Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Förtydligande av olika nivåer i betygskriterierna för SO-ämnena

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Förtydligande av olika nivåer i betygskriterierna för SO-ämnena"— Presentationens avskrift:

1 - Förtydligande av olika nivåer i betygskriterierna för SO-ämnena
Förmågor - Förtydligande av olika nivåer i betygskriterierna för SO-ämnena ? ? ? E C A Du beskriver enkla samband. Du beskriver förhållandevis komplexa samband. Du beskriver komplexa samband. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Anna Ljungquist, Nova Montessoriskola, Kungsbacka –

2 Vi ska nu se exempel på hur…
…man beskriver komplexa samband. …man underbygger sin fakta. …man underbygger sin källkritik.

3 ”GAIS vann serien för att de hade bra spelare.”
”GAIS vann serien för att de hade bra spelare, god ekonomi och bra tränare samt att IFK hade skadade spelare och att ÖIS gick i konkurs och fick lämna serien i ett sent skede.” IFK skadade spelare Bra spelare GAIS Vinst! Kapital Bra ledare ÖIS i konkurs

4 Detta är de tre nivåerna i betygsmatrisen.
C A Du beskriver enkla samband. Du beskriver förhållandevis komplexa samband. Du beskriver komplexa samband. Detta är de tre nivåerna i betygsmatrisen. Försök nu på följande sida att avgöra om det är ett enkelt eller komplext samband som beskrivs:

5 Vad säger du? Enkelt eller komplext?
Varför gick det så bra för just Storbritannien under industriella revolutionen? Envälde  Parlament tar över (statskupp)  Liberalism  Elände för lönearbetaren  Åter reglerad samhällsekonomi. ”Det gick så bra för Storbritannien för att parlamentet gjorde en statskupp och avsatte monarken. Parlamentet införde sedan ett mer liberalt tankesätt. Det ledde till en bättre marknad, men samtidigt hade inte lönearbetaren samma trygghet som i det gamla jordbrukssamhället, vilket gjorde att de levde i många fall under miserabla förhållanden. Det i sin tur ledde till att staten gick in och reglerade – bestämde mer över – samhällsekonomin igen.” Vad säger du? Enkelt eller komplext?

6 Det är ett enkelt samband i en enda lång utvecklingslinje.
Komplexa samband innebär att man kan ange flera olika förutsättningar och händelser som bidrar till en utvecklingslinje:

7 ”Storbritannien hade stora tillgångar på både kapital och råvaror p g a sina tidigare upptäcktsresor då man skaffat sig kolonier… Dessa kolonier gav också en marknad för de industrivaror som så småningom skapades samtidigt som befolkningen närmare fyrdubblades i Storbritannien och därmed hade en egen en hemmamarknad att räkna med… Komplexa samband

8 Eftersom många jordbrukare hade fått sälja sina ägor efter att marken skiftats så blev de istället lönearbetare på storgodsen, och så småningom flyttade de även in till städerna (urbanisering) för att finna jobb. Denna arbetskraft var en förutsättning för industrin… Typiskt för just Storbritannien vid denna tid var att det fanns gott om kunnande. Det var en framåtsträvande anda med fokus på utveckling. Därmed uppfanns många nya maskiner som underlättade industrialiseringsprocessen… Komplexa samband

9 Förutom speciella tillgångar och en bra marknad, hade Storbritannien en ledning som värnade om fri marknad. Efter att ha avsatt monarken bestämde parlamentet att följa de tankar som liberalismen stod för. Staten skulle då inte lägga sig i (t ex genom tullar m m) samhällsekonomin. Marknaden skulle sköta sig själv utifrån utbud och efterfrågan.” o s v Det var alltså många olika faktorer som samspelade och som gjorde att just Storbritannien industrialiserades vid denna tidpunkt! Komplexa samband

10 Hur underbygger man sin fakta?
C A Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Hur underbygger man sin fakta?

11 Underbyggda resonemang: fakta
Exempel: ”Triangelhandeln bidrog till att industriella revolutionen kunde ta fart.” Korrekt fakta, men ej underbyggd… ”Triangelhandeln bidrog till att industriella revolutionen kunde ta fart, eftersom den dels gav råvaror (bomull från USA t ex) och dels gav en marknad för de färdiga produkter (textilier) som producerades i Storbritannien, som i sin tur gav ett kapital som kunde användas till att investera i hemmaindustrin.” Underbyggda resonemang: fakta

12 Underbyggda resonemang: fakta
Elevexempel: ”Det som jag tror är grunden till att islam känns som en kvinnofientlig och kränkande religion… Eftersom: …är att den tydligt säger att män och kvinnor har olika biologiska förutsättningar och därmed olika roller. Den säger tydligt att kvinnorna ska sköta hemmet och att mannen ska ta hand om försörjningen och det andliga.” Underbyggda resonemang: fakta

13 Underbyggda resonemang: källor
C A Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Elevexempel: När jag läste texten från ramberget.se blev jag väldigt tveksam. Det var tydligt att den som skrivit texten inte gillade islam och att han försökte övertyga läsarna om att islam var en kvinnofientlig religion. Därför dubbelkollade jag den fakta som stod där med en artikel som skribenten hade utgått ifrån. Eftersom: Då framgick det tydligt att skribenten hade plockad ut delar ur sitt sammanhang så att de sedan lät mycket mer kvinnofientliga än vad de var från början. När jag sedan försökte hitta vem som hade skrivit det, gick det inte att hitta och jag märkte att sidan var startad för att hindra att en moské skulle byggas i Göteborg. Underbyggda resonemang: källor


Ladda ner ppt "- Förtydligande av olika nivåer i betygskriterierna för SO-ämnena"

Liknande presentationer


Google-annonser