Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Durheim vs. Marx Att jämföra två klassiker. ATT JÄMFÖRA 1.Hur är samhället uppbyggt? 2.Hur fungerar samhället? 3.Varför har vissa grupper mer makt än.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Durheim vs. Marx Att jämföra två klassiker. ATT JÄMFÖRA 1.Hur är samhället uppbyggt? 2.Hur fungerar samhället? 3.Varför har vissa grupper mer makt än."— Presentationens avskrift:

1 Durheim vs. Marx Att jämföra två klassiker

2 ATT JÄMFÖRA 1.Hur är samhället uppbyggt? 2.Hur fungerar samhället? 3.Varför har vissa grupper mer makt än andra? 4.Vad orsakar social förändring? 5.Är samhället i balans eller konflikt? 6.Vad är förhållandet mellan individ och samhälle? 7.Vad är syftet med sociologiska studier

3 Men först några nyckelbegrepp… Durkheim • Sociala fakta • Anomi • Mekanisk och organiskt • Konsensus • Social kontroll • Heligt vs. Profant • Positivism • Strukturfunktionalism Marx • Historiematerialism • Bas (arbete)  Överbyggnad (kultur) • Produktivkrafter och produktionsförhållanden • Alienation • Klasser – proletariat vs. Kapitalist • ”den dominerande ideologin”

4 Hur är samhället uppbyggt? Durkheim Samhället är uppbyggt av olika institutioner (ex familj) a.Ekonomiska (fabriker, kontor) b.Politiska (partier, fack) c.Sociala (familjer) d.Kulturella och samhälleliga organisationer (skola,kyrka) Marx Samhället är uppbyggt av klasser. Relation till produktionsmedlen avgör klasstillhörighet. a.Ägare (kapitalister) b.Arbetare (arbetskraft)

5 Hur fungerar samhället Durkheim Det kan jämföras med en maskin eller biologisk mekanism. Sociala institutioner fungerar som delar i en helhet. Marx Samhället kännetecknas av klassmotsättningar. Arbetare och kapitalister har helt enkelt olika mål och intressen.

6 Varför har vissa grupper mer makt än andra? Durkheim Arbetsdelning och specialisering – organisationer måste ha ledare som tar beslut alternativet är kaos Marx Klass är grunden för makt. Olika klasser har mer makt eftersom de äger produktionsmedel och ha det ekonomiska inflytandet vilket i sin tur ge det politiska och kulturella makten

7 Vad orsakar social förändring? Durkheim Förändring sker när det är funktionellt. Exempelvis utbildningssystemet växer när vi behöver mer utbildade arbetare. a.Integration b.Anpassning Marx ”Allt som är fast förflyktigas” Sociala förändringar sker genom konflikter mellan samhällsklasser. När en klass vinner en konflikt sker förändring av den ekonomiska basen

8 Är samhället i balans eller konflikt? Durkheim Konsensus är normaltillstånd – annars anomi Marx Konflikt är normaltillstånd – även om perioder av konsensus kan uppstå när en klass har mycket makt (strukturellt våld)

9 Individ vs. samhälle Durkheim Individen formas av samhället som genom familj, utbildning och arbete Marx Individen har få möjligheter att påverka sin situation eller andras. Klassmedvetande, frigörelse genom mobilisering och i förändring genom social revolution

10 Vad är syftet med sociologiska studier Durkheim FÖRKLARA -Analysera det normala, finna lagbundheter -Sociala fakta behandlas som fysiska fakta -Allt går mäta och kvantifiera - positivism -Forskaren är värdeneutral Marx Förändra • Beskriva, analysera och förklara konflikter mellan klasser • Historia viktigt för att förklara • Forskaren är normativ – ska föreslå förändring

11 Likheter

12 Skillnader 1.Konsensus vs. Konflikt 2.Klassens betydelse 1.Forskningens roll


Ladda ner ppt "Durheim vs. Marx Att jämföra två klassiker. ATT JÄMFÖRA 1.Hur är samhället uppbyggt? 2.Hur fungerar samhället? 3.Varför har vissa grupper mer makt än."

Liknande presentationer


Google-annonser