Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orsaker Effektiviseringen av jordbruket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orsaker Effektiviseringen av jordbruket."— Presentationens avskrift:

1 Orsaker Effektiviseringen av jordbruket. Uppfinningarna- såmaskinen, plogen Investerarna – kapitalister. Behov av utveckling – exempel smittkoppsvaccinet. Effektivisering av jordbruket gav mer arbetskraft till industrin. Billig arbetskraft Barnarbete. Råvarorna: Stenkol – lättare och mer effektivt att värma upp ugnarna. Detta bidrog till att man kunde producera mer och billigare järn. – järnvägar. Konsekvenser Nytt sätt att tänka Miljöförstöring & skövling av skog. Krig – amerikanska inbördeskriget. Stor arbetslöshet > överbefolkning > dåliga arbetsförhållanden > dåliga löner. Uppfinningar från då gav oss en förhöjd levnadsstandard – t ex vaccin. På sikt bättre mat och sjukvård. Bättre kläder – mer kläder Teknologisk utveckling ledde till mer utveckling. Matproduktionen bättre – mer korrens. Större befolkning – överbefolkning.

2

3 Orsaker/förutsättningar för I-revolutionen
Varför just i Storbritannien? Många nya uppfinningar. Järnindustrin – billigt järn som höll bättre Ågnloket – järnvägen – ångbåtar (Kongo) Användninga av stenkol. Flaskhalsar > spinnmaskinen > vävmaskinen. Medicinvetenskapen gjorde framsteg – färre dog. Många kunde producera och konsumera. Transportmedel Jordlösa och arbetslösa jordbrukare gav ett överskott på arbetskraft. Många arbetslösa innebar tillgång på billig arbetskraft > arbetarna var lätta att ersätta. Familjerna i det gamla bondesamhället hade fungerat som en gemensam produktionsenhet, den tanken följde med> barnen kom med på köpet. BARNARBETE I kolonierna bedrev man i stort sett under hela perioden SLAVERI En ny RIK borgarklass hade tagit form och fått mer makt Att tjäna pengar på pengar var nu helt ok. Bankväsendet hade tagit form > lån och krediter Man hade kolonier där man kunde hämta råvaror – råvarorna producerades huvudsakligen genom slaveri och förtryck på kolonierna. Expansionspolitik – imperialistiska tankar och nationalism. Krig i Europa drev fram utvecklingen – man ville ta fram bättre och effektivare vapen. Vapenproduktionen industrialiserades.  Att det fanns kapital— pengar, råvaror. Industrikapitalister/företagare som investerade pengar i fabriker och uppfinningar Storbritannien var på 1700-talet världens rikaste land—genom handel, kolonier och slaveri hade man skaffat sig rikedomar. Arbetskraft— förändringarna i jordbruket gjorde att det fanns arbetslösa som kunde ta jobb i fabrikerna. ”Konsumenter” - Då fler fick det bättre fick fler råd att köpa de nya varorna. Den ökande livsmedelsproduktionen kunde säljas till en ökande befolkning. Stor Britannien var rikt på två av industriella revolutionens viktigaste råvaror, kol & järnmalm. Ekonomiskt Politiskt/militärt/geografiskt Teknologiskt Socialt

4 KOnsekvenser för I-revolutionen Varför just i Storbritannien?
Flaskhalsar > spinnmaskinen > vävmaskinen. Medicinvetenskapen gjorde framsteg – färre dog. Många kunde producera och konsumera. Transportmedel Synen på familjen förändrades I kolonierna bedrev man i stort sett under hela perioden SLAVERI Nya samhällsklasser växte fram – Arbetrklass/borgarklass, medelklass Urbaniseringen > flykten från landsbygden. Samhällsklyftorna ökade men de flesta fick det bättre på sikt – medelklassen. Barnarbete Utbildning – folkskolan – arbetarnas barn. (I SV 1857) Nya folkrörelser, frikyrkorörelser växte fram. – Idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen – kvinnorörelse - suffragetterna Imperialismen och expansionspolitik – man använder politiska/militära medel för att skydda och skapa sig en större marknad. Ny apolitiska idéer kom till följd av att arbetarna organiserade sig. Politiska reformer – allmän rösträtt – sufragetterna. Effektivare vapen Den industriella revolutionen gjorde industriländerna till ”världens herrar”  Ekonomin blev gick från jordbruksbaserad till industribaserad. Ekonomiska incitament ledde till Imerialism och kolonisering av Afrika. Många sysselsattes inom industrin. ”Konsumenter” - Då fler fick det bättre fick fler råd att köpa de nya varorna. Den ökande livsmedelsproduktionen kunde säljas till en ökande befolkning. Ekonomiskt Politiskt/militärt/geografiskt Teknologiskt Socialt

5

6


Ladda ner ppt "Orsaker Effektiviseringen av jordbruket."

Liknande presentationer


Google-annonser