Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RYSKA REVOLUTIONEN Sovjet mellan 1917 och 1939 Suad Djudja, Sätilaskolan, Sätila – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RYSKA REVOLUTIONEN Sovjet mellan 1917 och 1939 Suad Djudja, Sätilaskolan, Sätila – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 RYSKA REVOLUTIONEN Sovjet mellan 1917 och 1939 Suad Djudja, Sätilaskolan, Sätila – www.lektion.se

2 Förhållandena i Ryssland före revolutionen •Världens största land •Över hundra olika nationaliteter •90 % bor på landet •Låg grad av industrialisering •Fattigdom och analfabetism var vanliga •Liten medelklass och liten arbetarklass •Bönderna fick betala höga skatter •Tsaren styrde med järnhand (envälde)

3 Tsaren Nikolaj II och hans familj

4 Bolsjevikerna •1903 bryter Bolsjevikerna med det socialdemokratiska partiet •Ledaren heter Vladimir Ilich Lenin •Andra viktiga ledare är Leo Trockij och Josef Visarionovich Stalin

5 Lenin

6 Marxismen •Hela historien är en kamp mellan olika klasser – förtryckare och förtryckta •Klasskampen leder till ett kommunistiskt samhälle där klasser upphör att existera •Det kommunistiska samhället upprättas genom revolution •Arbetarklassen är den klass som skall genomföra revolutionen •I det kommunistiska samhället avskaffas pengar, religion och privat egendom •Huvudprincipen i det kommunistiska samhället är: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov •Samhället styrs genom proletariatets diktatur

7 Engels och Marx

8 Diskussionsfrågor •Vad tycker du om dessa idéer? •Är de möjliga att genomföra? •Kan man skapa ett sådant samhälle utan revolution?

9 Leninismen •Lenin skapade en egen variant av marxism - leninismen •Proletariatet är ännu inte mogen för revolution •En liten grupp, proletariatets avantgarde, leder revolutionen och styr tills proletariatet är tillräckligt mogen att ta över

10 Februarirevolutionen •Misslyckande i kriget mot Tyskland •Stort missnöje bland soldaterna •Svält •Oroligheter och strejker, demonstrationer i städerna •Soldater byter sida och ansluter sig till demonstranterna •Tsaren abdikerar, en provisorisk regering bildas •Arbetare och soldater bildar sovjeter (råd)

11 Oktoberrevolutionen •Vad föreställer bilden?

12 Så här gick det till •I april återvände Lenin till Ryssland •Bolsjevikerna fick kontroll över sovjeterna •7/11 tog beväpnade arbetare kontroll över Sankt Petersburg (Rysslands huvudstad) och avsatte regeringen, Lenin och bolsjevikerna tog över regeringsmakten •Valet till parlamentet utlystes, bolsjevikerna vann bara en fjärde del av platserna •Lenin upplöste parlamentet och tog över hela makten

13 Oktoberrevolutionen Hur framställsrevolutionen på denna bild? Hur gick det till? Stämmer målningen med verkligheten?

14 Efter maktövertagandet •Fred med Tyskland, mars 1918 •Bolsjevikerna bytte namn till Ryska kommunistiska partiet 1818, alla andra partier var förbjudna •Adelns och kyrkans egendomar togs av staten •Även andra stora egendomar beslagtogs av staten •Bönderna fick bruka jorden och leverera mat till städerna •Moskva blev återigen huvudstad

15 Inbördeskriget 1918-1921 Röda armen 1918

16 De vita

17 Sovjetunionens symboler Nationalsången

18 Stalin 1878-1953 Under den store Stalins ledning – framåt mot kommunismen Vad är bildens budskap?

19 Femårsplaner •Den första planen 1928 •Planekonomi •Detaljerade planer på vad som skall produceras •Snabb industrialisering, tung industri prioriteras

20 Kollektiviseringen 1928-1932 •Bönderna tvingades att slå ihop sina gårdar •Kollektivjordbruk – kolchoser •Mekanisering •Allt motstånd krossades •Kampanjer mot storbönder – kulaker •Svält som följd

21 Holodomor •Svältkatastrof i Ukraina 1932-1933 •Ca 7 miljoner människor dog av svält, dödades eller skickades till arbetsläger i Sibirien

22 Terrorns tid •De första utrensningarna 1928-30 •Skenrättegångarna 1936-38 •Deportationer till fängelseläger i Sibirien – Gulag •1-2 miljoner människor avrättades •Uppemot 20 miljoner dog av sjukdom

23 Utrensningarna Vad är fel?

24 Diskussionsfråga: •Kommunisterna ville skapa ett bättre samhälle för dem som tidigare var förtryckta. Hur kunde man begå sådana brott i ett så ädelt syfte? Finns det någon koppling mellan ideologin (leninismen) och dessa brott?

25 Sovjetisk konst •Socialistisk realism •Konsten skildrar den nya människan – arbetaren, bonden •Världen skildras som den borde vara •Stora ledare porträtteras •Konsten står i statens och kommunistiska partiets tjänst

26 Personkult - Stalin och pionjärerna

27 Ser du några typiska drag för socialistisk realism i denna skulptur?

28 Världen som den borde vara Firande av kollektiviseringen Hur väl stämmer denna bild med verkligheten?

29 Socialistisk realism i arkitekturen Stalins gåva till det polska folket - kulturministeriet

30 Soldatens återkomst Likheter och skillnader

31 Socialistisk realism idag Liberation of Baghdad Varför kan denna målning klassas som socialistisk realism?


Ladda ner ppt "RYSKA REVOLUTIONEN Sovjet mellan 1917 och 1939 Suad Djudja, Sätilaskolan, Sätila – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser