Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WIENKONGRESSEN 1814-1815 Kallas också ”Den dansande kongressen”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WIENKONGRESSEN 1814-1815 Kallas också ”Den dansande kongressen”"— Presentationens avskrift:

1 WIENKONGRESSEN 1814-1815 Kallas också ”Den dansande kongressen”

2 Varför kongress och vilka deltog?  Skälet till kongressen var att man ville ha fred i Europa efter alla krig som var orsakade av Napoleon  Deltagande länder var:  Preussen  Österrike  Storbritannien  Frankrike  Ryssland

3 Vad ville man uppnå?  Man ville uppnå stabilitet i Europa, dvs stärka ländernas gränser  Stärka kungahusens och adelns makt i och med att arbetarklassen och borgarna började bli starkare  Man ville skapa balans i Europa och se till att inget land blev för starkt

4 EUROPA INNAN 1815

5 Europa efter kongressen 1815

6 Löften  Man lovade att hålla koll på vandra så att ”ingen skulle dra iväg styrkemässigt”  Detta bröts dock av Storbritannien som drog sig ut överenskommelsen. Varför tror du?  Österrike, Preussen och Ryssland bildade då ”Den heliga trippelalliansen” för att garantera kungahusens makt

7 Överenskommelsen bryts  Wienkongressens överenskommelse bryts 1870 – 71 då Otto von Bismarck ”grundar” Tyskland  I och med detta grundande får vi en ny supermakt i Europa och hela grundtanken med Wienkongressen är borta  Överenskommelsen höll i nästan 60 år

8  Varför var inte Frankrike med i denna allians, tror du?  Varför var man tvungen att ha en allians för att garantera kungahusens makt?  Vad var man rädd för?

9  De stora vinnarna i revolutionerna var borgarklassen då den industriella revolutionen hade tagit fart och man fick fler och fler nyrika i Europa  Hur kunde dessa utgöra ett hot mot kungahusen och adeln?

10 Samhället förändras  Vi har nu två nya samhällsgrupper  Borgare  Arbetarklass  Dessa två kämpar nu med adeln om vilka som ska styra i samhället och det leder till att vi får ny inriktningar i samhället:  Konservatism, liberalism och socialism

11 Konservatism  Stöddes främst av adeln  Ville bevara samhället som det var  Edmund Burke främste företrädaren  Jämförde samhället med en kropp, alla har sin del men alla behövs för att samhället (kroppen) ska fungera  Man förstod dock att samhället krävde förändringar, men bara stegvis och sakta

12 Konservatism forts  Man vara rädd för de fattiga då de var så många i antal  I början av 1900-talet förstod man att ståndsamhället inte kunde bevaras  Genomförde att bara män med egendom fick rösträtt  Moderaterna har sina grundtankar här

13 Edmund Burke

14 Liberalism  Ville ha frihet för den enskilda människan  Man skulle få framföra sin åsikter fritt,  Man skulle få välja religion,  Man skulle få producera vilka varor man ville  Alla skulle vara lika inför lagen  Folkpartiet har sina grundtankar härifrån

15 Liberalism fortsättning  Man menade dock att det måste finnas rika och fattiga i samhället därför att de rikas överflöd gav jobb till de fattiga   Man var emot allmän rösträtt i början ( samma tanke som konservativa ) men man svängde senare och kämpade för allmän rösträtt

16 Socialism  Arbetarnas tankar  Främste tänkaren är Karl Marx

17 Socialism forsättning  Marx skrev boken ”Das Kapital” som kom ut 1848. Boken inspirerade till många revolutioner det året  Socialismen menade att det ska vara lika för alla, oavsett om man är fattig eller rik  Socialismen kom att få två inriktningar senare  Kommunism och  socialdemokraterna


Ladda ner ppt "WIENKONGRESSEN 1814-1815 Kallas också ”Den dansande kongressen”"

Liknande presentationer


Google-annonser