Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politiska ideologier Socialism Ekologism. Socialism • Latinskt ord ”socius” som betyder kamrat. • Växte fram genom industriella revolutionens genombrott.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politiska ideologier Socialism Ekologism. Socialism • Latinskt ord ”socius” som betyder kamrat. • Växte fram genom industriella revolutionens genombrott."— Presentationens avskrift:

1 Politiska ideologier Socialism Ekologism

2 Socialism • Latinskt ord ”socius” som betyder kamrat. • Växte fram genom industriella revolutionens genombrott. • Representerar den fattiga underklassen i samhället. • ”Klasskampen” ett centralt tema.

3 Socialismens kärna • Bygger på en analys där samhället består av klasser. Rikedomen mellan klasserna är ojämn. • Överklassen äger pengar och maskiner (tillgång tillproduktion). • Underklassen äger endast arbetskraften. • Detta gör enligt socialismen att arbetarklassen (proletariatet) tjänar pengar år överklassen (kapitalet). • Detta skapar konflikter och den konflikten skall tas till vara på så att samhällets rikedomar och vinster tillfaller alla. • Målet (utopi) är det klasslösa samhället.

4 Socialism och kommunism • Socialismen bygger på att konflikter mellan klasserna utmynnar i en revolution. • Under 1800-talet delas socialismen i en reformdel och en revolutions del. • De revolutionära kallas kommunister och reformisterna kallas socialister. • Man har samma analys och samma mål men det är vägen dit som skiljer dem åt.

5

6 Karl Marx (1818-1883) • Den störste socialistiske tänkaren. • Skrev tillsammans med Friedrich Engels ”det kommunistiska manifestet” (1848). • "Må de härskande klasserna darra för en kommunistisk revolution. Proletärerna har i den ingenting annat att förlora än sina bojor. Men de har en värld att vinna."

7 Marx

8 Socialismen idag • Idag finns socialismen i länder över hela världen. • Både i kommunistiska diktaturer och i socialdemokratiska demokratier. • Än så länge har ingen av de båda metoderna gett ett helt klasslöst samhället.

9 Ekologism • Har uppstått efter att industrialiseringens miljöförstöring blivit känd. • Ekologismen kommer från ekologi som handlar om alla levande varelser samspel med varandra och sin miljö. • Miljörörelsen har växt sig stark i framförallt industriländer som redan har ekonomisk tillväxt. • Många fattiga länder menar att de inte har råd att tänka på miljön.

10 Ekologismens historia • Fick genomslag framförallt på 1980-talet då miljörörelsen började att växa i västvärlden. • Den vill visa på att våra vanor att konsumera och föräta oss på jordens resurser inte är hållbara i längden. • Många rörelser bildade politiska partier för att lyfta fram miljöfrågan på dagordningen. • De senaste åren har världen blivit mer och mer överens om att vi människor faktiskt har påverkat jorden och miljön negativt.

11 Ekologismens kärna • Enligt ekologismen måste vi hushålla på resurser till framtida generationer. • Ekonomiska intressen får inte gå före miljöfrågorna. • Det finns ett kretsloppstänkande där allt vi gör och alla beslut vi tar får konsekvenser för andra och för miljön. Detta innebär ett ansvar!

12 Ekologismen idag • Idag är ekologismen högaktuell och behandlas på den politiska arenan. • Är en del av människans vardag på grund av klimathotet (temperaturen har stigit hastigt) och växthuseffekten

13 WWF

14


Ladda ner ppt "Politiska ideologier Socialism Ekologism. Socialism • Latinskt ord ”socius” som betyder kamrat. • Växte fram genom industriella revolutionens genombrott."

Liknande presentationer


Google-annonser