Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från bonddräng till yuppie Del 2 – 1920 till 1990

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från bonddräng till yuppie Del 2 – 1920 till 1990"— Presentationens avskrift:

1 Från bonddräng till yuppie Del 2 – 1920 till 1990
Sverige under 1900-talet Från bonddräng till yuppie Del 2 – 1920 till 1990

2 En kort resumé: 1850: 9/10 på landsbygden Häst & vagn Missväxt = Svält
Emigration till U.S.A Ojämlikt

3 En kort resumé: Tidigt 1900-tal: Industrialisering Demokratisering
Jordbrukets vinster Ny teknik Nya industrier Urbanisering Ny samhällsklass Demokratisering Allmän rösträtt Kvinnorörelse

4 Politiska ideologier framträder
Liberalism: Liten stat = stor frihet för individen Viktigt att alla har rättigheter & friheter Konservatism: Konservera = bevara (motrörelse till liberalism) Historia/tradition är viktigt Förändringar ska ske långsamt Socialism: Stark stat behövs för att ta bort orättvisor Offentligt ägande – individen får dela Skapa ett samhälle utan samhällsklasser

5 Mellankrigstiden Urbanisering  företag söker arbetskraft
Sverige börjar bli rikt Dock stor skillnad mellan rika och fattiga i samhället Depressionen (ekonomisk kris) når Sverige 1/3 arbetare förlorar jobbet Företag sänker lönerna

6 Skotten i Ådalen Strejk utbryter för att ett företag sänker lönerna
Företaget anställer strejkbrytare Det utbryter oroligheter Militär kallas in Fem dödas och fem skadas när militären öppnar eld mot en demonstration

7 En tanke om Folkhemmet växer fram
Socialdemokraterna blir Sveriges största parti I regering Ville att staten skulle ta ansvar för att alla skulle känna att Sverige var deras hem Pensioner till alla Skola för alla Sjukvård för alla Bidrag till behövande Två veckors semester för alla Kräver hög skatt

8 De goda åren på 50- & 60-talet
Sverige håller sig utanför WWII Säljer järnmalm till krigande länder Europa ligger i ruiner efter kriget  Sveriges fabriker är oskadda Sveriges arbetsmarknad är stabil Saltsjöbadsavtalet Folkhemspolitiken byggs ut = Välfärdspolitik Barnbidrag Utbyggnad av sjukhus och barnomsorg Längre semester osv. Kvinnor kommer ut i arbete Sverige blir ett rikt industriland (men med höga skatter) Stark urbanisering Miljonprogrammet

9 Från industriland till tjänstesamhälle
Fler och fler börjar arbeta med att utföra tjänster Leder till ökat krav på utbildning 1950: sju års grundskola = jobb 2000: nio års grundskolan + 3-årigt gymnasium (gärna några år på högskola) = jobb Fler kan studera pga välfärdspolitik Studiebidrag & studielån

10 Ekonomiska problem? Från 70-talet och framåt har Sverige haft olika ekonomiska problem: Skillnader mellan fattiga och rika har ökat Större konkurrens från utländska företag = Svenska företag går sämre Sverige måste dra ned på välfärdspolitiken Staten får in mindre skatt = måste spara

11 Sammanfattning Ca 1950 Ca 2000 Ca 1900 Jordbruk Industrier Tjänster
Nästan alla bor på landsbygden Hälften bor på landsbygden Få bor på landsbygden Nästan alla studerar minst gymnasieskola Få går i skola Alla går i grundskola Stora skillnader mellan män & kvinnor Kvinnor kommer ut i arbete – Skillnader minskar Kvinnor bättre utbildade – män tjänar mer & har mer makt Stor ojämlikhet fattig - rik Ojämlikheten minskar Ojämlikheten ökar i jämfr. med 50-talet


Ladda ner ppt "Från bonddräng till yuppie Del 2 – 1920 till 1990"

Liknande presentationer


Google-annonser