Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liberalism • Individer och stater är rationella. • Kan reglera sina relationer för att öka den gemensamma nyttan. • Interdependens (ömsesidigt beroende)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liberalism • Individer och stater är rationella. • Kan reglera sina relationer för att öka den gemensamma nyttan. • Interdependens (ömsesidigt beroende)"— Presentationens avskrift:

1 Liberalism • Individer och stater är rationella. • Kan reglera sina relationer för att öka den gemensamma nyttan. • Interdependens (ömsesidigt beroende) präglar världen. • Många olika aktörer, inte bara stater.

2 • Utgår från den politiska ideologin med dess universella värden fred, välfärd och rättvisa som tillkommer alla individer. • Staten har inget egenvärde. • Staten behövs för att hindra kaos, att individer skadar varandra, och att avtal hålls, dvs ge individen möjlighet att leva fritt utan att begränsa andras frihet.

3 Immanuel Kant (1724-1804): Internationell fred nås genom inre frihet för medborgare, och yttre samarbete mellan stater.

4 Mål och medel • Demokrati, mänskliga rättigheter, fred, frihandel, tillväxt och mellanstatligt samarbete förstärker varandra.

5 Kosmopolitanism • Alla människor har samma värde, oavsett ursprung och hemvist. • Staten, den nationella gemenskapen, skiljer människor åt för mycket. • Det behövs starka och rättvisa internationella institutioner baserade på de mänskliga rättigheterna.

6 Interdependens • Stater, individer, organisationer osv. är beroende av med varandra för överlevnad, utveckling och välstånd. • Ekonomi: komparativa fördelar, dvs gör det du är bäst på och köp resten av andra. • Miljö, klimat, epidemier osv. • Problemen kan lösas med samarbete.

7 Institutioner • Motverkar den internationella anarkin. • Behövs för att hindra vissa från att åka snålskjuts. • Långsiktigt deltagande ger större fördelar än kortsiktigt fusk. • Många deltagare ger större säkerhet och dynamik. • Sanktioner och transparens motverkar fusk.

8 Institutioner • Formella organisationer t ex EU, FN, WTO. • Internationella regimer, dvs. avtal och konventioner om vissa ämnen, t ex luftfart, valfångst, valutahandel.

9 Inrikespolitik =utrikespolitik? • Det finns olika inrikespolitiska intressen. • Olika grupper är olika starka i olika stater. • Staten uttrycker den maktägande gruppens intressen, även internationellt. • Ex. Sveriges folkomröstning om EMU 2003.

10 Varför krigar inte demokratier? • Krig är dyrt, både i liv och välfärd. Folket vill inte slösa. (rationellt argument) • Krig kränker individers rätt till liv och frihet. (normativt argument). • Demokratiska politiker tränas att lösa konflikter utan våld. Därför krigar inte demokratier mot varandra. • Demokratier upplever gemenskap, det gör inte diktaturer.

11 Varför krigar demokratier? • Befria folk i diktaturer. • Utöka de demokratiska värdena (frihet, marknadsekonomi, fred, mänskliga rättigheter osv.). • Självförsvar.

12 Kritik • Utopisk (realism). • Legitimerar västs makt på bekostnad av fattiga (marxism). • Döljer ojämlikhet mellan könen (feminism) • Vackra ord, men verkligheten är inte så vacker.


Ladda ner ppt "Liberalism • Individer och stater är rationella. • Kan reglera sina relationer för att öka den gemensamma nyttan. • Interdependens (ömsesidigt beroende)"

Liknande presentationer


Google-annonser