Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 ”Historien om alla hittillsvarande samhällen är en historia om klasskamp.” Det kommunistiska manifestet 1848.  Ekonomi, materialism.  Människan kämpar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " ”Historien om alla hittillsvarande samhällen är en historia om klasskamp.” Det kommunistiska manifestet 1848.  Ekonomi, materialism.  Människan kämpar."— Presentationens avskrift:

1  ”Historien om alla hittillsvarande samhällen är en historia om klasskamp.” Det kommunistiska manifestet 1848.  Ekonomi, materialism.  Människan kämpar mot naturen. Blir hela tiden bättre.

2  Produktivkrafterna (redskap, teknik, vetenskap och mänsklig förmåga) förbättras ständigt.  Produktionsförhållandena (organisationen, ägandet) är statiskt. Legitimeras av Överbyggnaden (kultur, ideologi, religion).

3  T ex i det feodala samhället där de livegna inte hade något intresse att skapa mer värde eftersom de inte fick del av det. Ägarna tog allt. Ny teknik gav rörligt kapital (pengar) vilket bl a. krävde rörlig arbetskraft, anställda arbetare. De nya kapitalisterna gjorde revolution för att uppdatera produktionsförhållandena, dvs. ”skapa” kapitalismen.

4  Urkommunism: Inget överflöd/mervärde skapas. Inget privat ägande.  Jordbrukssamhällen:  Antikens slavsamhälle: Stelt. Staten är slavägarnas verktyg.  Feodalismen: Lite rörligare. Livegenskap, dvs man handlar inte längre med människor, men man är bunden i en samhällspyramid hela livet. Mark=förmögenhet.

5  Industriella:  Kapitalismen: Kapitalister och arbetare. K äger produktionsmedlen. Arbetare äger bara sin arbetskraft. K tar hela mervärdet.  Socialism: Arbetarna tar makten. Gemensamt ägande och lika fördelning. Kapitalisterna finns kvar och hotar socialismen.  Kommunism: Inga kapitalister kvar. ”Av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov” (Louis Blanc)

6 1. Monopolisering och karteller. 2. Företag måste växa. Slås ihop med banker, finansoligarki. 3. Löntagarnas köpkraft minskar. Vinsterna sjunker, företagen måste hitta nya marknader. 4. Krig t ex. första Vkr om marknader. Kriser i det kapitalistiska systemet. Kapitalet flyttar till de nya marknaderna.

7 5. När det inte finns fler nya marknader stannar kapitalismens expansion. Arbetarna pressas allt hårdare. 6. Revolution leder till det socialistiska samhället.

8  Kapitalistiska stater krigar om marknader och resurser.  Socialistiska stater försvarar sig mot kapitalistiska.

9  Den ödesbestämda revolutionen inte längre trolig.  Konflikter handlar mycket om kamp om råvaror och marknader, t ex olja, vatten.  Marknadsekonomi och konkurrens är de verkliga sociala relationerna i det kapitalistiska systemet. Därför är det internationella systemet anarkiskt.

10  Förr: kapitalisternas redskap.  Nu: olika intressen kan ha makten vid olika tillfällen (som liberalism).

11  Varför har det inte blivit någon världsrevolution?  Varför blev det krig mellan socialistiska stater, t ex Kina och Vietnam?  Vilka motsättningar finns kvar när det blir allt färre arbetare och kapitalägandet sprids på allt fler?


Ladda ner ppt " ”Historien om alla hittillsvarande samhällen är en historia om klasskamp.” Det kommunistiska manifestet 1848.  Ekonomi, materialism.  Människan kämpar."

Liknande presentationer


Google-annonser