Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristina Yondt LEDARSKAP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristina Yondt LEDARSKAP."— Presentationens avskrift:

1 Kristina Yondt Kristina.yondt@edu.sigtuna.se LEDARSKAP

2

3 Vad är en ledare? ” En ledare är en person som strukturerar och överblickar arbetet i en grupp människor.” (Wikipedia.org)

4 Vad är ett ledarskap? Ledarskap är en beteckning på det inflytande som en ledare utövar på en grupp männniskor. (Wikipedia.org)

5 ” Forskarna tycks numera vara eniga om att ledarskap inte i första hand är en fråga om vad ledaren är utan vad han gör.” (Grupputveckling, Arne Maltén)

6 Kan man praktisera ett ledarskap utan att vara en ledare? Kan man vara en ledare utan att praktisera ett ledarskap? ?

7

8 - Styr ensam sin grupp - tar själv så gott som alla initiativ - rådgör sällan med gruppen - reglerar i detalj verksamheten - både beröm och kritik från ledaren Auktoritär ledare

9 Demokratisk ledare - låter gruppmedlemmarna ta aktiv del av planering och genomförande - finns tillhands när någon behöver råd/hjälp - samarbetar aktivt och stimulerar till kommunikation inom gruppen

10 Låt-gå ledaren - uppträder passivt - ger råd och upplysningar, endast när han/hon blir tillfrågad - lämnar gruppen åt sig själv - ”laissez fire” på franska - ”la skure” (låt det regna) på norska

11 Är man endast en ledartyp eller kan man vara flera på samma gång?

12 DISKUSSION 1) vad är du för typ av ledare? 2) vilken är en bra/mindre bra ledartyp? 3) om du får välja; vilken ledartyp vill du vara? 4) berätta om en person du träffat som varit typisk för en viss ledartyp 10min

13 ” En god ledare har förmågan att anpassa sitt ledarskap efter gruppen. ” (Okänd)

14 LEDARSKAP & SJÄLVKÄNNEDOM

15

16 Vad är självkännedom? Självkännedom är egenskapen hos människor att ha kunskap om sina egna mentala tillstånd, som trosföreställningar och viljeattityder.

17 Fråga din lärare: ”Har du bra självkännedom? ”

18 Egen erfarenhet Utveckla eget handlande. (våga, vilja, pröva) Ta till andras erfarenheter och teorier PEDAGOGISK GRUNDSYN

19 EGENSKAPER

20 http://similarminds.com/leader.html

21 fredag 27/11 Besök av ledare Uppgift: förbered frågor till denna ledare t.ex. - varför valde du ett ledarskapsyrke? - är man född till ledare? - vilken typ av ledare är du: aktoritär, demokratisk, låt-gå? Osv…


Ladda ner ppt "Kristina Yondt LEDARSKAP."

Liknande presentationer


Google-annonser