Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverige under 1900-talet Från bonddräng till yuppie Del 2 – 1920 till 1990.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverige under 1900-talet Från bonddräng till yuppie Del 2 – 1920 till 1990."— Presentationens avskrift:

1 Sverige under 1900-talet Från bonddräng till yuppie Del 2 – 1920 till 1990

2 En kort resumé: 1850: o 9/10 på landsbygden o Häst & vagn o Missväxt = Svält o Emigration till U.S.A o Ojämlikt

3 En kort resumé: Tidigt 1900-tal: Industrialisering o Jordbrukets vinster o Ny teknik o Nya industrier o Urbanisering o Ny samhällsklass Demokratisering o Allmän rösträtt o Kvinnorörelse

4 Politiska ideologier framträder Socialism: o Stark stat behövs för att ta bort orättvisor o Offentligt ägande – individen får dela o Skapa ett samhälle utan samhällsklasser Liberalism: o Liten stat = stor frihet för individen o Viktigt att alla har rättigheter & friheter Konservatism: o Konservera = bevara (motrörelse till liberalism) o Historia/tradition är viktigt o Förändringar ska ske långsamt

5 Mellankrigstiden • Urbanisering  företag söker arbetskraft • Sverige börjar bli rikt o Dock stor skillnad mellan rika och fattiga i samhället • Depressionen (ekonomisk kris) når Sverige o 1/3 arbetare förlorar jobbet o Företag sänker lönerna

6 Skotten i Ådalen • Strejk utbryter för att ett företag sänker lönerna • Företaget anställer strejkbrytare • Det utbryter oroligheter • Militär kallas in • Fem dödas och fem skadas när militären öppnar eld mot en demonstration

7 En tanke om Folkhemmet växer fram • Socialdemokraterna blir Sveriges största parti o I regering 1932 - 1976 • Ville att staten skulle ta ansvar för att alla skulle känna att Sverige var deras hem o Pensioner till alla o Skola för alla o Sjukvård för alla o Bidrag till behövande o Två veckors semester för alla • Kräver hög skatt

8 De goda åren på 50- & 60- talet • Kvinnor kommer ut i arbete • Sverige blir ett rikt industriland (men med höga skatter) • Stark urbanisering  Miljonprogrammet • Sverige håller sig utanför WWII o Säljer järnmalm till krigande länder • Europa ligger i ruiner efter kriget  Sveriges fabriker är oskadda • Sveriges arbetsmarknad är stabil o Saltsjöbadsavtalet • Folkhemspolitiken byggs ut = Välfärdspolitik o Barnbidrag o Utbyggnad av sjukhus och barnomsorg o Längre semester osv.

9 Från industriland till tjänstesamhälle • Fler och fler börjar arbeta med att utföra tjänster • Leder till ökat krav på utbildning o 1950: sju års grundskola = jobb o 2000: nio års grundskolan + 3- årigt gymnasium (gärna några år på högskola) = jobb • Fler kan studera pga välfärdspolitik o Studiebidrag & studielån

10 Ekonomiska problem? • Från 70-talet och framåt har Sverige haft olika ekonomiska problem: o Skillnader mellan fattiga och rika har ökat o Större konkurrens från utländska företag = Svenska företag går sämre • Sverige måste dra ned på välfärdspolitiken o Staten får in mindre skatt = måste spara

11 Sammanfattning Jordbruk Ca 1900 IndustrierTjänster Nästan alla bor på landsbygden Hälften bor på landsbygden Få bor på landsbygden Få går i skolaAlla går i grundskola Nästan alla studerar minst gymnasieskola Stora skillnader mellan män & kvinnor Kvinnor kommer ut i arbete – Skillnader minskar Kvinnor bättre utbildade – män tjänar mer & har mer makt Ca 1950Ca 2000 Stor ojämlikhet fattig - rik Ojämlikheten minskar Ojämlikheten ökar i jämfr. med 50-talet


Ladda ner ppt "Sverige under 1900-talet Från bonddräng till yuppie Del 2 – 1920 till 1990."

Liknande presentationer


Google-annonser