Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1850-1930.  På 80 år gick Sverige från ett av de fattigaste till ett av de rikaste länderna i världen  Demokratiskt land där alla har rösträtt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1850-1930.  På 80 år gick Sverige från ett av de fattigaste till ett av de rikaste länderna i världen  Demokratiskt land där alla har rösträtt."— Presentationens avskrift:

1 1850-1930

2  På 80 år gick Sverige från ett av de fattigaste till ett av de rikaste länderna i världen  Demokratiskt land där alla har rösträtt

3  Glesbefolkat  Fattigt  Ibland dåliga skördar = svält  Inga fabriker  Nästan inga järnvägar  Nästan alla bodde på landet och jobbade inom jordbruket

4  Livsmedelsproduktionen ökar, nya åkrar  Mer mat behövs för folkmängden ökar  Export av livsmedel  Pengarna användes till nya maskinen och mer jord  Bättre redskap, konstgödsel, växtsorter  Små familjejordbruk blev effektiva jordbruksföretag

5

6

7  Tullavgifter  Lagar och regler  Svenska företag fick mer frihet med liberala idéer  Under andra hälften av 1800-talet togs tullar bort och lagar ändrades – Sverige fick frihandel

8  1850 – åtta dagar  1876 – 16 timmar  Järnvägen gjorde också att fabriker kunde läggas långt ifrån hamnarna

9  Järnmalm med mycket fosfor  1860-talet kom uppfinningar som gör att man kan ta bort fosforn  Exporten ökar  Järn i stället för trä i t ex järnväg, byggnader, redskap

10  Tidningar  Kontor  Förpackningar  Nya uppfinningar gjorde att man kunde göra billigt papper av träd  Än idag en stor industri i Sverige

11

12  Ericsson, Asea, SKF  Konstruktörer, uppfinnare  Tillverkar telefoner, kullager mm  Tillverkar och reparerar maskiner och redskap

13

14

15

16  Dålig lön, usla arbetsförhållanden  Fackföreningar  Arbetarna startar eget parti Socialdemokratiska Arbetarpartiet (  socialdemokraterna, sossarna)  Fackföreningarna och partiet tillsammans kallas arbetarrörelsen som kämpade för ett jämlikare samhälle  Arbetarrörelsen + billigare varor gör att arbetarna får det bättre

17  Jämlikhet = alla människors lika värde  Jämställdhet = rättvisa mellan män och kvinnor

18  Emigration = utvandring, alltså flytta från ett land  Svenskarna emigrerade från Sverige till USA  Orsaker: missväxt, hungersnöd, gratis land i USA, högre lön och fler jobb i USA  1840-1930 över en miljon svenskar till USA  Sverige hade 3,5 miljoner invånare 1850

19

20

21  Allt var bättre, större och friare där  I USA fanns det inte kungar, adelsmän eller ”finare folk” eller präster  Brist på arbetskraft i Sverige gör att lönerna höjs

22  Ståndsriksdagen = fyra stånd; adel, präst, borgare, bonde  Ingen annan fick vara med och bestämma (kom ihåg att medelklassen växte…)  Ståndsriksdagen avskaffas 1865  Fortfarande måste man vara man och rik för att få rösta (ca var tjugonde svensk)  Rösträttsfrågan; allmän rösträtt  Liberalerna och socialdemokraterna för. Högern (rika bönder och överklassen) mot allmän rösträtt

23  Vad gjorde att högern ändrade sig?  Revolution i Ryssland  Brist på mat även i Sverige  Demonstrationer (1918)  Kommer soldaterna att lyda de rika?

24  Hemma på gården, sköter hushållet  Flyttar till staden  Vem sköter hemmet?  Arbeten utanför hemmet; fabrik, kontor, skola  Utbildning behövs  Lägre lön för samma jobb  Kvinnorörelsen kämpar för rättvisare lagar  Attityder

25  1814 erövrade Sverige Norge av Danmark  Norge ville vara självständigt  S sa nej > union  Slutet av 1800-talet krav på självstyre  Helst inte krig  Karlstad 1905 unionen upplöses

26


Ladda ner ppt "1850-1930.  På 80 år gick Sverige från ett av de fattigaste till ett av de rikaste länderna i världen  Demokratiskt land där alla har rösträtt."

Liknande presentationer


Google-annonser