Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktör / Struktur. ”Alla människor äro födda fria och lika I värde och rättigheter. De äro utrustade med Förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktör / Struktur. ”Alla människor äro födda fria och lika I värde och rättigheter. De äro utrustade med Förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra."— Presentationens avskrift:

1 Aktör / Struktur

2 ”Alla människor äro födda fria och lika I värde och rättigheter. De äro utrustade med Förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap”

3 Aktörer: ”Arenans spelare” • Grupper • Individer • Företag organisationer • Myndigheter • Samhällsinstitutioner ställer upp regler för aktörerna.

4 Institutioner • Familj • Stat • Rättssystem • Religion • Ekonomiska systemet • Institutioner i lagsystem eller traditioner: institutioner bildar strukturer. Informellt och formellt regelverk.

5 Institutioner • Samhällsinstitutioners strukturer är inte bestående. Kan förändras. • Förändras med tiden.

6 Makt • Definition: ”Inflytande och påverkan” • Lag, polis, domstol begränsar individers makt. Men skyddar också den. • = skydd från maktmissbruk från andra individer, grupper, institutioner, myndigheter • Viktigt att demokratiskt system vakar över att de som utövar makt inte missbrukar (t.ex. MR).

7 Maktresurser. Vad ger oss makt? • Pengar, utbildning, medborgarskap, kontakter, yrke, inflytande i media • Pengar, mer makt över sitt liv, valmöjligheter. • Men pengar kan också leda till att få makt över andra.

8 Typer av makt • 1.Direkt makt • Makt över andra medmänniskor. • Utövas avsiktligt och avsikten är att det ska leda till beslut eller handling. Belöning eller bestraffning finns ofta inbakat. • Det är tydligt vem som utövar makten • Maktutövaren kan ställas till svars

9 2. Dagordningsmakt ”makt över dagordningen” • Begränsar andra genom att den med makten själv bestämmer vad man ska fatta beslut om Makt över vad som ska diskuteras, men också vad som inte ska diskuteras. Utövas avsiktligt men ska inte leda till beslut, snarare vad man ska besluta om. Medievärlden har mkt dagordningsmakt. Dagordningen för politisk diskussion kan styras. Eexempel på medias dagordningsmakt?

10

11 3. Makt över tanken • Begränsning av tankar. Vad vi tänker önskar och gör. • Skapas av samhällets strukturer. • Strukturerna närmast individen definierar verkligheten. • Präglar människors tankar, allt som inte stämmer med strukturerna känns onaturligt. = regleras • Socialisation = vi lär oss strukturerna. Under uppväxt.

12 • Familj, religiösa traditioner, skolan, teknisk vetenskaplig nivå likaså. = vad vi ser som möjligt. • 50 år sedan? Kvinnor hemma. Pappan hemma = ontaurligt. Makt utövades utan att man såg det. Valmöjlligheter begränsades. = oavsiktligt. Inte utövad av någon enskild. Strukturell.

13 • Aktörerna kan förändra strukturerna. • Ibland beror det på att människor själva väljer att leva annorlunda och så småning börjar kräva förändringar i institutionerna och strukturerna. • Även människor i maktposition kan driva fram förändringar. • Andra ändringar kan vara som till ex. vetenskaplig utveckling som möjliggör att tänka o leva annorlunda.

14 • Strukturer i samhället kan förändras • Möjligt att tänka bortanför strukturerna

15 Strukturers makt över tanken • En far och hans son åker i samma bil och råkar ut för en trafikolycka. Fadern omkommer. Sonen blir allvarligt skadad och får föras till sjukhuset med ambulans. Han förbereds för operation, men kirurgen som skulle operera honom säger "Jag kan inte operera den här pojken - det är ju min son." Hur hänger det ihop?

16 Forts. makt över tanken • M ö t kan förtrycka. • Dåligt självförtroende och underlägsenhet – Kan kännas naturligt, som tingens ordning. • Kvinnan har t.ex. tyckt naturligt att mannen bestämt. • Bonden att godsägaren bestämt. • Medborgaren i en diktatur… • …Men aldrig fullt ut. • Människor har någonstans ändå möjlighet att tänka bortanför strukturerna. • Många är fogliga för man upplevt det inte finns val.

17 Ge ett exempel på: 1. Direkt makt 2. Dagordningsmakt 3. Makt över tanken Funder på i vilka situationer du kan uppleva dessa typer av maktutövande i din egen vardag.


Ladda ner ppt "Aktör / Struktur. ”Alla människor äro födda fria och lika I värde och rättigheter. De äro utrustade med Förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra."

Liknande presentationer


Google-annonser