Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning om migration och integration på statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning om migration och integration på statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Forskning om migration och integration på statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

2 Utmaningar av etablerade gränser mellan discipliner Traditionellt har statsvetenskap delats in i subdisciplinerna: internationella relationer; svensk och jämförande politik; politisk teori; förvaltning. Med forskningsfält som migration utmanas dessa gränser. Leder till överskridande av ämnes- och subdiscipliner. Politisk teori – internationella relationer; politisk teori - förvaltning

3 Tvärvetenskaplighet -> nya öppningar Institutionen har i migrations- och integrationsforskningen samarbeten med: –Kulturgeografi –Genusvetenskap –Psykologi –Etnologi –Sociologi –Historia –> utveckling av såväl teoretiska begrepp som metoder och frågeställningar

4 Exempel forskningsgrupper och frågor inom migration/integration Politisk – psykologi, tvärvetenskaplig forskargrupp. Exempel på forskning: – Globalisering och ökad osäkerhet – osäkerhet som kan leda till sökande efter trygghet i traditionella värderingar i nationalism och religion (Catarina Kinnvall statsvetenskapliga institutionen) –Konflikt mellan ”national security and moral responsibility” (Sarah Scuzzarelli)

5 Governing global migration Avhandling av Sara Kalm: –Om försök att nå internationella överenskommelser om migration. Diskuteras utifrån hur systemet med självständiga stater både möjliggör och begränsar idéer och praktik.

6 Integration – majoritetssamhälle - vardagsrasism Inriktning på majoritetssamhällets integrationsproblem med hjälp av begrepp som främlingsrädsla; stereotyper; syndabockar. Studier av medias framställning av ”de andra”. (Bo Petersson)

7 Multikulturalism och mångfald Integrationspolitik och vision om mångfald och multikulturalism relaterat till: Medborgarskap Tolerans Urbanpolitik (Christian Fernandez nu MIM; Dalia Mukhtar – Landgren; Sarah Scuzzarello)

8 Integrationspolitik som medborgarskapande Ylva Stubbergaard, finansiering RBJ, SKL forskningsråd Utgångspunkt i demokratiska principer som jämlikhet och frihet. Medborgarskap, inkludering: –statsrättsligt inkluderad; rättigheter och skyldigheter. –Intern inkludering i samhället. Normer om hur medborgare bör vara i förhållande till det gemensamma. Studerat idéer om medborgarskap i integrationspolitik och i konkreta integrationsprojekt (norm- praktik, implementering)

9 Offentligt finansierade projekt Intervjuer med kommunala integrationssekr.; tjm i projektledningar -> hur konkretiseras integrationspolitik i specifika projekt? Intervjuer med långtidsarbetslösa kvinnor i tre projekt. Berättelser om upplevt medborgarskap; Emancipiering och disciplinering genom projekt.


Ladda ner ppt "Forskning om migration och integration på statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser