkomröstning

5 Ekonomin & handel Samarbetet handlade till en början om handel och ekonomi, numera samarbetar EU-länderna även kring miljö, jordbruk & valuta Tullar och avgifter för handel mellan eu- länderna avskaffades redan 1968. 2002 införs den nya valutan EURO. Varje land bestämmer själva vilken valuta som ska användas.

6 Gratis medlemsskap? Det kostar att vara med i EU. Det kostar att vara med i EU. Sverige betalar ca 25 miljarder/år och får tillbaka ungefär hälften i bidrag och stöd. Detta gör Sverige till en nettoinbetalare. Tyskland, Finland & Storbritannien är andra nettoinbetalare Sverige betalar ca 25 miljarder/år och får tillbaka ungefär hälften i bidrag och stöd. Detta gör Sverige till en nettoinbetalare. Tyskland, Finland & Storbritannien är andra nettoinbetalare

7 Frankrike, Grekland och Danmark (m fl) är bruttoinbetalare, det betyder att de får tillbaka mer än de betalar in och det beror på omfattande jordbruksstöd. Europas fattigare länder får också struktur- bidrag från EU – hjälp att bygga upp landets struktur, dvs; vägar, sjukhus, skolor mm

8 Vad vill EU jobba för? EU skapa välfärd ( t ex skola, vård & omsorg) och en väl fungerande arbetsmarknad med låg arbetslöshet i alla medlemsländer. EU skapa välfärd ( t ex skola, vård & omsorg) och en väl fungerande arbetsmarknad med låg arbetslöshet i alla medlemsländer. EU ska fungera som en enda stor marknad vad gäller jobb, varor, tjänster och kapital = De fyra friheterna EU ska fungera som en enda stor marknad vad gäller jobb, varor, tjänster och kapital = De fyra friheterna Eu vill vara ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter, t ex är dödsstraff förbjudet inom EU Eu vill vara ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter, t ex är dödsstraff förbjudet inom EU

9 Vad vill EU jobba för forts Gemensamma miljölagar – luft och vatten bryr sig inte om landgränser….. Gemensamma miljölagar – luft och vatten bryr sig inte om landgränser….. Forskning och utveckling av nya idéer – mycket av EUs pengar satsas på att klara framtiden Forskning och utveckling av nya idéer – mycket av EUs pengar satsas på att klara framtiden

10 Detta gör inte EU Närhetsprincipen gäller, dvs det som inte berör andra Eu-länder bestämmer landet själv. T ex skola, sjukvård, barnbidrag, allemansrätt, vägar, kommunikationer & pensioner

11 Hur styrs EU? Så här styrs EU Europakommissionen En representant från varje land. Ger lagförslag och ser till att dessa följs Ministerrådet Säger JA eller Nej till Europakommisionens lagförslag. Röster broende på landets befolkningsstorlek Europaparlamentet Uppgiften är att lagstifta., godkänna Europakommisionen och kolla EUs budget

12 EUs styre Europakommissionen består av 27 personer från lika många länder Europakommissionen består av 27 personer från lika många länder Sveriges EU-kommissionär heter Cecilia Malmström Sveriges EU-kommissionär heter Cecilia Malmström 25 000 anställda arbetar inom EU- kommissionen 25 000 anställda arbetar inom EU- kommissionen

13 EUs styre forts Europaparlamentet består av folkvalda representanter som granskar hela EU Europaparlamentet består av folkvalda representanter som granskar hela EU 785 personer från 27 länder är Europa- parlamentariker varav 19 svenskar 785 personer från 27 länder är Europa- parlamentariker varav 19 svenskar Man arbetar i politiska grupper över nationsgränser, t ex sitter svenska Miljöpartister i samma grupp som andra politiker med miljöintresse från andra EU- länder Man arbetar i politiska grupper över nationsgränser, t ex sitter svenska Miljöpartister i samma grupp som andra politiker med miljöintresse från andra EU- länder

14 Övrigt EU har 24 officiella språk och all lagstiftning publiceras på dessa språk EU har 24 officiella språk och all lagstiftning publiceras på dessa språk Som EU-medborgare kan du skriva till EUs institutioner på ditt eget språk och få svar på samma språk Som EU-medborgare kan du skriva till EUs institutioner på ditt eget språk och få svar på samma språk Närhetsprincipen ska råda – det som bara berör ett land ska inte bestämmas av EU Närhetsprincipen ska råda – det som bara berör ett land ska inte bestämmas av EU

15 Bli medlem i EU Europeiskt land med demokratiskt styre Europeiskt land med demokratiskt styre Fungerande marknadsekonomi Fungerande marknadsekonomi Ansökan ska godkännas av alla medlems- länder Ansökan ska godkännas av alla medlems- länder Island och Turkiet förhandlar aktivt f n Island och Turkiet förhandlar aktivt f n


Ladda ner ppt "EU Mattias Johansson, Tullbroskolan, Falkenberg – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser