Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suad Djudja, Sätilaskolan, Sätila –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suad Djudja, Sätilaskolan, Sätila –"— Presentationens avskrift:

1 Suad Djudja, Sätilaskolan, Sätila – www.lektion.se
RYSKA REVOLUTIONEN Sovjet mellan 1917 och 1939 Suad Djudja, Sätilaskolan, Sätila –

2 Förhållandena i Ryssland före revolutionen
Världens största land Över hundra olika nationaliteter 90 % bor på landet Låg grad av industrialisering Fattigdom och analfabetism var vanliga Liten medelklass och liten arbetarklass Bönderna fick betala höga skatter Tsaren styrde med järnhand (envälde)

3 Tsaren Nikolaj II och hans familj

4 Bolsjevikerna 1903 bryter Bolsjevikerna med det socialdemokratiska partiet Ledaren heter Vladimir Ilich Lenin Andra viktiga ledare är Leo Trockij och Josef Visarionovich Stalin

5 Lenin

6 Marxismen Hela historien är en kamp mellan olika klasser – förtryckare och förtryckta Klasskampen leder till ett kommunistiskt samhälle där klasser upphör att existera Det kommunistiska samhället upprättas genom revolution Arbetarklassen är den klass som skall genomföra revolutionen I det kommunistiska samhället avskaffas pengar, religion och privat egendom Huvudprincipen i det kommunistiska samhället är: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov Samhället styrs genom proletariatets diktatur

7 Engels och Marx

8 Diskussionsfrågor Vad tycker du om dessa idéer?
Är de möjliga att genomföra? Kan man skapa ett sådant samhälle utan revolution?

9 Leninismen Lenin skapade en egen variant av marxism - leninismen
Proletariatet är ännu inte mogen för revolution En liten grupp, proletariatets avantgarde, leder revolutionen och styr tills proletariatet är tillräckligt mogen att ta över

10 Februarirevolutionen
Misslyckande i kriget mot Tyskland Stort missnöje bland soldaterna Svält Oroligheter och strejker, demonstrationer i städerna Soldater byter sida och ansluter sig till demonstranterna Tsaren abdikerar, en provisorisk regering bildas Arbetare och soldater bildar sovjeter (råd)

11 Oktoberrevolutionen Vad föreställer bilden?

12 Så här gick det till I april återvände Lenin till Ryssland
Bolsjevikerna fick kontroll över sovjeterna 7/11 tog beväpnade arbetare kontroll över Sankt Petersburg (Rysslands huvudstad) och avsatte regeringen, Lenin och bolsjevikerna tog över regeringsmakten Valet till parlamentet utlystes, bolsjevikerna vann bara en fjärde del av platserna Lenin upplöste parlamentet och tog över hela makten

13 Oktoberrevolutionen Hur framställsrevolutionen på denna bild?
Hur gick det till? Stämmer målningen med verkligheten?

14 Efter maktövertagandet
Fred med Tyskland, mars 1918 Bolsjevikerna bytte namn till Ryska kommunistiska partiet 1818, alla andra partier var förbjudna Adelns och kyrkans egendomar togs av staten Även andra stora egendomar beslagtogs av staten Bönderna fick bruka jorden och leverera mat till städerna Moskva blev återigen huvudstad

15 Inbördeskriget Röda armen 1918

16 De vita

17 Sovjetunionens symboler
Nationalsången

18 Under den store Stalins ledning – framåt mot kommunismen
Vad är bildens budskap?

19 Femårsplaner Den första planen 1928 Planekonomi
Detaljerade planer på vad som skall produceras Snabb industrialisering, tung industri prioriteras

20 Kollektiviseringen Bönderna tvingades att slå ihop sina gårdar Kollektivjordbruk – kolchoser Mekanisering Allt motstånd krossades Kampanjer mot storbönder – kulaker Svält som följd

21 Holodomor Svältkatastrof i Ukraina 1932-1933
Ca 7 miljoner människor dog av svält, dödades eller skickades till arbetsläger i Sibirien

22 Terrorns tid De första utrensningarna 1928-30
Skenrättegångarna Deportationer till fängelseläger i Sibirien – Gulag 1-2 miljoner människor avrättades Uppemot 20 miljoner dog av sjukdom

23 Utrensningarna Vad är fel?

24 Diskussionsfråga: Kommunisterna ville skapa ett bättre samhälle för dem som tidigare var förtryckta. Hur kunde man begå sådana brott i ett så ädelt syfte? Finns det någon koppling mellan ideologin (leninismen) och dessa brott?

25 Sovjetisk konst Socialistisk realism
Konsten skildrar den nya människan – arbetaren, bonden Världen skildras som den borde vara Stora ledare porträtteras Konsten står i statens och kommunistiska partiets tjänst

26 Personkult - Stalin och pionjärerna

27 Ser du några typiska drag för socialistisk realism i denna skulptur?

28 Världen som den borde vara
Firande av kollektiviseringen Hur väl stämmer denna bild med verkligheten?

29 Socialistisk realism i arkitekturen Stalins gåva till det polska folket - kulturministeriet

30 Soldatens återkomst Likheter och skillnader

31 Socialistisk realism idag
Liberation of Baghdad Varför kan denna målning klassas som socialistisk realism?


Ladda ner ppt "Suad Djudja, Sätilaskolan, Sätila –"

Liknande presentationer


Google-annonser