Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ideologier. Vad tycker du? Jag tycker att det är bra att Sverige har en kung. JANEJ Konservatism Socialism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ideologier. Vad tycker du? Jag tycker att det är bra att Sverige har en kung. JANEJ Konservatism Socialism."— Presentationens avskrift:

1 Ideologier

2 Vad tycker du?

3 Jag tycker att det är bra att Sverige har en kung. JANEJ Konservatism Socialism

4 Jag tycker att det är bra att det finns friskolor JANEJ Liberalism Socialism

5 Ensam är stark Håller medHåller inte med Liberalism Socialism

6 Jämlikhet är viktigare än frihet JANEJ Socialism Liberalism

7 En grupp kan styra bättre än en individ JANEJ Socialism Liberalism/Konservatism

8 Man ska vara rädd om traditioner JANEJ Konservatism Socialism/Liberalism

9 Alla människor är jämlika JANEJ Socialism Liberalism/Konservatism

10 Liberalismen

11 Grunder • Liberalism kommer från latinets liber som betyder fri. • Varje människa ska ha frihet att bestämma över sitt eget liv, annars är det inte möjligt att skapa ett bra samhälle. • Frihet är viktigast. • Yttrandefrihet, religionsfrihet osv. • Fri konkurrens

12 Politisk & Ekonomisk frihet Politisk frihet innebär: • Att man får säga och skriva vad man vill. • Att man får starta partier och föreningar. Ekonomisk frihet innebär: • Att man ska få välja yrke själv • Att man får äga • Frihandel – handla med andra länder utan tullar.

13 Liberal attityd • Tolerant • Mot förbud • ”Fördomsfri” • Intresserad av andra kulturer

14 När dök liberalismen upp? • Medelklassen insåg att de hade kunskap och pengar men inget inflytande. • Adeln betalade lite skatter. Bönderna betalade mycket. • Upplysningen – man började lära sig nya saker. • Franska Revolutionen 1789.

15 Liberalismen kommer till Sverige • 1850-talet i Sverige • Var först med att kräva rösträtt för kvinnor och lika rösträtt. 1919. • Mötte stort motstånd från de som ville att Kungen skulle ha kvar sin makt och fortsätta bestämma.

16 Liberalas syn på staten • Staten ska ha så få uppgifter som möjligt. - Lagar. - Fungerande ekonomi. • Behövs för att undvika kaos & våld. • Ska lämna människor i fred. • Men, staten måste hjälpa de som har ”otur” i livet.

17 Hur ser liberala på ekonomin? • Alla har rätt att ägna sig åt det yrke de tjänar mest på. • Den som är duktig och ambitiös blir eftertraktad och tjänar bra. • Konkurrens är bra. • Tullar är dåligt. • Skatterna ska vara låga.

18 Liberalism i Sverige • Införde demokratin i Sverige. • Folkpartiet är mest liberala • Moderaterna är också liberala • Har sällan haft makten i Sverige.

19 Kritik mot liberalismen • Det är först och främst socialismen som är kritisk. • Säger att liberalism skadar de svaga. • ”En människas lycka kan vara en annans olycka”.

20 Fundera? • Är Sverige ett liberalt land? - Ge exempel. • Vad är positivt och negativt med liberalismen? - Varför då?

21 Socialism

22 Grunder • Socialist kommer från latin socius som betyder kamrat. • Fria och jämlika människor • Solidaritet • Välfärdssamhälle • Staten ska styra ekonomi • Staten ska äga företag

23 Ord om socialismen ”Åt var och en efter hans behov, av var och en efter hans förmåga.”

24 Socialismens historia • Kommer under Industriella revolutionen. • Arbetarrörelsen ville att egendom skulle ägas gemensamt. • Arbetarna skulle äga fabrikerna och maskinerna.

25 Socialismens historia i Sverige • Vid mitten av 1800-talet var Sverige extremt fattigt, folk svalt. • Ca 1 miljon svenskar emigrerade till Amerika. • Samtidigt omvandlades Sverige sakta från bonde- till industrisamhälle. • Detta hade redan hänt ute i Europa.

26 Syn på människan • Människan är en kollektiv (grupp)varelse. • Kollektivet är bäst på att lösa ekonomiska problem. • Människor är jämlika.

27 Syn på staten • Staten ska vara stark. • Staten ska ansvara för välfärden. • Skolor, sjukvård, äldrevård, försvar, polis osv. • Höga skatter

28 Syn på ekonomin • Staten ska styra vad och hur mycket som tillverkas och vad det ska kosta. • Staten ska också bestämma om löner. • Då kan staten få bort ekonomiska skillnader.

29 Socialismen i Sverige idag • Socialdemokraterna • Vänsterpartiet • Miljöpartiet • Socialdemokraterna har styrt Sverige mest.

30 Kritik • Människor blir osjälvständiga och dåliga på att ta initiativ. • Människor kan inte själva påverka sin livssituation tillräckligt.

31 Fundera! • Är Sverige ett socialistiskt land? - Ge exempel. • Sverige är ett av de länder i världen med högst skatt? Vilka är för och nackdelarna med det? - Ge exempel. • Vad är bra och vad är dåligt med socialismen? - Varför?

32 Ekologism

33 Grundidé & nyckelord • Ekologism betyder hushållning med naturens resurser. • Långsiktigt perspektiv, tänka på kommande generationer. • Solidaritet, inte bara med människor utan även med djur. • Så mycket som möjligt ska hämtas från närområdet ex. lokalproduceras.

34 Historia • Ekologismen uppkommer på 1800-talet. • Vissa arter, till exempel älg, björn och varg, började bli alltmer sällsynta. Man hade helt enkelt jagat dem för hårt. • Radikal idé när den kommer. • Industrin börjar gå på högvarv, ekologismen tar fart. • Tjernobyl & Harrisburg

35 Drömsamhället • Småskaligt. • Enkelt liv. • Vi ska gå ”tillbaka” till som det var förut. • Konsekvenstänkande. • Inga stora industrier och städer. • Medvetenhet.

36 Syn på människan • Människan måste var fri att göra som hon vill, men: – Människan är en del av någonting större. – Hon får inte utnyttja naturen så att resurserna tar slut. – Människan står inte över djuren. – Människan måste ta ansvar.

37 Syn på staten • Staten har ett stort ansvar. • Staten måste styra ekonomin och politiken så att den tar hänsyn till miljön och naturen. • Beslut ska decentraliseras = besluten ska tas nära.

38 Syn på demokrati • Ekologismen är varken höger eller vänster. • Direktdemokrati är bra. • Alla som berörs av besluten ska vara med och bestämma.

39 Syn på ekonomi • Sådant som skadar miljön ska vara dyrt. • Ekonomin får inte påverka naturen för mycket. • Resurser ska fördelas om och fördelas jämnare. • Behov vs. Begär = Vad behöver vi egentligen? • Överkonsumtionen måste ta slut.

40 Ekologismen i Sverige • 1976 gick man till val med kärnkraftsmotstånd som sin största fråga och fick hela 24 % av rösterna. • 1981 får Sverige sitt första ekologiska parti = Miljöpartiet.

41 Kritik mot ekologismen! • Vi är på väg ”bakåt”. • Svårt att genomföra, det moderna samhället har gått för långt. • Människa vs. Djur.

42 Filmtajm! Mediecentrum: Ideologiernas Historia Del 1

43 Konservatismen

44 Bakgrund • Kommer från latinets conservare = bevara • Uppkom för att försvara samhället mot revolutionerna.

45 Grunder • Samhället ska utvecklas långsamt, inte genom revolution. • Bevara kyrkan, militären och monarkin. • Traditioner är bra.

46 Konservatismens historia • Svar på revolutionen i Frankrike och den industriella revolutionen i England. • Konflikt mellan liberala och konservativa. • Konservativa ville ha kvar kungen • Ville inte ge röst rätt till alla och speciellt inte till kvinnor. • Rikas röster skulle vara mera värda. • Nu tycker inga konservativa så.

47 Syn på staten och människan • Människan är svag och oförnuftig och behöver hjälp av staten. • De starka och kloka ska styra de andra. • Staten ska beskydda människan. • Vi offrar en del av vår frihet för att få skydd. • Lagar, domstolar, polis och militär behövs för att skydda människor. • Staten ska vara stark eftersom den skyddar traditioner och kultur.

48 Syn på ekonomin • Ekonomin ska staten låta bli så mycket som möjligt. • Man måste tänka på moralen när man tjänar pengar. • Det är normalt att alla inte har lika mycket pengar. • Staten ska se till att de som har det sämst ställt får det bättre.

49 Konservativa i Sverige • Inget parti i Sverige är enbart konservativt. • De konservativa partierna är också liberala. • Kristdemokraterna bygger också mycket på kristendomens värderingar.

50 Myter om konservatismen • ALLA tycker att det var bättre förr • Konservativa HATAR förändring.

51 Kritik mot konservatismen • Trögt! • Försvarar klassamhället. • Omodernt att vilja ha kvar kronan, korset och svärdet.

52 Att diskutera! • Hur konservativ är du? • Är Sverige ett konservativt land? • Vad är bra och dåligt med konservatismen?

53 Feminism

54 Grundidé & Nyckelord • Jämlikhet • Kvinnan är idag en del av förtryck • Löneskillnader ska bort. • Kvinnors livsutrymme begränsas.

55 Feminismens mål • Feminismen vill att kvinnor ska få halva makten i samhället = inget patriarkat. • Kvotering. • Lika löner för lika arbete. • Lika föräldraledighet. • Ta itu med kvinnovåldet. • Feminister ska inte behövas!

56 Historia • Antikens Grekland – Platon sa att en ideal stat måste ha med kvinnorna. • Franska revolutionen • Mitten av 1800-talet skapas många kvinnoorganisationer • Kvinnor hade då ingen rösträtt, arvsrätt, dålig utbildning, dåliga arbeten och var omyndiga.

57 Syn på människan • Det finns inga biologiska skillnader när man föds. • Könet är en social konstruktion. • Könet borde inte få sätta hinder för att förverkliga drömmar.

58 Syn på demokratin • Samhället ska vara jämställt. • Kvinnor ska ha lika rättigheter som män. • Jämlikhetskampen har drivits av män för män.

59 Syn på staten • Staten står idag för ett förtryck av kvinnan. • Det vore bra att lagstifta om t.ex. föräldraledigheten. • Staten måste ”hjälpa” samhället att gå mot jämlikhet mellan kvinnor och män.

60 Feminismen i Sverige idag • Alla partier säger att de är feminister. • FI fick 0,4% i riksdagsvalet 2010.

61 Kritik mot feminismen! • Kritikerna menar att feministerna ser allt ur ett könsperspektiv, även där det inte är relevant. • Män får ta ett kollektivt ansvar.

62 Kommunism

63 Grundidé & nyckelord • Ordet kommer från latinets communis = gemensam. • Allt ska ägas gemensamt – inga privata företag • Väldigt lik socialismen • Samhället ska vara klasslöst! • Kapitalismen ska bort!

64 Historia • Imperalismen hade lett till kapitalism. • Den moderna kommunismen uppstår i samband med Ryska revolutionen 1917. • Socialisterna ville att utvecklingen skulle gå långsamt. Kommunisterna ville att det skulle gå fort – revolution!

65 Syn på människan • Människan ska göra det som är bäst för gruppen. • Alla är jämlika. • Man ska dela på allt.

66 Syn på staten • Staten ska vara stark. • Staten ska äga företagen • Staten ska bestämma vad som ska produceras och hur mycket.

67 Kommunismen i Sverige • Inget enbart kommunistiskt parti i Sverige idag. • Vänsterpartiet var kommunistiskt fram till 1990. • Idag har ordet ofta en negativ klang.

68 Kritik mot kommunismen • Revolution är inte ett bra sätt att ändra på ett samhälle. • God idé, men den är inte genomförbar (Orwells Djurfarmen).

69 Filmtajm! Mediecentrum: Ideologiernas Historia Del 2


Ladda ner ppt "Ideologier. Vad tycker du? Jag tycker att det är bra att Sverige har en kung. JANEJ Konservatism Socialism."

Liknande presentationer


Google-annonser