Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktörer och institutioner i internationella relationer: EU, NATO & AU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktörer och institutioner i internationella relationer: EU, NATO & AU."— Presentationens avskrift:

1 Aktörer och institutioner i internationella relationer: EU, NATO & AU

2 Europeiska Unionen - EU • Bildades 1951 under namnet Kål- och stålgemenskapen • Frankrike, Västtyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Italien • Samarbete kring kål och stål • Främja handel och fred

3 De fyra friheterna • Fri rörlighet över medlemmarnas gränser • Varor, tjänster, människor och kapital • Diskutera: Hur främjar detta fred?

4 Organisation • Europeiska kommissionen • Europaparlamentet • Europeiska rådet • Ministerrådet • EU-domstolen

5 Ministerrådet • Högsta beslutande organet • Består av ministrar från alla medlemländer • Olika ministrar beroende på vilka frågor som diskuteras

6 Europeiska rådet • Medlemsländernas regeringschefer och utrikesministrar • Riktlinjer för EU:s framtid • Ansvarar tillsammans med Ministerrådet för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

7 Utrikes- och säkerhetspolitik • Humanitära insatser • Fredsbevarande- och fredsframtvingande insatser • Europeiska rådet ger förslag på insatser, Ministerrådet fattar beslut • Alla medlämsländer måste rösta ja till en insats • Länderna beslutar sedan om de vill delta i insatsen

8 • Uppbyggnad och humanitär hjälp Afghanistan • Fredsbevarande insats i Kongo 2003

9 North Atlantic Treaty Organization - NATO Mellanstatlig politisk organisation med militära resurser Bildades 1949 som en motpart mot Sovjetunionen efter det andra världskriget

10 Medlemsstater • Bland andra: • USA • Frankrike • Storbritannien • Norge • Italien • Tyskland • Turkiet

11 Kollektivt försvar: Om en medlem attackeras ska de övriga bistå med hjälp att försvara medlemsstaten

12 • Har sedan 90-talet tagit sig rätten att ingripa mot stater även om en medlemsstat inte angripits • Öppnar för insatser utan FN-beslut • Ett sådant exempel var NATO:s bombningar mot Jugoslavien 1999 för att få slut på Kosovokriget • Beslut fattas av Nordatlantiska rådet • Beslut kräver att alla är överens • Vetorätt

13

14 Afrikanska Unionen - AU • Bildades 2002 • Påminner om EU: statligt samarbete, för främjande av handel och fred • Mänskliga rättigheter • Byggande av demokrati

15 • Samtliga afrikanska stater från början medlemmar • Tre har uteslutits eller valt att uteslutas: • Guinea (militärkupp) • Madagaskar (militärkupp) • Eritrea (pga. AU:s kontakt med FN:s säkerhetsråd om intervention i Eritrea)

16 • Det panafrikanska parlamentet: lagstiftare • Freds- och säkerhetsrådet: 15 medlemmar som väljs av parlamentet. Inget veto. • Fredsstyrkor • Darfur och Somalia • Samarbetar med FN

17 • NATO:s kan besluta om militära interventioner utan att FN beslutat om det. Exempelvis mot dåvarande Jugoslavien 1999, då säkerhetsrådet inte ville ta till militära medel för att lösa konflikten. • Diskutera: Är det rätt av NATO-länderna att bortse från FN:s beslut? Bör de göra det i fallet Syrien? • Vad händer med synen på FN om NATO struntar i FN? • Varför uppstår behovet att strunta i FN:s säkerhetsråd? Vilka argument för och emot kan man tänka sig?


Ladda ner ppt "Aktörer och institutioner i internationella relationer: EU, NATO & AU."

Liknande presentationer


Google-annonser