Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politiska ideologier. Ideologisk frågesport ”För mig betyder traditionen väldigt mycket. Man ska vara stolt över sin historia” ”Staten idag har alldeles.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politiska ideologier. Ideologisk frågesport ”För mig betyder traditionen väldigt mycket. Man ska vara stolt över sin historia” ”Staten idag har alldeles."— Presentationens avskrift:

1 Politiska ideologier

2 Ideologisk frågesport ”För mig betyder traditionen väldigt mycket. Man ska vara stolt över sin historia” ”Staten idag har alldeles för stor makt över medborgarna, man blir ju nästan behandlad som en barnunge” "Klyftorna som finns i samhället mellan rika och fattiga är det absolut största problemet som finns.” "För mig betyder styrka, krig och våld väldigt mycket. När de starka får bestämma så blir samhället gott. Gullar man med de svaga grupperna för mycket så kommer nationen att falla sönder så småningom."

3 Politiska ideologier Liberalism Konservatism Socialism Fascism och nazism Ekologism Feminism

4 Liberala kärnvärden YttrandefrihetReligionsfrihetMänniskors lika värdeNäringsfrihet och konkurrensFrihandelPrivat äganderättMarknadsekonomiValfrihet för individen

5 Liberalismen förgreningar Nyliberalism Frihandel, fri konkurrensMinimal stat SOCIAL LIBERALISM Grundtrygghet och socialt skyddsnät KLASSISK LIBERALISM Individens rättigheterMarknadsekonomi

6 Konservatism

7 Konservatismens förgreningar Värdekonservatism Traditionella värderingarStränga straff Social konservatism Bekämpa fattigdom Konservatism Hierarkiskt samhälleTraditioner

8 Socialism

9 Socialismens förgreningar •Det klasslösa samhället •Kontrollera produktionsmedlen Socialism •Revolution, krossa kapitalismen och avskaffa staten Anarkism och syndikalism •Revolution, avskaffa kapitalism och statligt ägande •Proletariatets diktatur Kommunism •Gradvisa reformer •Demokrati Socialdemokrati

10 Andra ideologier Feminism JämställdhetKönsmaktsordning Ekologism Hållbar utveckling Fascism och nazism den starkes rätt, militarism, antidemokratisk Antisemitism och rasism

11 Ideologisk frågesport 1.Traditionen är viktigast 2.Friheten är viktigast 3.Trygghet och rättvisa är viktigast 4.Miljön och en hållbar utveckling är viktigast 5.Jämställdheten är viktigast 6.Klasskampen är det viktigast 7.Den starkes överlevnad är viktigast

12 VÄNSTER HÖGER Ekonomisk vänster Stor offentlig sektorn, social jämställdhet och höga skatter Socialistiska och socialdemokratiska politiker Mitten Socialt skyddsnät, Fri marknad och konkurrens Socialliberalism Ekonomisk höger Liten offentlig sektor, låga skatter Nyliberalism

13 Vänster vs. höger VänsterHöger Syn på ägande Grundläggande inriktning Ekonomiskt system Statens roll Lön Finansiering av nyttigheter

14 Traditionell uppdelning MarxistAnarkistSocialistLiberal Konservat iv MonarkistFascist LÄNGST TILL VÄNSTER LÄNGST TILL HÖGER AnarkistSocialist Socialdemo krat Liberal Konservati v Nationalist LÄNGST TILL VÄNSTER LÄNGST TILL HÖGER

15

16

17 Andra uppdelningar Miljö vs. Tillväxt Nationell vs. Internationell Religiös vs. Sekulär Öppen vs. Slutet samhälle

18 Ideologisk frågesport • "Om utvecklingen i samhället ska gå framåt är det viktigt att det finns konkurrens där de duktiga företagen överlever och de dåliga företagen får gå i konkurs.” • Hållbar utveckling borde vara ett kärnämne på gymnasieskolan • Det är viktigt att män och kvinnor tar ut lika föräldraledighet för att skapa ett mer jämställt samhälle • Det är nödvändigt höja skatterna på bensin och flygresor för att få folk att välja mer miljövänliga alternativ • Ibland är det nödvändigt att höja skatten för att kunna garantera lika vård och skola för alla • Att avreglera/privatisera vård och skola ökar kvaliteten på densamma

19 Ideologisk frågesport • "För mig är det viktigt att skolan inte anpassar sig för mycket till dagens samhälle. Mycket var bättre förr, innan McDonald’s, gängbråk och skilsmässor blev vanligt. Låt skolan stå för de värderingar som fanns före dessa problem.” • "För mig är det livsviktigt att maten som serveras i skolan är bra och gratis. Annars blir det bara de elever med rika föräldrar som får bra mat i magen." • Jag tycker inte att friskolor är en vidare bra idé. Då kommer de elever med rika föräldrar gå i vissa skolor och elever med fattiga föräldrar gå i andra skolor. Bättre är att alla skolor ägs av staten eller kommunen." • Det är viktigt att företagen får lätt att säga upp personal för att skapa en nödvändig flexibel arbetsmarknad

20 marxismSocial demokrati Social liberalism Nyliberalis m Konservatis m EkologismFeminismNationalism Högerpopul ism VJA S ? ? MP ?JA C FPJA KD JA M SD ?JA


Ladda ner ppt "Politiska ideologier. Ideologisk frågesport ”För mig betyder traditionen väldigt mycket. Man ska vara stolt över sin historia” ”Staten idag har alldeles."

Liknande presentationer


Google-annonser