Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ideologiernas framväxt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ideologiernas framväxt"— Presentationens avskrift:

1 Ideologiernas framväxt
Ideologi – en politisk ideologi handlar om varför samhället ser ut som det gör, och hur vi ska göra för att det ska bli bättre.

2 1800-talet – nationalismen bidrog till att europeiska nationer bildades och växte sig starkare
Tog sin början i och med den franska revolutionen. Fransmännen kämpade för sitt eget land och sina rättigheter, och inte för sin kung under krigen efter revolutionen. Frankrike skulle styras av folket, i form av nationalförsamlingen.

3

4 1800-talet – nationalismen bidrog till att europeiska nationer bildades och växte sig starkare
Vad som utgjorde en nation bestämdes inte alltid av religion eller språk, utan av var makthavarna drog gränserna mellan länder går. Det skapades en känsla av Vi och Dom, där Vi ofta ansågs bättre än Dom, som har utnyttjats av många politiker som velat starta krig.

5 1800-talet – nationalismen bidrog till att europeiska nationer bildades och växte sig starkare
Nationalisterna var folk som kämpade för att få ett eget land, där rättvisa och självbestämmande fanns. Ofta slogs de nationalistiska upproren ner av kungar som ville behålla makten över mindre regioner. Rumänien, Serbien och Bulgarien slogs sig fria från Turkiet.

6

7 1800-talet – nationalismen bidrog till att europeiska nationer bildades och växte sig starkare
Italien bildades 1861 tack vare nationalisten och frihetskämpen Garibaldi. Italien var innan 1861 inte ett enhetligt land utan bestod av mindre stater och provinser.

8

9 1800-talet – nationalismen bidrog till att europeiska nationer bildades och växte sig starkare
Tyskland enades och blev en enad nation 1871. Otto von Bismarck blev rikskansler i Preussen,1862, och ville göra Preussen till en stormakt. Byggde upp en stark armé som besegrade Frankrike i det Fransk-Tyska kriget, Nu var Tyskland en enad nation och stormakt i Europa.

10

11 1800-talet – nationalismen bidrog till att europeiska nationer bildades och växte sig starkare
Nationalismen, känslan av att tillhöra ett land och vara stolt över det, började bli viktig under 1800-talet. I början av 1800-talet hörde nationalisterna till dem som kämpade för ett nytt och rättvisare Europa, som inte skulle styras av de gamla kungafamiljerna.

12 1800-talet – nationalismen bidrog till att europeiska nationer bildades och växte sig starkare
Idén om att varje folk skulle ha ett eget land var en av orsakerna till att en del av Europas länder, som Italien och Tyskland, bildades under 1800-talet. Bismarck enade Tyskland genom nationalismen för att få alla enade under samme kejsare, och drog sig inte för att använda krig för att uppnå sina mål.

13 De politiska ideologierna
Kungar, präster och adelsmän var de som hade tillhört samhällets toppskikt och styrt Europa i mer än tusen år. I och med både den industriella revolutionen och den franska revolutionen hade en grupp fått mer att säga till om, de var medelklassen och de förespråkade en ny ideologi, nämligen Liberalismen.

14 Liberalismen – medelklassens ideologi
Liber betyder fri Det var just frihet som medelklassen ville ha. Frihet att säga och kritisera vad som helst, som kyrkan och kungamakten; yttrandefrihet. Tidningar ökade och fler människor läste. Frihet att välja sina makthavare, istället för kungar som fötts till tronen. Frihet att tjäna så mycket pengar som möjligt. Frihet för individen att tänka, agera och handla fritt så länge inte man tvingar någon annan till något.

15

16 Socialismen – arbetarnas ideologi
Socius betyder kamrat Ville ha ett samhälle där människor samarbetade och inte tävlade om att äga mest själva, utan istället äga allt tillsammans. De många arbetarna som hade skapats under den industriella revolutionen var grunden för socialismen.

17

18 Socialismen – arbetarnas ideologi
Socialismen vidare utvecklades av Karl Marx till Kommunismen. Karl Marx kommunistiska idéer såg historien som en ekonomisk utveckling. Under antiken (3000 f.Kr-500e.Kr.)hade slavarna jobbat för ägarna Under medeltiden ( talet) hade bönderna jobbat för godsägarna Nu under 1800-talet jobbade arbetarna för borgarklassen som ägde fabrikerna, Nu skulle det var slut på slaveriet genom en kommunistisk revolution där arbetarna tar makten från fabriksägarna.

19 Socialismen – arbetarnas ideologi
Efter revolutionen, när arbetarna tagit makten, skulle inga klasser förekomma och alla skulle äga allt tillsammans. Socialistiska partier bildades runt om i Europa. Kommunister ville göra revolution, medan socialdemokrater ville ha reform genom rösträtt och chans att på verka vem som styrde.

20

21 Konservatism – de gamla makthavarnas ideologi
Konservativ kommer från konservera/bevara De, kyrkan, kungar och adeln, ville bevara det gamla samhället och motsatte sig förändringar. De menade att alla är beroende av varandra som i en familj, men det är de rika och mäktiga (föräldrarna)som ska bestämma i samhället. Därför motsatte de sig rösträtt till de fattiga(barnen).

22 Ideologiernas förändring
Socialliberalism var en utveckling av liberalismen som ville att lagar och regler skulle till för att staten skulle kunna hjälpa de fattiga, såsom arbetare och bönder. Socialdemokratin var en utveckling av socialismen som tonade ner gemensamt ägande och jobbade mer för allmän rösträtt

23 De politiska ideologierna
Yttrandefrihet var viktigt för liberalerna. Samhället skulle styras genom val där de rika och välutbildade männen fick rösta. Marx drömde om ett kommunistiskt samhälle där allt ägdes gemensamt. Där skulle det inte finnas fattiga och rika. Marx var säker på att det behövdes en revolution för att tvinga de rika att dela med sig.

24 De politiska ideologierna
De konservativa såg samhället som en familj där alla samarbetade, men där de rika och mäktiga var de klokaste och skulle bestämma och ta mest ansvar. De ville inte ha allmän rösträtt. Socialdemokraterna ville ta bort skillnaderna mellan fattiga och rika, precis som Marx, men de ville ha rösträtt istället för revolution.

25 Vilken ideologi föredrar du?
Varför? Fördelar? Nackdelar? Vad har vi för styrande ideologi nu i Sverige?


Ladda ner ppt "Ideologiernas framväxt"

Liknande presentationer


Google-annonser