Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konstruktivismens syn på krig och konfliktorsaker. Begreppet säkerhet Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konstruktivismens syn på krig och konfliktorsaker. Begreppet säkerhet Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Konstruktivismens syn på krig och konfliktorsaker. Begreppet säkerhet Lunds universitet

2 Historiskt sammanhang • Konstruktivism och andra alternativa perspektiv får ett generellt uppsving under 1980-talet. • Flerbottnad kritik mot dominansen av realism/neorealism och liberalism/neoliberalism • Det kalla krigets oförutsedda slut skakade om disciplinen och öppnade möjligheter för nya perspektiv

3 Skillnad mot realismen och liberalismen • Konstruktivismen är en ansats snarare än en teori. • Begrepp som ger mening åt våra liv och teorier ”finns inte bara till därute” som någon permanent verklighet • Analytisk prioritet åt identitet, idéer, normer snarare än stater och institutioner

4 Konstruktivismens centrala antaganden • Världen består både av materiella och sociala verkligheter. Sociala verkligheter är ”sociala konstruktioner”, vilket innebär att de växer fram och ges innebörd i samspel mellan människor. Innebär vidare att de kan förändras • Aktörers intresse kan inte tas för givna och är situationsbetingade • Idéer, intressen, identitet och normer har stor betydelse

5 Konstruktivismens centrala begrepp • Sociala konstruktioner • Idéer, intressen och identitet • Normer • Internationella regimer

6 Exempel på hur idéer, identiteter och intressen kan förändras. • Joseph Nye: Slaveri och apartheid • Thomas Risse-Kappen: Sovjetunionen och idéerna med säkerhetsgemenskap

7 Konstruktivismens centrala begrepp rörande konflikter • Etnicitet • Nation • Nationalism • Etnisk konflikt

8 Begreppet säkerhet • Kopplat till risker av olika slag • Eftersom det alltid finns risker går det inte att uppnå fullständig säkerhet • Handlar istället om olika grader av osäkerhet

9 Säkerhetisering • Inflytelserik teori om säkerhet: Hur någonting blir föremål för säkerhetspolitik. • Fyra frågor om säkerhet: – Hot (Vilka hot finns?) – Objekt (Säkerhet för vem?) – Aktör (Vem tillhandahåller säkerhet?) – Hur (Militär/politisk makt?)


Ladda ner ppt "Konstruktivismens syn på krig och konfliktorsaker. Begreppet säkerhet Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser