Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klassikerna via McDonalds

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klassikerna via McDonalds"— Presentationens avskrift:

1 Klassikerna via McDonalds
Snabbmatssociologi Klassikerna via McDonalds

2 Karl Marx ( ) Maktrelationer mellan klasser: arbetare och kapitalister Arbete och produktion är centrala aspekter

3 Marxistiskt perspektiv
Samhället är föränderligt snarare än stabilt Människor skapar sin tillvaro inom de ramar som finns Kulturen, tänkandet och medvetandet är en produkt av samhällets materiella aspekter Bas (arbete) och överbyggnad (kultur) Att arbeta, vad man arbetar med, varför, hur

4 Samhällets överbyggnad
Familj, Religion, Politik, Utbildning Den ekonomiska basen Produktionsförhållanden och produktivkrafter Samhället

5 Historisk materialism
”I sitt livs samhälleliga produktion träder människorna i bestämda, nödvändiga, av deras vilja oberoende förhållanden. Summan av produktionsförhållanden bildar samhällets ekonomiska struktur, den reella bas, på vilken en politisk och juridisk överbyggnad reser sig´och vilken motsvaras av bestämda former av det samhälleliga medvetandet. Det materiella livets produktionssätt är bestämmande för den sociala, politiska och den andliga livsprocessen överhuvudtaget. Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande.”

6 Marx Hegel: ”Medvetandet är en självständig kraft som formar allt som människor gör”. Marx: ”Människors medvetande bestämmer inte hennes livssituation, det är deras sociala situation som bestämmer deras medvetande”

7

8

9 Produktion Produktionssätt: hur samhället organiserar sin materiella produktion och dess vetenskapliga, tekniska och organisatoriska aspekter. Ex. feodalism, självhushållning, kapitalism Två delar: Produktivkrafter: alla sociala och ekonomiska faktorer som används i produktionen Produktionsförhållanden: olika typer av relationer mellan människor i produktionen

10 Tänk själv! Hur mycket påverkar vårt arbete vårt utseende, vår livsstil och våra åsikter? Hur lätt är det att gisssa vad en person vi träffar för första gången på en fest jobbar med? Hänger olika bilmärken, olika kulturvanor, olika musiksmaker eller olika politiska sympatier samman med vår yrkestillhörighet? Hur och varför? Försök finna exempel på att den historiematerialistiska samhällssynen inte stämmer. Kan man tänka eller vara på ett sätt som förminskar betydelsen av ens ”plats i produktionen”?

11 Alienation Enligt Marx definieras människan av arbete
En del av den mänskliga naturen men bara när arbetet är skapande, självständigt och intentionellt Att bygga ett staket, renovera sitt hus eller laga middag till familjen är exempel på arbete som människor mår bra av Vi råder då själva över produktionstakt, arbetstid och arbetsförhållanden Genom att steka köttbullar skapar vi både oss själva och vår tillvaro Lönearbete innebär att sälja vårt arbete för lön vilket leder till en störning Vi alieneras från arbetets slutprodukt, produktionsprocessen, från oss själva, från samhället

12 Analysen av det kapitalistiska systemet
Enligt Marx skapar arbetaren ett större värde än han ersätts för (ett mervärde) Han får en lön som han kan leva på men den motsvarar inte det värde som skapas åt kapitalisten Det stora antalet exploateras av ett fåtal Kapitalismen bygger på uppdelningen av de som vill maximera vinsten (kontrollera arbetskraften och hålla nere kostnaderna) å ena sidan och de som vill ha ett stimulerande och fritt arbete och en rimlig levnadsnivå å den andra. Systemet skapar spänningar och motsättningar som hotar att rasera det Kapitalismen hotas av såväl klasskonflikter mellan arbetare och kapitalister som konflikter mellan olika grupper av arbetare

13 Apokalypsen är här Kapitalismen är i slutändan dömd till undergång
Motsättningarna kommer att växa till den punkt där en social revolution är oundviklig

14 Den dominerande ideologin
Vissa kan åka på utlandsresor flera gånger per år Vissa har inte råd att betala hyran För att vi ska acceptera ett så orättvist system som kapitalismen måste antingen de missgynnade vara omedvetna om orättvisorna eller i någon mån acceptera dem Marx använder sig av begreppet den dominernade ideologin för att förklara: ett system av föreställningar som ger en felaktig bild av verkligheten, som gynnar samhällets dominerande grupper Den ekonomiskt styrande klassen kontrollerar de underordnade klassernas medvetanden genom en historiskt bestämd världsbild

15 McDonalds (från hemsidan)
”För att illustrera hur vi ser på arbetsform och organisation, brukar vi likna detta vid en julgran. Julgranen består av två delar där den övre reresenterar restaurangerna och den undre huvudkontoret. I toppen av organisationen finns de medarbetare som i restaurangen tar hand om våra gäster. Restaurangledningen finns för att ge medarbetarna alla de förutsättningar och vägledning som behövs för att göra våra gäster nöjda. De ska se till att medarbetarna trivs, får utbildning och inspiration samt möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Huvudkontoret ska ge service och rätt förutsättningar för restaurangledning och medarbetare runt om i Sverige för att nå våra övergripande affärsmål.”

16 McDonalds (marxistisk analys)
”Tonåringar öppnar snabbmatställena på morgnarna, stänger den på kvällarna och håller dem igång alla timmarna där emellan. Till och med cheferna och biträdande cheferna är ibland i de övre tonåren. Till skillnad från olympisk gymnastik – en verksamhet som tonåringar utövar i högre grad än vuxna – finns det ingenting med arbetet i ett snabbmatskök som kräver unga anställda. Istället för att förlita sig på en liten, stabil, välavlönad och välutbildad arbetskraft söker snabbmatsbranschen deltidsanställda, okvalificerade arbetare som är villiga att acceptera låga löner. Tonåringar har varit perfekta kandidater för dessa arbeten, inte bara för att de är mindre kostsamma att anställa än vuxna, utan också för att deras ungdomliga oerfarenhet gör dem lättare att kontrollera”

17 McDonalds (hemsidan) ”Vi erbjuder en inträdesbiljett till arbetsmarknaden, ett bra första jobb och mycket goda utvecklingsmöjligheter”

18 Marxistisk analys Arbetare mot kapitalister Den dominerande ideologin
Arbetet definierar oss Alienation – lönearbete leder till att vi kommer bort från oss själva Historisk materialism – bas och överbyggnad Bas: vår sociala situation sätter ramar för vår situation Överbyggnad: politik, juridik, kultur blir följder av basen


Ladda ner ppt "Klassikerna via McDonalds"

Liknande presentationer


Google-annonser