Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FN - Förenta nationerna • Bildades 1946 • Började som fredsbevarande organisation, ville bevara freden efter 2:a världskriget. • 191 medlemmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FN - Förenta nationerna • Bildades 1946 • Började som fredsbevarande organisation, ville bevara freden efter 2:a världskriget. • 191 medlemmar."— Presentationens avskrift:

1 FN - Förenta nationerna • Bildades 1946 • Började som fredsbevarande organisation, ville bevara freden efter 2:a världskriget. • 191 medlemmar

2 Vad jobbar FN för? • Förhindra krig. • Arbeta för nedrustning av vapen. • Skapa fred som varar länge. • Skydda de mänskliga rättigheterna. • Förbättra livet för fattiga människor. • Hjälpa olika folk till att skapa frihet.

3 FN:s olika regler (konventioner) • Barnets rättigheter, 54 artiklar, exempelvis: – Alla barn lika värda och samma rättigheter. – Barn ska få sjukvård. – Barn ska inte vara soldater i krig. – Barn har rätt till gratis grundskola. – Alla människor under 18 år är barn och har rätt till att leka och en meningsfull fritid.

4 FN:s olika regler (konventioner) • Mänskliga rättigheter, 30 artiklar, exempel: – Alla människor har samma värde oavsett hudfärg eller religion. – Alla människor har yttrandefrihet. – Alla människor har rätt till arbete och skydd mot arbetslöshet. – Alla människor har rätt till mat för dagen.

5 FN:s olika regler • FN:s stadgar – FN-stadgan anger FN:s uppgifter, befogenheter och organisation. – Ländernas rättigheter och skyldigheter gentemot organisationen och varandra. – Den förbjuder till exempel stater att använda våld mot andra stater annat än i självförsvar

6 Vilka bestämmer i FN? • Alla länder tillsammans – demokrati. – Generalförsamlingen – där bestäms vad som ska göras, varje land har en röst. – Sekretariatet – utför det som generalförsamlingen har bestämt. Leds av generalsekreteraren. – Säkerhetsrådet – upprätthåller fred i världen. 15 medlemmar som väljs på två år. Fem länder är alltid med; Kina, USA, Ryssland, Frankrike och Storbritannien.

7 Vad kan säkerhetsrådet göra? • Förhandla mellan länder. • Sätta in fredsbevarande styrkor. • Sanktioner mot länder. • Militära insatser, exempelvis: – Irak 1990 – Kosovo 1999 – Afghanistan 2001

8 Vad vill FN uppnå? • Millenniemålen för 2015 – Skola för alla barn. – Spridning av hiv/aids ska minska. – Halvera antalet människor som lider av hunger. – Flickor samma rätt till skola som pojkar. – Halvera antalet människor som lever på mindre än 8 kronor om dagen.

9 Diskussionsfrågor • Varför behöver vi FN? • Uppnår FN alla sin mål? • Är FN helt demokratiskt? • Skulle du vilja jobba för FN? Varför? Varför inte?


Ladda ner ppt "FN - Förenta nationerna • Bildades 1946 • Började som fredsbevarande organisation, ville bevara freden efter 2:a världskriget. • 191 medlemmar."

Liknande presentationer


Google-annonser