Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RYSKA REVOLUTIONEN. BAKGRUND  Första riket bildas kring staden Kiev på 800-talet  Under 1400-talet började ett Ryssland växa fram med Moskva som huvudstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RYSKA REVOLUTIONEN. BAKGRUND  Första riket bildas kring staden Kiev på 800-talet  Under 1400-talet började ett Ryssland växa fram med Moskva som huvudstad."— Presentationens avskrift:

1 RYSKA REVOLUTIONEN

2 BAKGRUND  Första riket bildas kring staden Kiev på 800-talet  Under 1400-talet började ett Ryssland växa fram med Moskva som huvudstad.  1547 kröntes Ivan IV till tsar (kejsare)  Under 1600 och 1700-talen växte Ryssland västerut mot Östersjön

3 BAKGRUND forts..  Samtidigt trängde de även västerut  Mot slutet av 1600-talet blev Peter I tsar i Ryssland.

4 ….forts….  Han var en moderns ledare som bl grundade staden S:t Petersburg.  Han gjorde Ryssland till stormakt  Under 1800-talet sträckte sig Ryssland från Östersjön till Stilla Havet  Fanns hundratals olika nationaliteter i landet

5 …forts…  Samhället i Ryssland var väldigt orättvist  Den mesta och den bästa åkerjorden ägdes av kyrkan, staten & adeln  De flesta bönderna var livegna  Tre av fyra vuxna var analfabeter  Missväxt och svält var vanligt

6 LIVEGEN  Att vara livegen var att vara som slav  Husbonden kunde döma de livegna till spöstraff & fängelse  Om en gård såldes följde de livegna med i köpet  De fick inte flytta från gården utan godsägarens tillstånd

7 …forts…  1861 avskaffades livgenskapen  Dock blev friheten en besvikelse för många  De hade inga pengar att köpa jord för, ingenstans att ta vägen så livet förändrades inte så mycket för dom  De levde som förr

8 ETT UPPDELAT SAMHÄLLE  Tsaren var inte bara härskaren, han var även kyrkans högsta ledare. Han var ansvarig endast inför Gud  Adeln utgjorde 1% ägde hälften av Rysslands jord  Från adeln kom biskopar, höga ämbetsmän mm  Medelklassen var liten & arbetarklass fanns inte

9 KRAV PÅ FÖRÄNDRINGAR  Under slutet av 1800-talet börjar den ”moderna världen” att knacka på  Ryssland måste industrialiseras och detta kostar mycket pengar.  1915 blev transibiriska järnvägen klar ( 930 mil lång)  Man börjar utvinna olja

10 …forts…  Många fattiga sökte sig till Moskva och andra städer för arbete i industri  1900 fanns mellan 2 och 3 miljoner industriarbetare, inom jordbruket fanns mer än 100 miljoner  Att industrialisera ett land kostar mycket pengar. De högre samhällsklasserna betalade lite skatt.  Vilka fick betala? Bönderna….

11 …forts…  Nationalismen börjar få fäste i Ryssland vid denna tiden och man krävde förändringar  Var dock inte lätt  Fanns censur i landet. Man fick inte kritisera tsaren bl  Folket var till stor del analfabeter

12 DEN RYSKA REVOLUTIONEN  1903 grundar Vladimir Lenin ett parti som kallades bolsjeviker ( betyder majoritet, de många )  1914 dras Ryssland in i första världskriget  De ryska järnvägarna utnyttjas dåligt, folk svälter, mat ruttnar i stillastående järnvägsvagnar, soldaterna får inte tillräckligt med mat mm

13 …forts…  Vintern 1916 -17 vägrar hela truppförband att lyda order  I mars 1917 utbröt revolution. Arbetarkvinnorna i S:t Petersburg demonstrerade och krävde bröd. Fabriksarbetarna ställde upp på deras sida.  Soldaterna som skulle skingra folkmassan sköt sina officerare och gick med demonstranterna

14 …forts…  Arbetare och soldater bildade sovjeter ( råd )  Tsaren tvingades avgå och avrättas med sin familj  Lenin, som befann sig i landsflykt i Schweiz, återvände till Ryssland  Han togs emot som en hjälte vid sin återkomst i april 1917. Kring honom samlades bolsjeviker bl Josef Stalin & Leo Trotskij

15 …forts…  I september fick bolsjevikerna kontroll över sovjeterna i S:t Petersburg.  Man tog kontroll över järnvägar och telegrafstationer  Man tog regeringen till fånga  Händelsen kallas Oktoberrevolutionen

16 …forts…  1918 upplöstes parlamentet efter valet pga av att bolsjevikerna bara fick ¼ av platserna  Lenin körde ut de valda med hjälp av beväpnade arbetare och bolsjevikerna antog namnet Ryska kommunistiska partiet  Det fanns allmän rösträtt men det valda parlamentet saknade makt. Den låg hos partiet

17 …forts…  Man sa sig ha förverkligat Karl Marx idéer men i praktiken hade man infört kommunistisk diktatur  Man skapade världens första kommunistiska stat  Problemen i landet innebar att man ville ha ett snabbt slut på första världskriget och man slöt en fred med Tyskland i Brest-Litovsk 1918. Denna överenskommelse var dock meningslös då Tyskland senare fick skulden för kriget

18 SOVJETUNIONEN  Bildas 1922  Ledde till inbördeskrig i Sovjetunionen Vita (godsägare, kyrkan mm ) mot röda (kommunisterna)  De röda segrade i kriget, dels tack vare en skicklig krigsledare Leo Trotskij  Mellan 6-7 miljoner människor dödas i inbördeskriget

19 …forts…  1924 dör Lenin, leder till maktkamp om vem som ska styra  Maktkampen vinner Josef Stalin, detta ledde till en enorm rensning i partiet - alla som är emot eller misstänks vara emot ”försvinner”  Stalin styr landet med terror. Människor avlyssnas, miljoner människor förs till Gulager ( arbetsläger ) i norra Sibiren

20 …forts…  Finns inga säkra siffror på antalet avrättade under Stalins tid, men mellan 1-2 miljoner avrättas, uppåt 20 (!) miljoner dör i arbetsläger, svält, sjukdomar mm

21 5-ÅRS PLANER  Stalin lät införa planekonomi, dvs en centralstyrd ekonomi  Han införde 5-årsplaner. Här angavs exakt vad som skulle produceras i fabriker och jordbruk 5 år i taget.  Målet var att industrialisera Sovjetunionen  Det som hade tagit västvärlden 100 år skulle ske på 10 år i Sovjetunionen

22 …forts…  Jordbruken slogs samman till stora kollektivjordbruk, sk kolchoser  Bönderna tvingades att leverera mycket mer än vad som var möjligt för dom. När allt var levererat svalt de ihjäl.  De 3 första 5-årsplanerna var inriktade på tung industri

23 …forts…  Ställde stora krav på befolkningen. Fanns inga ”lyxprodukter” såsom tvål, nya skor mm  Man exporterade mat för att skaffa pengar till industrialiseringen. Det egna folket svalt.  Stalintidens terror upphörde med Stalins död 1953 men det var som värst under 1930-talet.


Ladda ner ppt "RYSKA REVOLUTIONEN. BAKGRUND  Första riket bildas kring staden Kiev på 800-talet  Under 1400-talet började ett Ryssland växa fram med Moskva som huvudstad."

Liknande presentationer


Google-annonser