Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konstruktivismens syn på krig och konfliktorsaker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konstruktivismens syn på krig och konfliktorsaker"— Presentationens avskrift:

1 Konstruktivismens syn på krig och konfliktorsaker
Konstruktivismens syn på krig och konfliktorsaker. Begreppet säkerhet Lunds universitet

2 Historiskt sammanhang
Konstruktivism och andra alternativa perspektiv får ett generellt uppsving under 1980-talet. Flerbottnad kritik mot dominansen av realism/neorealism och liberalism/neoliberalism Det kalla krigets oförutsedda slut skakade om disciplinen och öppnade möjligheter för nya perspektiv

3 Skillnad mot realismen och liberalismen
Konstruktivismen är en ansats snarare än en teori. Begrepp som ger mening åt våra liv och teorier ”finns inte bara till därute” som någon permanent verklighet Analytisk prioritet åt identitet, idéer, normer snarare än stater och institutioner

4 Konstruktivismens centrala antaganden
Världen består både av materiella och sociala verkligheter. Sociala verkligheter är ”sociala konstruktioner”, vilket innebär att de växer fram och ges innebörd i samspel mellan människor. Innebär vidare att de kan förändras Aktörers intresse kan inte tas för givna och är situationsbetingade Idéer, intressen, identitet och normer har stor betydelse

5 Konstruktivismens centrala begrepp
Sociala konstruktioner Idéer, intressen och identitet Normer Internationella regimer

6 Exempel på hur idéer, identiteter och intressen kan förändras.
Joseph Nye: Slaveri och apartheid Thomas Risse-Kappen: Sovjetunionen och idéerna med säkerhetsgemenskap

7 Konstruktivismens centrala begrepp rörande konflikter
Etnicitet Nation Nationalism Etnisk konflikt

8 Begreppet säkerhet Kopplat till risker av olika slag
Eftersom det alltid finns risker går det inte att uppnå fullständig säkerhet Handlar istället om olika grader av osäkerhet

9 Säkerhetisering Inflytelserik teori om säkerhet: Hur någonting blir föremål för säkerhetspolitik. Fyra frågor om säkerhet: Hot (Vilka hot finns?) Objekt (Säkerhet för vem?) Aktör (Vem tillhandahåller säkerhet?) Hur (Militär/politisk makt?)


Ladda ner ppt "Konstruktivismens syn på krig och konfliktorsaker"

Liknande presentationer


Google-annonser