Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karl Marx  Var en tysk nationalekonom  Gav namn åt Marxismen  Skrev tillsammans med Friedrich Engels Det kommunistiska manifestet  Handlar om klasskampen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karl Marx  Var en tysk nationalekonom  Gav namn åt Marxismen  Skrev tillsammans med Friedrich Engels Det kommunistiska manifestet  Handlar om klasskampen."— Presentationens avskrift:

1

2 Karl Marx  Var en tysk nationalekonom  Gav namn åt Marxismen  Skrev tillsammans med Friedrich Engels Det kommunistiska manifestet  Handlar om klasskampen

3 Allt är materia  Menar på att allt är materiellt. Det finns inget övermäktigt eller någon skapare. Universum, naturen och människan är materiellt.  I Sovjetunionen försökte man ”avkristna” folket och utrota den religion som fanns. Lenin ansåg att det var ett opium (Fogelander-Sjöstrand).

4 Överlevnad  För att människan ska överleva krävs det att människan producerar just det som behövs för att överleva.  Detta måste ske i samarbete med andra.  Produktionen ska organiseras och de produkter som skapas ska fördelas.  För att lyckas med detta krävs naturtillgångar, land/jord, maskiner, fabriker, människor m.m. (Fogelander-Sjöstrand).

5 Makten är hos kapitalet  De som äger över produktionsmedlen (land, jord, maskiner, fabriker) bestämmer över produktionen.  Därav får de som äger över medlen även makten över ekonomin och den sociala makten.  De äger i sin tur också makten över de människor som inte äger något förutom sin förmåga att arbeta.  Kapitalisterna vill behålla och stärka sin egendom och sin maktställning mot den stora majoriteten i samhället. Dem som säljer sin arbetskraft är utsugna. Arbetskraften säljs som en underbetald vara till den härskande kapitalistklassen (Fogelander-Sjöstrand).

6 Klasskampen  De motsättningar som skapades mellan kapitalisterna (de som har medlen) och arbetarna (de utsugna) övergick i en klasskamp.  En klasskamp leder snabbt och ofta till politiska och ekonomiska revolutioner. Vilket i sin tur leder till kommunism och klasslöshet (Fogelander-Sjöstrand).


Ladda ner ppt "Karl Marx  Var en tysk nationalekonom  Gav namn åt Marxismen  Skrev tillsammans med Friedrich Engels Det kommunistiska manifestet  Handlar om klasskampen."

Liknande presentationer


Google-annonser