Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ideologierna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ideologierna."— Presentationens avskrift:

1 Ideologierna

2 Liberalismen Ordet liberalism kommer från det franska ordet liber som betyder fri. Liberalismen är en ideologi som byggs upp utifrån den enskilde individens fri och rättigheter Synen på människan: Människan är i grunden fri att göra vad den vill och kan ta ansvar för sina handlingar Synen på staten: Staten skall vara så liten som möjligt och påverka individens frihet så lite som möjligt Synen på ekonomin: Ekonomin klarar av och mår bäst av så lite påverkan från staten som möjligt, man ska inte sätta gränser för den

3 Liberalismen Ekonomisk frihet. Politiska fri- och rättigheter.
"Jag håller inte med om din åsikt, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att yttra den". Voltaire ( ) Liberalismen  Politiska fri- och rättigheter.  Det representativa styrelseskicket.  Kvinnors frihet  Ekonomisk frihet.  Ett fritt näringsliv utan statliga ingripanden.  Privat ägande.  Att politisk frihet kräver ekonomisk frihet.

4 "Ett land skall inte med revolution skaka av sig sitt förflutna"
Edmund Burke ( ) Konservatism Ordet konservatism kommer från latinets conservati´vus som betyder bevarande och latinets conse´rvo som betyder bevar Konservatismen bygger på att samhällsförändring skall ske sakta och med eftertanke, samt ett rolltänkande Synen på människan: Alla människor har olika roller och dessa bör de hålla sig till om samhället ska fungera Synen på staten: Det skall finnas en stark stat som ser till att hålla samhällets olika grupper på rätt plats Synen på ekonomin: Här finns olika syn, men det viktigaste är att samhället fungerar inte att ekonomin fungerar

5 Konservatism Vid varje förändring av ett samhälle måste man ta hänsyn till landets förflutna och dess traditioner. Man måste förändra ett land försiktigt. Historien är som ett filter som sorterar bort det oanvändbara. Kvar blir det värdefulla, det som bestått provet under lång tid. Den politiska utvecklingen är viktigare än den ekonomiska och sociala. Staten skall vara stark så att kampen mellan olika grupper i samhället kan omvandlas till en förnuftig och harmonisk tävlan så att landets välstånd kan växa. Endast genom att en grupp människor har statens bästa inför sina ögon kan staten bli en god och harmonisk stat. Samhället ses som en organism som sakta förändras och så småningom anpassar sig till en ny omgivning utan att man kan påskynda utvecklingen.

6 Socialism Ordet socialism kommer från de latinska orden socius som betyder kamrat och från socialis som betyder kamratlig Inom den socialistiska rörelsen kan man tidigt skilja på de som vill reformera samhället med fredliga metoder och de som vill förändra samhället genom revolutionära metoder. Synen på människan: Människan är samarbetsvillig och kamratlig och vill allas bästa Synen på staten: Statens roll skall vara stark till en början för att sedan avvecklas Synen på ekonomin: Den kapitalistiska ekonomin med privata ägare skall avskaffas och staten skall äga allt för att se till att alla får ta del av pengarna

7 Socialism Kommunismen företräder småfolket, de fattiga.
Om privategendom överförs i statens egendom försvinner sociala och ekonomiska orättvisor. Familjen skall upphävas och barnuppfostran skall vara en samhällelig uppfostran. Det kapitalistiska samhällssystemet liksom nationerna kommer att försvinna. Den kommunistiska revolutionen kommer att avskaffa religionen och andra borgerliga idéer. Kapitalismen kan bara avskaffas genom revolution. Införandet av proletariatets diktatur för att införa ett klasslöst samhälle.

8 Fascism/Nazism Ordet fascism kommer från det latinska ordet fasces, spöknippen. Fasces-symbolen, ett knippe av alm- och björkris med en yxa i, var i antikens Rom symbolen för lagens och ordningens upprätthållande Fascismen har inga direkta teoretiker utan de främsta ledarfigurerna har varit Benito Mussolini och Adolf Hitler. Istället baseras fascismens ideologi på deras viljor och förda politik när de var diktatorer i sina länder. Båda har dock skrivet böcker om sina tankar. Synen på människan: Människan är en kugge i ett stort maskineri och skall göra det bästa för nationen eller folket Synen på staten: Staten skall vara stark och statens ledare är den som är bästa lämpad för att se till att allt fungerar Synen på ekonomin: Staten skall styra över ekonomin så att den används förr staten eller folkets bästa

9 Fascism/Nazism Ledarens, Il duces, Der Führers vilja och godtycke bestämmer.  Samhället, staten eller folket ses som en organism som ledaren är bäst på att utveckla. Staten är överordnad individen. Staten skall organiseras så att inga sociala konflikter uppstår. Sträng politisk och laglig ordning. Ekonomin skall underordnas folkets och statens bästa. Försvarar privat egendom men inget stort privat näringsliv eller storfinans. Känslor, lidelser och instinkten är satta framför intellekt, tron på förnuftet och teori.

10 Skillnaden mellan Fascism och Nazism
Fascismen utgår fån nationen Nazismen utgår från folket Nazismen talar om rasteori det gör inte Fascismen Nazismen har hämtat mycket från rasismen

11 Höger/vänster sammanfattning
Kollektivt ägande Kollektivets trygghet Planekonomi Stor, reglerande Lön efter behov Skatter Privat ägande Individens frihet Marknadsekonomi Liten, få regleringar Lön efter prestation Avgifter Syn på ägande Grundläggande inriktning Ekonomiskt system Statens roll Lön Finansiering av


Ladda ner ppt "Ideologierna."

Liknande presentationer


Google-annonser