Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enhet Politik på människans och naturens villkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enhet Politik på människans och naturens villkor."— Presentationens avskrift:

1 Enhet Politik på människans och naturens villkor

2 Enhets värdegrund Fysiska behov Existentiella behov Psykiska behov Samarbete Med- mänsklighet HelhetssynHållbarhet Enhet

3 Bakgrund 1990 Enhets etik Vårt personliga och gemensamma ansvar  AttitydförändringBakgrund

4 Bakgrund 1990 Enhets Visioner Hur ett gott samhälle kan se ut  Visionsbaserad politik Enhets etik Vårt personliga och gemensamma ansvar  AttitydförändringBakgrund

5 Bakgrund 1990 Enhets Visioner Hur ett gott samhälle kan se ut  Visionsbaserad politik Enhets etik Vårt personliga och gemensamma ansvar  AttitydförändringBakgrund

6 19902012 Enhets Visioner Hur ett gott samhälle kan se ut  Visionsbaserad politik Enhets etik Vårt personliga och gemensamma ansvar  AttitydförändringBakgrund Enhets Partiprogram Konkreta steg mot visionen  Konkret politik

7 1990 Enhets Visioner Hur ett gott samhälle kan se ut  Visionsbaserad politik Enhets Partiprogram Konkreta steg mot visionen  Konkret politik Enhets etik Vårt personliga och gemensamma ansvar  AttitydförändringBakgrund 2012

8 Enhets visioner Harmoni med naturen. Ekologisk balans framför materialism Ett samhälle i samarbete. Ett samhälle i mångfald. Frihet att forma sitt liv. Inre frid ger yttre fred.

9 Verkar på tre plan Enhets politik/partiprogram – Konkreta steg mot visionen Enhets visioner – Hur ett gott samhälle kan se ut Enhets etik – Vårt personliga och gemensamma ansvar

10 Fundamenten i Enhets politik Existenslinjen istället för arbetslinjen: Arbete är inte det enda som gör livet meningsfullt Tillväxt av lycka, hälsa och ekologi : En ekonomi som ger större jämlikhet och balans Tjäna varandra och samhället med arbete och inte med skatter på arbete

11 Existenslinjen Attitydförändring kring arbete och vad som gör livet meningsfullt Alla har lika värde – inte för vad du presterar utan för att de existerar Gemenskap och samarbete Mänskliga rättigheter

12 Ur FN:s deklaration för mänskliga rättigheter - Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

13 Vem äger vår jord och dess resurser? Ingen, eller alla?

14 Ekonomisk allemansrätt - Naturresursdelning Avgift vid uttag av gemensamma naturresurser = landskatt Värdet tillbaka till medborgarna  basinkomst = Ekonomisk demokrati

15 Skattereform Minskad skatt på arbete Ger utrymme för: Ett mindre uttag av naturen Ett ökat behov av mänskligt arbete Innebär:

16 Ny tid kräver nya lösningar Effektivisering och robotisering → arbetstidsförkortning → nya systemlösningar Den sociala delen av samhället behöver hinna ikapp den teknologiska delen.

17 Basinkomst Villkorslöst Lika för alla! Minskar - Stress - Förnedring - Ohälsa Ökar - Valfrihet - Välmående - Kreativitet

18 Ur FN:s Deklaration för mänskliga rättigheter - Artikel 22 Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

19 En trygg människa är en rik människa

20 Uthållighet och hållbarhet

21 Sju generationer framåt Resiliens Förmågan att återhämta sig, motstå störningar Mångfald Redundans Back- ups Flera system som gör samma sak Robust Full av hälsa och styrka Kraftfullt byggt

22 Permakultur Lokala lösningar Myndighets- förklaring av folket Ekologi = Hållbarhet

23 Uppväxt och lärande Avgörande frågor: Vad är viktigt för barn för att de ska må bra och utvecklas med bevarad självkänsla? Vad är skolan till för? Vad föder motivation och lust att lära?

24 Omsorg - att bära varandra Barnomsorg Äldreomsorg Familjefrågor Basinkomst

25 Enhet vill skapa ett samhälle som stöder människors hälsa och välmående. Ett samhälle som sätter tillväxt av hälsa framför ekonomisk tillväxt. Samhällssystemen behöver främja hälsa. Om ett system inte gör det behöver det ersättas med ett nytt som gör det, snarast ! Hälsa – hela livet

26 Mera friskvård – mindre sjukvård Helhetssyn Integrativ vård Hälsofrämjande perspektiv Valfrihet Granskning av läkemedelsindustrin

27 Allas erfarenheter behövs Direktdemokrati ger: Inflytande Delaktighet Direktdemokrati stimulerar: Kunskap och ansvars- tagande Engagemang och välmående

28 En värld av mångfald och enhet Fredsförespråkande parti - upphörande av vapenexport Större auktoritet till FN Gemensamt ansvar - flyktingpolitik

29 Tack för att ni lyssnade! ! Istället för vänster eller höger, går Enhet framåt. Välkommen att följa med!


Ladda ner ppt "Enhet Politik på människans och naturens villkor."

Liknande presentationer


Google-annonser