Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det medeltida styrelseskickets uppkomst och funktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det medeltida styrelseskickets uppkomst och funktion."— Presentationens avskrift:

1 Det medeltida styrelseskickets uppkomst och funktion.
Feodalismen Det medeltida styrelseskickets uppkomst och funktion.

2 Feodalismen Feodalismen uppkom efter romarrikets fall.
1. Penningekonomin brakade ihop. Det gick inte att använda de romerska mynten som betalmedel. Romarriket föll. Två viktiga följder av denna händelse var… 2. Den romerska militärmakten försvann. Det fanns därmed inte längre någon ”världspolis.”

3 Feodalismen Rom hade varit den kända världens centrum.
Enkelt uttryckt kan man säga att detta ”centrum” (d.v.s. Rom) behärskade resten av världen med militärmakt och ekonomi.

4 Feodalismen Rom föll… När det gamla centrum försvann, så uppkom en mängd nya ”maktcentrum”. Tidsmässigt var detta omkring 500-talet och framåt (den tidiga medeltiden). Dessa nya europeiska kungadömen hade inte samma möjligheter som romarriket .

5 Feodalismen De nya kungarna saknade både pengar (eftersom penningekonomin brakade samman) och större militärmakt. Genom att lova bort mark mot att få militär hjälp kunde de lösa problemet och därmed behärska ett större område. När fler ”maktcentrum” gjorde på liknande vis, skapades en slags ”terrorbalans”.

6 Feodalismen Konkret skapades de nya maktcentran ur: Folkstammar
Kringvandrande stammar med hövdingar i romarrikets utkant som bestämde sig för att bli bofasta. Latfundier Stora jordbruk med mycket rika ägare. Dessa jordbruk var självförsörjande och sköttes av slavar. Jordbruken kallades för latifundier Romerska legioner Romerska arméns härläger eller fortifikationer i gränstrakterna. Legionärerna kom att ha ett mycket starkt förtroende till sin härförare.

7 Feodalismen Medeltidens riddarväsende uppkom i och med denna utveckling. Denna grupp hade mycket kostsamma vapen och var tvungna att träna ihärdigt för att upprätthålla den kvalité som tidens krigsföring krävde. Riddarnas krigsteknik var under denna period militärt överlägset. I och med att riddarnas roll blev att kriga, kom böndernas roll enbart vara att förse sin riddare med förnödenheter.

8 Feodalismen Alltså… Kungen lovade marken till .. .
…riddarna som sysslade med krig och …. …fick sin försörjning genom bönderna.

9 Feodalismen Kungen lovade marken till .. .
Men hur kunde denna relation bestå? Riddarna eller adeln ägde ju nu både den ekonomiska, men framförallt den militära makten (det s.k. ”monopolet på våld”) …riddarna som sysslade med krig och …. Det var besvärligt med relationen, och kampen mellan adel och kungamakt var stundtals hård under medeltiden. …fick sin försörjning genom bönderna.

10 Feodalismen Kungen lovade marken till .. . Anledningen till att relationen, i de flesta fall, fungerade var kyrkan. Genom att säga att löftena mellan kung och adel också var ett löfte till Gud, blev det svårt att göra uppror. Att göra uppror mot kungen blev nämligen samma sak som att göra uppror mot Gud. …riddarna som sysslade med krig och …. …fick sin försörjning genom bönderna.

11 Feodalismen Kungen gav bort marken till .. . …riddarna som sysslade med krig och …. Samma typ av tankesätt fungerade även i denna relation. Om bönderna skulle få för sig att göra uppror mot adelns förtryck, var det synonymt med uppror mot Gud. …fick sin försörjning genom bönderna.

12 Feodalismen Kungen lovade marken till .. . …riddarna som sysslade med krig och …. Förtrycket av bönderna blev så omfattande att de inte var fria, de var en del av själva marken och kunde därför inte flytta ifrån den – de var ”livegna”. …fick sin försörjning genom bönderna.

13 Feodalismen Kungen lovade marken till .. .
Men kyrkan då? Var placerar vi in den i denna modell? Det är inte helt enkelt. Man kan säga att kyrkan var ”kittet” som höll ihop samhället. …riddarna som sysslade med krig och …. Eftersom det var svårt att bestämma vilken makt kyrkan egentligen hade kom kyrka och kungamakt att bråka under hela medeltiden. …fick sin försörjning genom bönderna.

14 Feodalismen Hur skall man då definiera begreppet feodalism?
Kungen lovade marken till .. . Som styrelseskick kan man definiera feodalismen på följande vis: …riddarna som sysslade med krig och …. Ett styrelseskick där kungarna har relativt lite makt, adeln äger marken och bönderna är livegna …fick sin försörjning genom bönderna.

15 Feodalismen Kungen lovade marken till .. .
Men begreppet ”feodal” kan också syfta på ett samhälle som inte har moderniserats, som inte har någon stark medelklass och som har ett auktoritärt styrelseskick. Kungen lovade marken till .. . Exempelvis hade ju tsaren i Ryssland före den ryska revolutionen mycket makt. Trots detta kan man säga att samhället var feodalt, eftersom många andra av feodalismens ingredienser fanns i det ryska samhället. T.ex. hade adeln och kyrkan mycket makt och landet saknade en betydande medelklass. …riddarna som sysslade med krig och …. …fick sin försörjning genom bönderna.


Ladda ner ppt "Det medeltida styrelseskickets uppkomst och funktion."

Liknande presentationer


Google-annonser